Ichtiologia i akwakultura - nowy kierunek studiów na UWM

Miło nam poinformować, że na naszym Wydziale w roku akademickim 2021/2022 rozpoczynamy kształcenie na nowym kierunku Ichtiologia i akwakultura. Prace nad utworzeniem kierunku studiów poprzedziły szerokie konsultacje. "Zasięgnęliśmy informacji w Akademickim Ośrodku Akademickich Analiz Rynkowych. Wskazały one, że uczelnie wyższe wstrzymały nabory albo zlikwidowały kształcenie na kierunku rybactwo. Natomiast z danych, które uzyskaliśmy z Polskiego Towarzystwa Rybackiego wynika, że na polskim rynku brakuje specjalistów w tym zakresie. Istotne jest również to, że w Polsce istnieje konieczność zatrudniania wykwalifikowanych ichtiologów przez użytkowników rybackich. W skali naszego kraju mamy 3,5 tysiąca obwodów rybackich. A oddanie takiego obwodu do użytkowania, determinowane jest zatrudnieniem osoby, która posiada kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rybactwa śródlądowego."

O nowym kierunku w radiu UWMFM opowiada Pani dr hab. Magdalena Koziorowska-Gilun, prof. UWM, Prodziekan ds. kształcenia.

Zapraszamy do lektury i wysłuchania wywiadu: Ichtiologia i akwakultura - nowy kierunek studiów na UWM