Fundacja

Fundacja im. M. Oczapowskiego została ustanowiona przez Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Rolniczo-Technicznej im. M. Oczapowskiego w Olsztynie w 1991 r. podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów Akademii Rolniczo-Technicznej im. M. Oczapowskiego.

Statut Fundacji - STATUT_FUND_2017

 

Zarząd Fundacji im. M. Oczapowskiego:

Prezes – dr inż. Bolesław Pilarek

Wiceprezes – prof. dr hab. Jan Kopytowski

Członek – mgr inż. Zbigniew Świrz

 

Rada Fundacji im. M. Oczapowskiego

Prof. dr hab. Zdzisław Ciećko – Przewodniczący

Prof. dr hab. Józef Tworkowski

Prof. dr hab. Tadeusz Rawa

Prof. dr hab. Henryk Lelusz

Mgr inż. Wojciech Wacewicz

Dr inż. Leon Szeląg

Mgr inż. Władysław Płoski

 

Jeśli chcesz zorganizować zjazd koleżeński Twojego roku skorzystaj z pomocy Fundacji im. M. Oczapowskiego i skontaktuj się z mgr Agnieszką Szulich telefonicznie lub przez e-mail – 89 523 49 69; agnieszka.szulich@uwm.edu.pl

 

Dane kontaktowe:

Fundacja im. M. Oczapowskiego

ul. Heweliusza 14, 10-724 Olsztyn-Kortowo

tel./fax 89 523 49 69/89 523 44 11

e-mail:

NIP 739-020-24-29 REGON 510512283

Nr konta bankowego 15 8838 0005 2017 0900 6771 0001 Bank Spółdzielczy w Szczytnie o/Olsztyn


RODO


Od 25 maja 2018 r. obowiązują nowe przepisy o ochronie danych osobowych (RODO). W związku z tym przygotowaliśmy dla Państwa informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Fundacji im. M. Oczapowskiego.

Jak przetwarzamy dane osobowe?

Administratorem Państwa danych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystane Państwa dane osobowe jest Fundacja im. M. Oczapowskiego z siedzibą przy ul. Heweliusza 14, 10-724 Olsztyn. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Państwa danych można uzyskać pod adresem mailowym: fundacja.im.m.oczapowskiego@uwm.edu.pl lub adresem pocztowym: Fundacja im. M. Oczapowskiego 10-724 Olsztyn, ul. Heweliusza 14 na pisemny wniosek.

Skąd mamy Państwa dane?

Państwa dane otrzymaliśmy:

1. W przypadku organizacji zjazdów absolwentów – na wypełnionej przez Państwa Karcie zgłoszeniowej, dołączonej do zaproszenia na zjazd absolwentów i dostarczonej do nas osobiście, drogą mailową lub pocztową. Dane, które przetwarzamy to: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, kierunek i rok ukończenia studiów, adres e-mail i nr telefonu.

2. W przypadku pracowników Fundacji im. M. Oczapowskiego (byłych i obecnych) – na wypełnionych dokumentach kadrowych/płacowych oraz złożonych w siedzibie firmy wnioskach.

W jakim celu wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

Przetwarzamy Państwa dane w celu:

1. W przypadku organizacji zjazdów absolwentów – organizowania spotkań absolwentów Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie, Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

2. W przypadku pracowników Fundacji im. M. Oczapowskiego (byłych i obecnych) – korygowania kont ubezpieczonych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz wystawiania zaświadczeń na pisemny wniosek byłych i obecnych pracowników Fundacji im. M. Oczapowskiego.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

 1. W przypadku organizacji zjazdów absolwentów – Państwa dane udostępniamy Fundacji „Żak”, która odpowiada za realizację rezerwacji noclegów w Domach Studenta. Dane, które udostępniamy Fundacji „Żak” do imię i nazwisko, kierunek i rok ukończenia studiów oraz termin, w jakim chcą Państwo skorzystać z noclegu oraz Komitetom Organizacyjnym zjazdów.
 2. W przypadku pracowników Fundacji im. M. Oczapowskiego (byłych i obecnych) – Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.

Jak i przez jaki czas przechowujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane w wersji papierowej i elektronicznej przechowujemy bez ograniczenia czasowego w archiwum Fundacji im. M. Oczapowskiego.

Czy Państwa dane trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Państwa dane nie trafią poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

Przysługujące Państwu uprawnienia.

Mogą Państwo złożyć do nas pisemny wniosek dotyczący danych osobowych o:

1) sprostowanie (poprawienie) danych;

2) usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie;;

3) ograniczenie przetwarzania;

4) dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych);

5) przeniesienie danych.

 

 

WPISY ARCHIWALNE

 

TARGI NATURY – DNI ABSOLWENTA „KORTOWSKA JESIEŃ”

Na podstawie realizowanego Porozumienia Partnerskiego zawartego między Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, Fundacją im. M. Oczapowskiego oraz Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Olsztynie zostaną zorganizowane w dniach 24-25 września 2011 r. I Targi Natury – Dni Absolwenta „Kortowska Jesień” oraz Ogólnopolskie Targi Technologii „Warmińsko-Mazurska Nauka dla Biznesu”

Celem organizacji Targów Natury-Dni Absolwenta „Kortowska Jesień” jest w głównej mierze promocja Warmii i Mazur, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Stowarzyszenia Absolwentów UWM w Olsztynie.

