Pracownicy

Profesor wizytujący

dr Katarzyna Kaczorowska-Bray

Pracownicy Wydziału Nauk Medycznych prowadzący zajęcia na logopedii

prof. dr hab. n. med. Jerzy Gielecki

prof. dr hab. n. med. Andrzej Kukwa

prof. dr hab. n. med. Mariusz Majewski

prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden-Gałuszko

dr hab. n. med. Maria Hortis-Dzierzbicka, prof. UWM

dr hab. n. med. Piotr Jurkowski, prof. UWM

dr n. med. Joanna Białkowska

lek. Natalia Jarmołowicz

lek. Tomasz Wieleszczyk

mgr J. Choromańska


Pracownicy Wydziału Nauk Społecznych prowadzący zajęcia na logopedii

prof. dr hab. Marzenna Zaorska, prof. zw.

dr Ewa Baruk-Dzięcioł

dr Małgorzata Obara-Gołębiowska

dr Ewa Górniewicz

dr M. Maciejewsja

dr Małgorzata Sławińska

dr Agnieszka Żywanowska

mgr E. Kamasz


Pracownicy Wydziału Biologii i Biotechnologii prowadzący zajęcia na logopedii

dr hab. Nina Smolińska


Logopedzi prowadzący zajęcia w ramach umowy zlecenia

mgr Zenobia Bogdanowskalogopeda, pedagog terapeuta, trener rozwoju osobistego, specjalista w zakresie neurologopedii, surdologopedii, emisji głosu, logorytmiki

mgr Martyna Kołecka-Kurek logopeda, neurologopeda, specjalista w zakresie terapii dzieci z wadą słuchu

mgr Aneta Maculewicz logopeda, pedagog, specjalista w zakresie neurologopedii i surdologopedii

mgr Beata Mikitiuk logopeda, specajalista w zakresie neurologopedii, surdologopedii, pedagog terapeuta

mgr Agnieszka Rakowskalogopeda, specjalista w zakresie neurologopedii

mgr Katarzyna Wirchanowicz logopeda, pedagog specjalny, certyfikowany terapeuta koncepcji Castillo Moralesa, specjalista w zakresie wczesnej interwencji logopedycznej

dr Edyta Zomkowska logopeda, specjalista w zakresie neurologopedii


Doktoranci

 

Instytut
Polonistyki i Logopedii

ul. Kurta Obitza 1
10-725 OLSZTYN

tel. 89 524 63 61
tel./faks 89 527 63 13

filpol.human@uwm.edu.pl