Podstawowe zasady komunikacji mailowej

Szanowni Studenci,

uprzejmie prosimy, aby pisząc maile do Studium Języków Obcych podawali Państwo:

1. swoje imię i nazwisko,
2. nr indeksu,
3. formę studiów (stacjonarne/niestacjonarne),
4. etap (I°, II° lub jednolite magisterskie),
5. wydział,
6. kierunek,
7. rok/semestr,
8. język, którego sprawa dotyczy,

Podanie w/w informacji znacznie ułatwi kontakt i usprawni rozwiązanie problemu.