Koło Literaturoznawców

Studenckie Koło Naukowe Literaturoznawców

Koło Naukowe Literaturoznawców gromadzi studentów filologii polskiej, którzy
pragną pogłębiać swą wiedzę na temat literatury współczesnej. W obszarze
naszej refleksji znajdują się przede wszystkim teksty najnowszej literatury,
polskiej i światowej. Stawiamy sobie za cel zbudowanie warsztatu naukowego,
a więc określenie skutecznego zestawu metodologii i umiejętne posługiwanie
się odpowiednim paradygmatem badawczym.

Spotkania realizujemy w formie dyskusji seminaryjnych. To coś w rodzaju
laboratorium myśli, w którym każdy uczestnik zdobywa kompetencje krytyka
literackiego. Uczymy się mądrze, wnikliwie i z pasją rozmawiać o literaturze
i ważnych zjawiskach kulturowych.

Efekty swojej pracy - w postaci artykułów i recenzji - prezentujemy na
stronie internetowej Instytutu Filologii Polskiej. Ponadto wyjeżdżamy na
konferencje naukowe, organizujemy spotkania dyskusyjne, uczestniczymy w
audycjach radiowych w Radiu Olsztyn. Co jakiś czas spotykamy się w pubie,
oglądamy filmy lub przedstawienia teatralne (krótka historia naszej
działalności z ostatniego roku akademickiego znajduje się w gablocie obok
sekretariatu).

Zapraszamy wszystkich studentów filologii polskiej do udziału w spotkaniach
naszego Koła:


Opiekun koła: dr hab. Bożena Adamkowicz-Iglińska

 


Katedra Języka Polskiego i Logopedii
Katedra Literatury Polskiej

ul. Kurta Obitza 1

10-725 OLSZTYN

tel. 89 524 63 61
tel./faks 89 527 63 13

filpol.human@uwm.edu.pl