Targi Natury-Dni Absolwenta „Kortowska Jesień” skierowane są do producentów żywności i przedsiębiorców z terenu Warmii i Mazur oraz absolwentów UWM prowadzących swoją działalność gospodarczą poza obszarem województwa warmińsko-mazurskiego. Targi Natury – Dni Absolwenta „Kortowska Jesień” odbędą się na terenie UWM w dniach 24-25 września 2011 r. Program Targów przewiduje prezentację w następujących blokach tematycznych:

>     żywności przemysłowej, w tym:

-          sektora piekarniczego

-          sektora masarniczego

-           sektora mleczarskiego

-           sektora owocowo-warzywnego

>     przetwórstwo rybne,

>     żywność naturalna i tradycyjna,

>     ogrody i leśnictwo,

>     odnawialne źródła energii,

>     uniwersytet, szkoły rolnicze, instytucje otoczenia rolnictwa,

>     maszyny do przetwórstwa rolno-spożywczego.

W ramach bloków tematycznych przeprowadzone zostaną konkursy i odbędą się konferencje naukowe.

Dokumenty do pobrania (karty zgłoszenia udziału w targach):

- REGULAMIN TARGÓW pobierz

- Gospodarka rybacka pobierz

- Leśnictwo i łowiectwo pobierz

- Odnawialne źródła energii pobierz

- Żywność naturalna i tradycyjna pobierz

- Maszyny i wyposażenie pobierz

- Ogrodnictwo i szkółkarstwo pobierz

- Żywność przemysłowa pobierz

- Szkoły pobierz

- Instytucje pobierz

WARMIŃSKO-MAZURSKIE KONSORCJUM WSPARCIA SZKOLEŃ

w ZAKRESIE WYMOGÓW WZAJEMNEJ ZGODNOŚCI

Partnerzy: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie reprezentowany przez dyrektora Zygmunta Kiersza, Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Białymstoku, reprezentowany przez dyrektora Mariusza Cylwika, Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, reprezentowana przez prezesa zarządu Jana Heichela i dyrektora biura Jacka Kuczajowskiego, Podlaska Izba Rolnicza, reprezentowana przez prezesa zarządu Grzegorza Leszczyńskiego i członka zarządu Bogumiłę Roszczyk- Parzych Fundacja im. M. Oczapowskiego w Olsztynie, reprezentowana przez prezesa zarządu Bolesława Pilarka, Fundacja Rozwoju w Warszawie, reprezentowana przez wiceprezes zarządu Wiesławę Bożycką i członka zarządu Agatę Zgutczyńską, Krajowy Związek Grup Producentów Rolnych Izba Gospodarcza w Warszawie, repprezentowany przez prezesa zarządu Krystynę Ziejewską, powołali Warmińsko-Mazurskie Konsorcjum Instytucji Wsparcia Szkoleń Rolniczych w Zakresie „Wymogi Wzajemnej Zgodności dla Gospodarstw Ubiegających się o Płatności Bezpośrednie oraz Inne Nieinwestycyjne Płatności w Ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na Lata 2007-2013”.             Konsorcjum powołano w celu wspólnego przygotowania wniosku na konkurs ogłoszony przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa.

Liderem Konsorcjum został Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie.

WARMIŃSKO-MAZURSKIE KONSORCJUM WSPARCIA SZKOLEŃ

w ZAKRESIE FINANSÓW i UBEZPIECZEŃ ROLNIKÓW i GOSPODARSTW

Partnerzy : Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie reprezentowany przez dyrektora Zygmunta Kiersza, Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Białymstoku, reprezentowany przez dyrektora Mariusza Cylwika, Fundacja im. M. Oczapowskiego w Olsztynie, reprezentowana przez prezesa zarządu Bolesława Pilarka, Krajowy Związek Grup Producentów Rolnych Izba Gospodarcza w Warszawie, rep[prezentowany przez prezesa zarządu Krystynę Ziejewską, Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, reprezentowana przez prezesa zarządu Jana Heichela i dyrektora biura Jacka Kuczajowskiego, Podlaska Izba Rolnicza, reprezentowana przez prezesa zarządu Grzegorza Leszczyńskiego i członka zarządu Bogumiłę Roszczyk-Parzych powołali Warmińsko-Mazurskie Konsorcjum Instytucji Wsparcia Szkoleń Rolniczych w Zakresie „Finanse Gospodarstwa Rolnego, Ubezpieczenia Rolników i Gospodarstw Rolnych”.

Konsorcjum powołano w celu wspólnego przygotowania wniosku na konkurs ogłoszony przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa.

Liderem Konsorcjum został Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie.

