Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji pt. "Straty i szkody wyrządzane przez dzikie zwierzęta w gospodarce rolnej, leśnej i rybackiej"