Koło Językoznawców

Studenckie Naukowe Koło Językoznawców

Studenckie Naukowe Koło Językoznawców zostało założone w latach siedemdziesiątych przez dr. Alojzego Zdaniukiewicza. W 1999 roku po kilkuletnim zawieszeniu działalności koło wznowiło swą aktywność pod kierunkiem naukowym i organizacyjnym dr Aliny Naruszewicz-Duchlińskiej. Studenci swą aktywność naukową i animatorską wyrażali, biorąc udział w spotkaniach naukowych, konferencjach naukowych, w tym też w Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych. Wśród  ważnych przedsięwzięć koła należy wymienić wydawanie czasopisma „Rezerwat”, w którym zamieszczano  teksty o charakterze naukowym, ale też felietony oraz twórczość prozatorską i liryczną studentów. Do najbardziej zaangażowanych uczestników koła należeli wówczas: Zbigniew Hryniewicz, Bogumiła Rakowska, Beata Janczelewska, Katarzyna Zielińska. W 2007 r. opieka nad kołem została przekazana dr Izie Matusiak, która już wcześniej związana była z kołem (od 2005 r. pełniła rolę współopiekuna). W ostatnich latach studenci działający w kole wygłaszali referaty na ważnych międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych. Do najważniejszych osiągnięć w ostatnich latach należy zdobycie drugiego miejsca podczas 36. Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych przez Karola Wierzbickiego oraz pierwszego miejsca przez Paulinę Lipkę podczas 38. Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych. Koło językoznawcze  w roku 2007 i 2008 uczestniczyło w Dniach Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Berdiańsku, gdzie wygłoszone zostały referaty. W roku 2006 udało się zorganizować obóz naukowy w Zakopanem, gdzie przedmiotem obserwacji były nazwy własne, głównie chrematonimy (referat dotyczący zakopiańskiego menu wygłoszony przez Karola Wierzbickiego zdobył drugie miejsce podczas seminarium kół naukowych). W dniach 22-28 marca 2010 studentki koła uczestniczyły w międzynarodowym projekcie `What unites us and what divides us? organizowanym przez fundację „Rodowo”.

W ostatnich pięciu latach szczególną aktywnością wyróżniali się: Małgorzata Adamowicz, Paulina Lipka, Karol Wierzbicki, Ewelina Kuźma, Marta Chyła, Daniel Ogonowski, Przemysław Figiel, Ilona Naspińska, Paulina Dębek, Marta Wielkopolska, Dorota Trocka, Barbara Rybicka, Katarzyna Burkiewicz, Ewelina Krzeczkowska, Adrianna Niechwiadowicz, Aleksandra Jaryńska, Aneta Tabarkiewicz, .

Studenci wykazują różnorodne zainteresowania. Obserwacjom lingwistycznym poddawany jest język mediów: reklamy, Internetu, prasy. Ostatnio studenci zwrócili swe zainteresowania ku językoznawstwu kognitywnemu. W ubiegłym roku akademickim gromadzone były teksty nagłówków prasowych związanych z metaforą góry.

Studenckie Naukowe Koło Językoznawców uczestniczy w życiu Wydziału Humanistycznego. Do tradycji należy już co roku organizowane podczas Dni Humana dyktando dla pracowników i studentów. Studenci chętnie włączają się w organizację konferencji naukowych, służąc pomocą w zadaniach powierzonych przez opiekuna.

W  roku akademickim 2010/2011, w zastępstwie dr Izy Matusiak-Kempy, opiekę nad kołem przejęła dr Magdalena Osowicka-Kondratowicz. Od października 2011 r. koło naukowe prowadziła dr Iza Matusiak-Kempa, a od lutego 2013 r. dr hab. M. Rutkowski, prof. UWM.

Od roku 2014 opiekę nad SKNJ ponownie sprawuje dr Iza Matusiak-Kempa.

W latach 2014-2015 opracowane zostały następujące referaty i artykuły, wśród których warto zaznaczyć te, które zostały docenione podczas Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych:

Joanna Wołoszyn,  Co to znaczy straszyć? Próba analizy semantycznej (I miejsce, 2014 r.).

Katarzyna Michalska, Wpływ komunikacji internetowej na tendencje ortograficzne w języku polskim (I miejsce, 2015 r.),

Marceli Potasznik, Funkcja fatyczna w wypowiedziach Adama Hoffmana  referat podczas XLIV Seminarium kół Naukowych, Olsztyn, 27 kwietnia 2015 r.

Arkadiusz Zaborowski, Nowe oblicza pojedynku, czyli o słownych starciach na kanale Tyralnia

Katarzyna Michalska, Wkład polskiego duchowieństwa w rozwój nauki i na kształtowanie stylu naukowego na przykładzie ks. Jana Krzysztofa Kluka.

Bartłomiej Zuba, Mechanizmy dowcipu w skeczu kabaretu „Hrabi” pt. „Operacja jest trudna”.

Niezłomnie do koła należy też Bartłomiej Kossakowski, który ma ciekawe spostrzeżenia dotyczące o języku pewnego typu „sieciówek” i może zapewne je na specjalne prośby wygłosić.