 

W skład Zarządu Fundacji im. M. Oczapowskiego wchodzą:

 • Prezes zarządu – dr inż. Bolesław Pilarek
 • Wiceprezes zarządu – prof. dr hab. Jan Kopytowski
 • Członek zarządu – mgr inż. Eugeniusz Machnis

W skład Rady Fundacji im. M. Oczapowskiego wchodzą:

 • Przewodniczący – prof. dr hab. Zdzisław Ciećko
 • Zastępcy przewodniczącego – mgr inż. Eugeniusz Nowicki, mgr inż. Jerzy Paukszto, mgr inż. Zdzisław Truszkowski
 • Członkowie: prof. dr hab. Henryk Lelusz, prof. dr hab. Tadeusz Rawa, mgr inż. Wojciech Wacewicz

Celem fundacji jest pozyskiwanie środków i zasobów materialnych na rzecz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z przeznaczeniem na działalność naukowo-badawczą, dydaktyczno-wychowawczą, kulturalno-sportową oraz wyposażenie materiałowo-techniczne uczelni; upowszechnianie wiedzy o osiągnięciach naukowych, działalności praktycznej oraz potrzebach uczelni; pomoc absolwentom wykorzystującym w działalności gospodarczej osiągnięcia naukowe i praktyczne uczelni; wspieranie rzeczowe i finansowe działalności Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego.

Fundacja realizuje swoje cele przez: prowadzenie działalności gospodarczej; współpracę z władzami uniwersytetu w zakresie wyboru kierunków i określaniu pierwszeństwa w realizacji celów statutowych fundacji, promowanie dokonań twórczych, naukowych i praktycznych uniwersytetu oraz inspirowanie prac naukowo-badawczych w dziedzinach objętych działalnością uniwersytetu; współpracę ze środowiskami nauki, oświaty, techniki i kultury oraz instytucjami państwowymi, organizacjami społecznymi krajowymi i zagranicznymi; współdziałanie z innymi instytucjami prowadzącymi działalność zbieżną z celami fundacji; inicjowanie i organizowanie akcji charytatywnych i innych działań mających na celu zebranie środków finansowych na rzecz fundacji takich jak np.: pokazy, wydawnictwa, druki, publikacje.

Obecnie Fundacja im. M. Oczapowskiego zajmuje się m.in.:  oceną stanu technicznego oraz wyceną maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego; wyceną nieruchomości w ramach konsorcjum z: Okręgowym Ośrodkiem Rzeczoznawstwa i Doradztwa SITR Sp. z o.o., Przedsiębiorstwem Techniczno-Usługowym „Geoprojekt-Olsztyn” Sp. z o.o. w Olsztynie, PPHU „Tormasz” Sp. z o.o. w Olsztynie, Przedsiębiorca Kozuń Andrzej – Biuro Wyceny Nieruchomości „ANEKS” w Olsztynie; wykonywaniem badań, analiz technicznych, ekspertyz oraz szkoleń związanych z działalnością naukową i dydaktyczną Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a także  organizacją zjazdów absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, WSR-ART I WSP.

Fundacja im. M. Oczapowskiego jest na etapie rozszerzania swojej działalności gospodarczej – wiele pomysłów i propozycji czeka na realizację w najbliższym okresie. Między innymi przygotowane są dwie umowy konsorcjum w celu przygotowania wspólnych projektów w ramach „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013”.

W druku znajduje się kolejna pozycja – „Spacerkiem po Kortowie”. Jest to przewodnik informujący o patronach ulic i ciekawszych obiektach Kortowa.

 

POROZUMIENIE KORPORACYJNE

UMOWA PARTNERSKA-zalacznikNr1

UMOWA PARTNERSKA-zalacznikNr2

Konsorcjum 1.

Nowe pomysły na nową kadencję

Nowa Rada Fundacji im. Oczapowskiego, chociaż złożona głównie z ludzi na uniwersytecie nieno­wych – pełna jest chęci i nowych pomysłów na roz­kręcenie Fundacji i współpracę z uczelnią.

Fundacja im. Oczapowskiego została powołana przez Stowarzyszenie Absolwentów ART. (poprzedniczce UWM) przed 20 laty, a celem jej działalności jest wszechstronne wspieranie uniwersytetu i działań na rzecz absolwentów. W połowie grudnia 2010 r. wygasła kadencja Rady Fundacji. Walne zebranie wybrało więc nową Radę. Rada składa się z ludzi na uniwersytecie nienowych, ale pełnych chęci do działania, a co najwa­żniejsze pomysłów. 10 stycznia nowa Rada spotkała się z prof. Józefem Górniewiczem – rektorem UWM, aby przedstawić i swoje pomysły na wspieranie uczelni i współpracę z nią.

Jakie pomysły dla Fundacji i uczelni ma nowa Rada?

