Studenckie Naukowe Koło Językoznawców rozpoczęło swoją działalność już w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku i prowadzi ją po dzień dzisiejszy. Jest to grupa studentów, których łączy nie tylko zamiłowanie do języka ojczystego ale również chęć promocji olsztyńskiej polonistyki.

W 2019 roku koło utworzyło swoją stronę funpage’ową na Facebooku, na której propagowane są poprawność językowa oraz inne ciekawe treści polonistyczne. Złośliwi mogliby powiedzieć, że samo istnienie koła jest osiągnięciem, ale z tygodnia na tydzień przybywa fanów internetowej działalności zaangażowanych studentów. Obserwatorami poczynań koła jest nie tylko miejscowa społeczność, ale również osoby uczące się na Uniwersytecie Wrocławskim czy Lwowskim.

Warto podkreślić, że SNKJ propaguje treści, które podane są w przystępnej dla każdego czytelnika (także dla osoby nie mającej nic wspólnego z polonistyką) formie. Studenci nie tylko tworzą własne memy, ale również stworzyli serie postów, które cyklicznie publikowane są na funpage’u, a są to:

  • Zasłyszane na językach
  • Mów do mnie trudne wyrazy!
  • Nowe logosy
  • Archeologia językowa
  • Słowo na k…KULTURA!

Działalność tego koła opiera się nie tylko na regularnych spotkaniach, które dla niektórych mogą być kłopotliwe, dlatego SNKJ prowadzi swoje spotkania również internetowo. Dzięki temu członkowie pozostają cały czas w kontakcie, co zbliża ich siebie.

Oprócz działalności w Internecie, koło bierze udział (a co dwa lata organizuje) w Międzynarodowym Studenckim Seminarium Językoznawczym. W projekt ten zaangażowany jest również Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie. Dzięki międzynarodowej działalności SNKJ łączy i integruje studentów polonistyki.

SNKJ w swoich działaniach zawsze pamięta o ważnym celu, jakim jest promocja kierunku filologia polska na Wydziale Humanistycznym UWM. W tym celu w roku 2019 stworzone zostały miłe dla oka zakładki do książek z autorskimi rysunkami i treścią dotyczącą polonistyki.

Studenci należący do SNKJ są aktywni naukowo. Wygłosili referaty w Olsztynie, we Lwowie, a także we Wrocławiu. Prowadzone są również badania nad poczuciem patriotyzmu a stosunkiem do języka polskiego. W 2019 roku nawiązana została współpraca projektowa z Uniwersytetem SWPS w Warszawie, której rezultatów spodziewamy się w 2020 roku.

W roku 2020 SNKJ, wraz z partnerami z anglistyki, będzie odpowiedzialne za sekcję humanistyczną na Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych 2020, na którym referentami będą również jego członkowie. To coroczne wydarzenie od lat jest wspaniałą okazją dla przedstawicieli tego koła do przedstawiania wyników badań naukowych, które prowadzą. W latach poprzednich referaty studentów należących do SKNJ zdobywały główne nagrody podczas tych spotkań.

Opiekunem tego koła naukowego jest niezastąpiona dr hab. Renata Makarewicz prof. UWM, która dzielnie wspiera studentów stawiających pierwsze kroki w świecie nauki. Przewodniczącym jest Adam Wąsowski, zaś obowiązki koordynatora działań SKNJ pełni nieoceniona Ania Makarewicz, której koło zawdzięcza swoją efektywność.

Wszystkich zainteresowanych odpowiedzią na pytanie „czym jest to całe językoznawstwo i na co to komu?” zapraszamy do kontaktu z kołem na ich stronie Facebook’owej. Zapewniamy, że są to osoby mające otwarte umysły, nieskończone pokłady dobrego humoru oraz polotu i finezji.

 


Katedra Języka Polskiego i Logopedii
Katedra Literatury Polskiej

ul. Kurta Obitza 1

10-725 OLSZTYN

tel. 89 524 63 61
tel./faks 89 527 63 13

filpol.human@uwm.edu.pl