Contact

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej
ul. M. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn
tel.: 89 523-34-67
fax: 89 524-04-94

E-mail: biurorpk@uwm.edu.pl

Biuro mieści się w budynku Rektoratu w pokoju 221 D

mgr inż. Agnieszka Murzec-Wojnar - koordynator, priorytety tematyczne, aspekty finansowe
priorytety tematyczne, współpraca z przemysłem

Tel. 89 523-34-67
E-mail:
agnieszka.murzec@uwm.edu.pl

mgr Ewelina Sobocińska - help desk, EURAXESS, mobility 
Tel. 89 523-
34-67 
E- mail:
ewelina.tyszka@uwm.edu.pl