Zorganizować targi żywności w Kortowie we współpracy z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Olsztynie. Ośrodek ma doświadczenie w organizowaniu targów rolniczych, a UWM – to potentat naukowy w dziedzinach wiedzy o produkcji żywności, jej przetwórstwie i przechowywa­niu. Poza tym WMODR chciałby w obiektach uczelnia­nych prowadzić szkolenia dla urzędników i samorządowców z Ukrainy. Wskazano też na realną współpracę UWM z Warmińską-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną. Polem może być wspólne pozyski­wanie inwestorów, zagospodarowywanie niewykorzy­stanych obiektów uniwersyteckich. Kolejnym pomysłem jest powołanie do życia regionalnej firmy certyfikującej. Nowa Rada Fundacji ma też w zanadrzu wydanie książki o Kortowie i o absolwentach uczelni, otwarcie poradni prawnej oraz baru mlecznego itp.

Rektor wysłuchał planów Rady z uwagą i nie kwestio­nował ich. Wszystkie te – na razie niezobowiązujące pomysły Rada przedstawi więc niebawem władzom uczelni na piśmie. Jeśli zostaną zaakceptowane – powstanie konsorcjum do ich realizacji.

W Fundacji im. Oczapowskiego nowa jednak jest nie tylko Rada, ale i zarząd. Dotychczasowy prezes – Kazi­mierz Rodek 31 grudnia 2010 przeszedł na emeryturę. Jego obowiązki przejął Bolesław Pilarek – dotychcza­sowy wieloletni społeczny wiceprezes (były dziennikarz pism uni­wersyteckich), wiceprezesem zaś został prof. Jan Kopytowski kierownik Katedry Ogrodnictwa na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa. W czasie spotka­nia z rektorem UWM – zaprezentował się więc nowy zarząd Fundacji, który te pomysły będzie realizować.

NOWA RADA FUNDACJI IM. M. OCZAPOWSKIEGO

Dr Janusz Lorenz – przewodniczący, były wojewoda warmińsko-mazurski, współtwórca UWM, członek Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UWM;

Inż. Ryszard Głodkowski – wiceprzewodniczący, były kwestor ART., członek Zarządu Stowarzyszenia Absol­wentów UWM.

Członkowie: prof. dr hab. Tadeusz Rawa, prorektor UWM, prof. dr hab. Zygmunt Lelusz, kierownik Katedry O Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych, mgr Zygmunt Kiersz – dyrektor WMODR, wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UWM, mgr inż. Wojciech Wacewicz, prezes Oddziału Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Rol­nictwa w Olsztynie i dyrektor Okręgowego Ośrodka Rzeczoznawstwa i Doradztwa SITR Sp. z o.o.

Luty 2011

Z obrad Rady Fundacji im. M. Oczapowskiego

Sławić dobre imię uniwersytetu

W grudniu 2010 r. odbyło się posiedzenie nowo wybranej Rady Fundacji im. Michała Oczapowskiego z inicja­tywy i udziałem prezesa Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UWM prof. dr. hab. dr. h.c. Andrzeja Farugi oraz Zarządu Fundacji im. M. Oczapowskiego. Zebranie otworzył prezes prof. Andrzej Faruga, który w skrócie omówił genezę powstania fundacji i jej rady oraz obecne ich zadania w świetle zmian w statutach stowarzyszenia i fundacji. Na przewodniczącego Rady Fundacji im. M. Oczapowskiego zaproponował absol­wenta b. Wydziału Zootechnicznego WSR w Olsztynie dr. inż. Janusza Lorenza, byłego wojewodę olsztyń­skiego i senatora RP. Kandydatura została zaakcepto­wana jednomyślnie.

Nowy przewodniczący na swoich zastępców zapropo­nował inż. Ryszarda Głodkowskiego, byłego kwestora ART i pracownika wewnętrznej kontroli UWM oraz mgr. Jerzego Siwkiewicza, wiceprezesa Zarządu Warmiń­sko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Obie kandydatury zostały zaakceptowane jednomyśl­nie. Członkami Rady Fundacji im. M. Oczapowskiego są także: prof. dr hab. Tadeusz Rawa, prorektor UWM, prof. dr hab. Henryk Lelusz, kierownik Katedry Rachun­kowości w UWM, mgr inż. Zygmunt Kiersz, dyrektor WMODR w Olsztynie, wiceprezes Stowarzyszenia Absolwentów UWM i mgr inż. Wojciech Wacewicz, pre­zes Oddziału Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa w Olsztynie i dyrek­tor Okręgowego Ośrodka Rzeczoznawstwa i Doradz­twa SITR Sp. z o.o.

Dr inż. Bolesław Pilarek, prezes Zarządu Fundacji im. M. Oczapowskiego (powołany na rok) przedstawił dotych­czasową działalność oraz sytuację finansową i na tym tle omówił możliwości powrotu do organizowania nie­których zaniechanych przedsięwzięć, na przykład tar­gów żywnościowych i ogrodniczych. Przez wiele lat jed­nym z najsłynniejszych kierunków studiów było mle­czarstwo. Nasi absolwenci kierują największymi zakładami mleczarskimi. Trzeba ich zachęcić, aby uru­chomili patronacki bar i sklep w Kortowie. Zreferował współpracę w ramach podpisanych konsorcjów z Okrę­gowym Ośrodkiem Rzeczoznawstwa i Doradztwa SITR (wycena nieruchomości) oraz Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Olsztynie (szkole­nia). Niezależnie od rozszerzania tej współpracy, trzeba poszukiwać partnerów, z którymi możliwe będą przygo­towanie i realizacja różnych unijnych projektów.

