Informacja JM Rektora UWM w Olsztynie

Szanowni Państwo,
W związku z wejściem w życie, z dniem dzisiejszym, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającego Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na  obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. poz. 522), proszę o zapoznanie się z treścią załączonych do niniejszego pisma aktów prawnych i ścisłe ich przestrzeganie.