I Międzynarodowa Konferencja nt. "Współczesny rozród zwierząt gospodarskich"

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, zaprasza serdecznie wszystkich zainteresowanych do udziału w I Międzynarodowej Konferencji  nt. "Współczesny rozród zwierząt gospodarskich".

Konferencja odbędzie się pod honorowym patronatem JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr hab. Tadeusza Trziszki 26 stycznia 2018 r. w godz. 9.00-17.00.

Szczegółowe informacje: I Międzynarodowa Konferencja  "Współczesny rozród zwierząt gospodarskich"