Fundacja nadal będzie wydawała czasopismo Stowa­rzyszenia Absolwentów UWM w Olsztynie „5 plus X”. W tym roku zostaną podjęte działania organizacyjne związane z przygotowaniem następujących książek: przewodnika – informatora „Spacerkiem po Kortowie” oraz publikacji o absolwentach „Kortowskie rodowody”. Wznowione zostaną książki „Nauk przemożnych perła” i „Olsztyn akademicki”. Nadal organizowane będą zjazdy absolwentów. Ich nasilenie przewiduje się w okresie targów żywnościowych, czyli 24-25 września, które mają być Dniami Absolwentów. Głównie z myślą o uczestnikach zjazdów (ale nie tylko) zostanie przygo­towany znaczek i złota odznaka Stowarzyszenia Absol­wentów UWM w formie pinsu.

Na zlecenie organizowane będą kursy i szkolenia.

Nowy przewodniczący Rady Fundacji dr inż. Janusz Lorenz zwrócił uwagę na kilka spraw, którymi powinien zająć się zarząd fundacji w pierwszej kolejności. Do zadań tych należą między innymi:

 • nawiązanie ścisłej współpracy z różnymi podmiotami, z którymi możliwe jest podjęcie dochodowych przed­sięwzięć, między innymi z Uniwersytetem Warmiń­sko-Mazurskim i Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną;
 • Kontynuowanie organizowania zjazdów absolwen­tów;
 • Wydanie dwóch książek o Kortowie i absolwentach;
 • Powoływanie członków wspierających realizację określonych zadań;
 • Opracowanie regulaminu funkcjonowania fundacji w nowych warunkach, czyli po zlikwidowaniu działu sprzątania i obsługi portierni;
 • Opracowanie programu działania fundacji;
 • Rozważenie możliwości uruchomienia poradni praw­nej.

W dalszej części obrad mgr Jerzy Siwkiewicz omówił możliwości współpracy Fundacji im. Michała Oczapow­skiego z Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekono­miczną. Zaproponował między innymi działania promocyjno-szkoleniowe w zakresie pozyskiwania inwestorów z Rosji. Chodzi oto, żeby Fundacja im. M. Oczapowskiego wspólnie z Uniwersytetem im. Imma- nuela Kanta w Kaliningradzie podjęła się organizacji cyklu comiesięcznych spotkań informacyjno-szkolenio­wych dla inwestorów z Rosji, zatytułowanych: „Grono inwestorów Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej” na tematy:

 1. Oferty inwestycyjnej WMSSE.
 2. Obsługi prawnej inwestorów w MMSSE.
 3. Obsługi finansowo-księgowej firm działających w WMSSE.
 4. Ubezpieczenia działalności gospodarczej WMSSE.
 5. Wykorzystania pomocy publicznej i funduszy unij­nych przez firmy funkcjonujące w WMSSE.

W celu nadania właściwej rangi tym działaniom zostaną one ujęte w formule „Misji Gospodarczej” województwa warmińsko-mazurskiego w Rosji. Inauguracja cyklu szkoleń powinna odbyć się w siedzibie Konsulatu RP w Kaliningradzie.

Celem tych szkoleń jest zachęcenie rosyjskich biznes­menów do zakupu działek w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej i zakładania małych i średnich firm.

Kolejnym zaproponowanym przez wiceprzewod­niczącego Jerzego Siwkiewicza zakresem współpracy były zagadnienia związane z szeroko rozumianą ener­getyką, które można by realizować wspólnie z Warmiń­sko-Mazurską Agencją Energetyczną Sp. z. o.o. Wśród planowanych działań jest organizowanie przetargów na zakup energii elektrycznej i cieplnej na rzecz samorządów i firm komunalnych oraz certyfikacja nieru­chomości w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, ochrony środowiska i energii odnawialnej. Po co mamy płacić innym, kiedy sami możemy zorganizować instytu­cję certyfikującą.

Jerzy Siwkiewicz wskazał na celowość przekształcenia Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmiń­sko-Mazurskiego w organizację użyteczności publicz­nej. Umożliwiłoby to przekazywanie przez absolwentów 1% odpisu od podatków.

Dr inż. Janusz Lorenz powiedział, że trzeba wybrać naj­korzystniejsze kierunki i opracować program działalno­ści, wykorzystując wspaniałą markę jaką jest Stowarzy­szenie Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazur­skiego w Olsztynie. Program ten zostanie przedsta­wiony JM Rektorowi z propozycją współpracy. Rada będzie wspierać fundację we wszelkich przedsięwzię­ciach fundacji przynoszących profity oraz sławiących dobre imię uniwersytetu i jego absolwentów, a także przy ewentualnym uruchomianiu przedszkola i par­kingu. Przewodniczący przypomniał, że w następstwie przegranego przetargu na świadczenie usług w uniwer­sytecie zatrudnienie w fundacji zmalało do poniżej 0,5%. Przez pewien czas na etacie był tylko prezes. Pozostało natomiast kilka szaf dokumentów po byłych pracownikach. Na dobra sprawę trzeba by przeznaczyć jeden pokój na archiwum. Na to nie możemy sobie pozwolić. Trzeba coś z tym zrobić. Może gdzieś przekazać?

