1,3 mln zł dla Wydziału Bioinżynierii Zwierząt w ramach projektu POWER

 

DOBRA WIADOMOŚĆ DLA STUDENTÓW WBZ !!!

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski otrzymał ponad 33 mln zł z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Pieniądze zostaną wykorzystane na podniesienie kwalifikacji kadry naukowo-dydaktycznej, administracji uczelni oraz wzmocnienie kształcenia studentów i doktorantów (http://www.uwm.edu.pl/egazeta/33-miliony-dla-uwm).

UWM wziął udział w konkursie organizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na Zintegrowane Programy Rozwoju Uczelni i znalazł się w gronie 10 uczelni, które otrzymały dofinansowanie. Realizacja projektu rozpocznie się w październiku 2018 roku i potrwa 4 lata.

Wydział Bioinżynierii Zwierząt opracował i złożył wniosek w zakresie modułu drugiego, obejmującego certyfikowane kursy, warsztaty, zajęcia z pracodawcami oraz wizyty studyjne dla studentów. Wydział uzyskał wsparcie w wysokości około 1,3 mln zł, którym zostaną objęci studenci dwóch roczników kierunków zootechnika i zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii. Przygotowaniem i złożeniem wniosku zajmowali się prodziekani ds. studenckich (dr Iwona Chwastowska-Siwiecka) i do spraw kształcenia (dr hab. Paweł Wysocki, prof. UWM).

W ramach wsparcia studenci będą uczestniczyć w certyfikowanych kursach dotyczących profilaktyki i korekcji racic bydła oraz klasyfikacji tusz wieprzowych w systemie EUROP (kierunek „zootechnika”). Kursy hipoterapii i dogoterapii będą realizowane przez studentów kierunku „zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii”. Kursy zakończą się nabyciem kompetencji zawodowych i uzyskaniem odpowiednich certyfikatów potwierdzających zdobytą wiedzę i umiejętności.

Drugim elementem wsparcia będą zajęcia prowadzone wspólnie z pracodawcami z zakresów: praktyczne aspekty chowu indyków, wybrane zagadnienia z hodowli bydła mlecznego, produkcja wędlin tradycyjnych (kierunek zootechnika) oraz praktyczne aspekty hipoterapii i szkolenie psów (kierunek zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii).   

Trzecim elementem będą wyjazdy studyjne do najlepszych ośrodków w regionie i kraju zajmujących się hodowla zwierząt, przetwórstwem produktów pochodzenia zwierzęcego i wykorzystaniem zwierząt do celów rekreacyjnych, edukacyjnych i terapeutycznych