Mgr inż. Zygmunt Kiersz podkreślił konieczność pilno­wania Regionalnego Programu Operacyjnego, a w nim projektów związanych z tradycyjną żywnością. Na przykład miasto Olsztyn wygrało konkurs na zorganizo­wanie 4 festynów wielkanocnych. Trzeba także śledzić stronę Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które ogła­sza przetargi na szkolenie rolników na Ukrainie. WMODR włączy Fundację im. M. Oczapowskiego do udziału w konkursach organizowanych przez FAPĘ.

Mgr inż. Wojciech Wacewicz poinformował, że konsor­cjum, w którego składzie jest Fundacja im. M. Ocza­powskiego wygrało przetarg na wykonywanie wyceny nieruchomości. Niebawem zostanie podpisana umowa. Dochodów należy się spodziewać dopiero od drugiego kwartału.

Prof. zw. dr hab. dr h.c. Andrzej Faruga wskazał na celo­wość nawiązania kontaktu z kol. Elżbietą Gniazdowską, członkinią Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UWM, byłym wicestarostą Pucka i zachęcić ją do pomocy w przygotowaniu grantu z zakresu dokształcania studentów w językach obcych. Trzeba także znaleźć kompetentnego człowieka, który będzie pomagał w przygotowaniu różnych wniosków na pro­jekty unijne.

Rada upoważniła przewodniczącego dr. inż. Janusza Lorenza i prezydium do powołania kompetentnych osób na pełnomocników do wykonania określonych zadań.

Mgr inż. Zygmunt Kiersz poinformował, że Warmiń­sko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zapla­nował dwa kilkunastodniowe kursy z wykładami i noclegami oraz uroczystą kolacją. Zaproponował fun­dacji zorganizowanie tych spotkań w Kortowie.

Paweł Borecki

Grudzień 2010

Targi Natury – Dni Absolwenta „KORTOWSKA JESIEŃ”

Porozumienie korporacyjne

Władze Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, absolwenckiej Fundacji im. M. Oczapowskiego, Warmiń­sko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego i Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. zawarły porozumienie o współdziałaniu na rzecz uczelni i rozwoju gospodarczego regionu.

Celem nadrzędnym jest współdziałanie pomiędzy sek­torami nauki i gospodarki, m. in. poprzez aktywne działanie na rzecz podnoszenia poziomu konkurencyj­ności i innowacyjności przedsiębiorstw oraz pozyskanie inwestorów dla regionu oraz na rzecz rozwoju uniwersy­tetu poprzez udoskonalenie jego oferty edukacyjnej i rekrutację studentów na kierunkach preferowanych przez biznes m. in. w celu rozwoju gospodarczego woje­wództwa warmińsko-mazurskiego i podnoszenia kon­kurencyjności regionu poprzez jego promocję gospodarczą oraz wspieranie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

Współpraca będzie realizowana w zakresie określonym w: umowach partnerskich na rzecz współpracy przy realizacji projektów biznesowych oraz dotyczących pozyskiwania i obsługi inwestorów zagranicznych, poprzez doskonalenia umiejętności w zakresie przygo­towywania ofert inwestycyjnych, gromadzenia i udziela­nia informacji gospodarczych, tworzenia i zarządzania bazami danych dotyczących gospodarki regionu, a także dotyczących rekrutacji studentów zagranicz­nych na Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Pierwsza umowa partnerska zawarta pomiędzy JM Rektorem UWM prof. dr. hab. Józefem Górniewiczem, prezesem absolwenckiej Fundacji im. M. Oczapow­

skiego dr. inż. Bolesławem Pilarkiem i dyrektorem War­mińsko-Mazurskiego Ośrodka Rolniczego mgr. inż. Zygmuntem Kierszem dotyczy zorganizowania w dniach 24-25 września br. Targów Natury – Dni Absol­wenta „KORTOWSKA JESIEŃ”.

W spotkaniu Komitetu Organizacyjnego, któremu prze­wodniczył JM Rektor UWM prof. dr hab. Józef Górnie- wicz uczestniczyło liczne grono osób reprezentujących prawie wszystkie instytucje i organizacje działające na szczeblu wojewódzkim w sferach objętych programem targów.

Program targów przedstawili mgr inż. Zygmunt Kiersz, dyrektor WMODR i Urszula Anculewicz, komisarz tar­gów. Celem organizacji Targów Natury – Dni Absol­wenta „Kortowska Jesień” jest promocja Warmii, Mazur i Powiśla poprzez integrację świata nauki i praktyki.

Celem targów jest popularyzacja i promocja wśród mieszkańców Olsztyna i okolic przedsiębiorstw z woje­wództwa warmińsko-mazurskiego oraz kierowanych przez absolwentów UWM w innych rejonach kraju. Stworzone zostaną możliwości kontaktów branżowych i wymiany doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami. Zaprezentowana zostanie wiedza o najnowszych osiągnięciach naukowych i możliwościach upowszech­nienia ich w praktyce. Organizatorzy są przekonani, że

wystawiający się przedsiębiorcy będą inspiracją dla innych i motorem do podjęcia decyzji o rozszerzeniu własnej działalności.

W ramach Targów Natury – Dni Absolwenta „Kortowska Jesień” zaprezentowane zostaną następujące bloki tematyczne: Żywność przemysłowa, Żywność natu­ralna i tradycyjna, Przetwórstwo rybne, Maszyny do przetwórstwa rolno-spożywczego, Ogrodnictwo i szkółkarstwo, Leśnictwo i łowiectwo, Odnawialne źródła energii; Uniwersytet, szkoły rolnicze; Instytucje z otoczenia rolnictwa. Artystyczną oprawę targów zapewnią liczne uniwersyteckie zespołu artystyczne.

Prof. zw. dr hab. Andrzej Faruga podkreślił, że celem targów jest także zintegrowanie absolwentów, zacie­śnienie ich więzi z uczelnią i promocja ich osiągnięć.

Zebrani jednoznacznie poparli przedstawioną koncep­cję targów. Większość zadeklarowała swój udział i wsparcie. Na przykład Warmińsko-Mazurska Spe­cjalna Strefa Ekonomiczna będzie między innymi pro­mować targi w Rosji i zachęcać przedsiębiorców z obwodu kaliningradzkiego do udziału w „Kortowskiej Jesieni”.

Zamierzenia Fundacji im. M. Oczapowskiego

 

Fundacja została zaprogramowana jako firma wielobranżowa, aby strata na jednej działalności nie powodowała jej upadku. Jednak z czasem, z przyczyn niemających na celu korzyści stowarzyszenia i fundacji ograniczono kierunki działalności do sprzątania, obsługi portierni oraz, jako dodatkowych czynności, wycen nieruchomości i organizowania zjazdów absolwentów.

Na początku lat dziewięćdziesiątych w polskich uczelniach nastąpiły ograniczenia funduszu płac. Uczelnia przekazała Fundacji w całości dział gospodarczy, aby nie zwalniać pracowników. Postąpiła inaczej niż inne uczelnie, które ratując fundusz płac, zwolniły po kilkuset pracowników.  Umowa przewidywała, że pracownicy Fundacji będą nadal traktowani, jak pracownicy uczelni. Wraz ze wzrostem płac na uczelni wzrośnie zapłata za usługi. Niestety, z czasem wypowiedziano nam te warunki umowy. Musieliśmy startować w przetargach. Z czasem przekształciliśmy całą Fundację w zakład pracy chronionej. Żeby nie płacić podatków usługi wykonywaliśmy po kosztach własnych, a w niektórych latach poniżej kosztów własnych. Ponadto część zysków z innych działalności oraz z dopłat z Funduszu Osób Niepełnosprawnych przekazywaliśmy uczelni, a część pozostawialiśmy jako fundusz zapasowy.

Z czasem jednak, z różnych przyczyn, musieliśmy redukować kierunki działalności. W końcu stało się to, czego obawiano się wcześniej. Po przegranym przetargu na sprzątanie i obsługę portierni, Fundacja musiała zredukować zatrudnienie do poniżej 0,4 %. Przez pewien czas na etacie był tylko prezes.

Obecnie w fundacji pracują 2 osoby, co stanowi niespełna 0,8% zatrudnienia w stosunku do okresu przed przegraniem przetargu. Trzeba mierzyć siły na zamiary.

Przedstawione okoliczności zmuszają do modyfikacji działalności fundacji. Z przynoszącego znaczne dochody zakładu pracy chronionej, (czyli zatrudniającego prawie 300 osób nie w pełni sprawnych) musimy stać się inicjatorem, organizatorem i współuczestnikiem różnorodnych przedsięwzięć przynoszących jakiekolwiek profity oraz sławiących dobre imię uniwersytetu i jego absolwentów.

W ramach Fundacji im. M. Oczapowskiego będziemy:

1. Realizować statutowy obowiązek wspierania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i Stowarzyszenia Absolwentów UWM;

2. Wydawać czasopismo absolwentów „5 plus X” oraz redagować stronę internetową Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Fundacji im. M. Oczapowskiego;

3. Organizować zjazdy absolwentów. Na dotychczasowych zjazdach wręczaliśmy specjalny „Glejt„ oraz „Złoty Laur Emeryta”. Były to żartobliwe dokumenty. Spełniały swoją rolę na młodszych rocznikach. Jednak organizowane są już zjazdy po upływie 50 lat po ukończeniu studiów. Tym rocznikom będziemy wręczać „ Złote dyplomy UWM” albo po prostu odnawiać dyplomy. Byłoby to symboliczne uhonorowanie uniwersyteckim dyplomem absolwentów uczelni poprzedzających uniwersytet.

Pomyśleliśmy także o gadżetach, na przykład o znaczkach w formie pinsów.

4. Współorganizować ze stowarzyszeniem i studenckim samorządem spotkania absolwentów ze studentami starszych lat;

5. Prowadzić działalność wydawniczą.

- Po pierwsze: wydamy przygotowany przez prof. dr hab. Andrzeja Farugę informator- przewodnik pt.: „Spacerkiem po Kortowie”;

- Po drugie – pojawi się drugie wydanie (lub dodruk) książki „Olsztyn Akademicki”;

- Po trzecie: planujemy powołać zespół, który przygotuje książkę pt.: „Kortowskie rodowody”. W publikacji tej przedstawieni byliby wyróżniający się absolwenci uczelni. Na przykład, po jednym z każdego rocznika studiów.

6. Usługowo organizować kursy, konferencje, seminaria i szkolenia.

7. Rozważymy możliwość powoływania członków wspierających realizację określonych zadań;

WSPÓŁDZIAŁANIE z INSTYTUCJAMI i ORGANIZACJAMI

1. Współpraca z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim.

a).Realizując cel statutowy, czyli pozyskiwać środki na rzecz uniwersytetu i stowarzyszenia, fundacja musi zarabiać. Dwoje pracowników fundacji zbyt wiele zarobić nie może. Oni powinni się skoncentrować na inicjowaniu i organizowaniu pracy innym w zamian za pewien procent od przychodu. Najczęściej w roli kooperujących z nami specjalistów występują pracownicy uczelni. Chcielibyśmy, aby oni mogli, w razie potrzeby, oficjalnie korzystać z uniwersyteckiej aparatury. Naturalnie, za odpłatnością;

b). Będziemy wspólnie z jednostkami uniwersytetu występować jako współpartnerzy o środki unijne. Są dziedziny, w których uniwersytetowi będzie korzystnej wystąpić ze stowarzyszeniem lub jego fundacją;

c). Wspólnie z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim i Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Olsztynie zorganizujemy we wrześniu br. Targi Natury- Dni Absolwenta „ Kortowska Jesień”.

2. Współpraca w ramach Konsorcjum, którego liderem jest Okręgowy Ośrodek Rzeczoznawstwa i Doradztwa „ SITR” w Olsztynie.

Konsorcjum wygrało przetarg na wycenę majątku będącego w Zasobie Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie. W ramach konsorcjum Fundacja im. M. Oczapowskiego, jako jego członek, będzie wyceniać nieruchomości na terenie powiatów braniewskiego i elbląskiego.

3. Współpraca z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Olsztynie.

W ramach współpracy zamierzamy powołać kilka konsorcjów, które będą prowadziły szkolenia. W tym roku jako współpartnerzy będziemy zabiegać o środki w kilku projektach..

4. Współpraca z Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną.

a).Zamierzamy między innymi prowadzić działania promocyjno-szkoleniowe w zakresie pozyskiwania inwestorów z Rosji. Chodzi oto, żeby Fundacja im. M. Oczapowskiego wspólnie z Uniwersytetem im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie podjęła się organizacji cyklu comiesięcznych spotkań informacyjno-szkoleniowych dla inwestorów z Rosji, zatytułowanych: „Grono Inwestorów Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej” na tematy:*Oferty inwestycyjnej W-MSSE.

*Obsługi prawnej inwestorów w W-MSSE.

*Obsługi finansowo-księgowej firm działających w W-MSSE.

*Ubezpieczenia działalności gospodarczej W-MSSE.

*Wykorzystania pomocy publicznej i funduszy unijnych przez firmy funkcjonujące w W-MSSE.

W celu nadania właściwej rangi tym działaniom planujemy je ująć w formule „Misji Gospodarczej” województwa warmińsko-mazurskiego w Rosji. Inauguracja cyklu szkoleń powinna odbyć się w siedzibie Konsulatu RP w Kaliningradzie.

Celem tych szkoleń jest zachęcenie rosyjskich biznesmenów do zakupu działek w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej i zakładania małych i średnich firm.

b). Chcemy także zorganizować Forum „Polska-Wschód” pod patronatem wicepremiera Waldemara Pawlaka.

c). Podejmiemy także zagadnienia związane z szeroko rozumianą energetyką, które moglibyśmy realizować wspólnie z Warmińsko-Mazurską Agencją Energetyczną Sp. z. o.o. Wśród planowanych działań jest organizowanie przetargów na zakup energii elektrycznej i cieplnej na rzecz samorządów i firm komunalnych oraz certyfikacja nieruchomości w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, ochrony środowiska i energii odnawialnej. Rozważamy możliwość powołania instytucji certyfikującej, aby nie płacić za te czynności.

Sprawa jest w sferze wstępnych planów, gdyż kierownictwo Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wstrzymało się z podpisaniem załącznika do umowy.

5. Nawiązanie ścisłej współpracy z Warmińsko-Mazurską Izbą Rolniczą.

Zaproponujemy utworzenie wspólnego konsorcjum. W tym roku jako współpartnerzy będziemy zabiegać o środki w kilku projektach.

6. Nawiązaliśmy współpracę z Grupą Kapitałową „ MLEKOWITA”

styczeń 2011