Planują swój akces ziścić także poloniści z II roku FP ( lub tylko tak sobie żartowali, ale chyba raczej nie, w każdym bądź razie dzisiaj nie przyszli, co negatywnie wpłynęło na psychiczną sferę życia opiekunki koła).

Od roku akademickiego 2016/2017 opiekę nad kołem przyjmuje dr Renata Makarewicz.

W semestrze zimowym wyznaczamy zadania na bieżący rok i przygotowujemy się do poważnego przedsięwzięcia naukowego, które planujemy w semestrze letnim. Przewodniczącą koła zostaje Jolanta Gamdzyk.

W końcu marca wyjeżdżamy do Lwowa. Uczestniczymy tam w I Międzynarodowe Studenckie Seminarium Językoznawcze. Zabiegamy o finansowanie naszego przedsięwzięcia i ostatecznie wsparci przez pana rektora, profesora Jerzego Przyborowskiego, wyjeżdżamy 29 marca na Ukrainę.

Tematy wystąpień:

Bobek Hanna Alicja – Holocaust  w kształceniu literackim w klasach licealnych

Kowalczyk Sabina – ,,Jak   tutaj ciemno i zimno”. Tradycyjna baśń ludowa w ujęciu Kazimierza Władysława Wójcickiego a bajkoterapia Marii Molickiej - lęki, strachy, traumy

Bondarow Aleksandra – Język osobniczy Jakuba Wędrowycza – postaci z powiadań Andrzeja Pilipiuka

Grześkowiak Alicja – Język osobniczy postaci Jaskra z sagi o wiedźminie Andrzeja Sapkowskiego

Ławrynkowicz Bartosz – Piękno grozy, wizerunek kobiety demona i wampira w prozie Młodej Polski

Gamdzyk Jolanta – Cechy składniowe wybranych przymiotnikowych związków frazeologicznych

Ozga Krzysztof – Aspekty językowe postów Content Designerów na przykładzie marki Coca-Cola

Patrycja Borkowska – Leksykalne pozostałości gwarowe w języku mówionym

Arnista Milena – Nabywanie kompetencji językowej w zakresie posługiwania się konstrukcjami temporalnymi przez dzieci w wieku 3-6 lat

Łoszewska Paulina – Świadomość znaczenia poprawnej wymowy w zawodach prawniczych na przykładzie studentów UWM w Olsztynie na kierunku prawo

Konferencja naukowa została starannie przygotowana koncepcyjnie w Olsztynie, a organizacyjnie we Lwowie. Obrady odbywały się 31 marca 2017 roku w historycznym gmachu Uniwersytetu Lwowskiego. Chodziliśmy po tych samych schodach, po których kroczyli Tadeusz Kotarbiński, Kazimierz Ajdukiewicz, Juliusz Kleiner, Tadeusz Lehr-Spławiński, Witold Taszycki sławny matematyk Stefan Banach. Wielkie nazwiska nie przytłaczały, a przeciwnie – mobilizowały. Wszak to zaszczyt prezentować swoje naukowe referaty w tak zacnych murach. Ostatecznie z polskiej strony w seminarium uczestniczyło siedmioro studentów drugiego roku studiów II stopnia oraz trzy osoby z trzeciego roku I stopnia. Referaty zostały starannie przygotowane i zaprezentowane. Także słuchacze polonistyki lwowskiej przedstawili interesujące wyniki swoich badań. Spotkaniu towarzyszyła atmosfera wzajemnego zaciekawienia. Już podczas przerwy kawowej słychać było swobodne rozmowy tak o szczegółowych problemach frazeologii polskiej, jak również o języku wybranych bohaterów literackich, a także o baśni ludowej i jej psycholingwistycznej analizie.

Rok 2018 był nie mniej pracowity i obfitujący w spotkania. Powstało logo koła, które towarzyszy nam teraz jako znak rozpoznawczy

W kwietniu 2018 roku odbyło się w Olsztynie II Międzynarodowe Studenckie Seminarium Językoznawcze. Przyjechali do nas przedstawiciele studentów polonistyki lwowskiej. Patronat honorowy objął dziekan Wydziału Humanistycznego, prof. UWM Andrzej Szmyt. Obradom przysłuchiwał się prodziekan do spraw nauki, prof. Mieczysław Jagłowski. Życzliwe zainteresowanie wykazali także dyrektor Instytutu Polonistyki i Logopedii, prof. Mariusz Rutkowski oraz kierownik Zakładu Współczesnego Języka Polskiego prof. UWM Iwona Kosek.

Lista uczestników

  1. Borkowska Patrycja
  2. Łukasik Magdalena
  3. Nakoneczna Anna
  4. Nedoviz Nadia
  5. Noszczak Magdalena
  6. Puzdrak Lidia
  7. Sławińska Alicja
  8. Tadrzak Dominika
  9. Thuda Tediana

10.  Wąsowski Adam

Obrady trwały aż do obiadu, a w przerwie kawowej uczestnicy raczyli się smakołykami przygotowanymi przez członków koła, Emilkę Augustynowicz i Dominikę Kalinowska.

Następnego dnia pokazaliśmy naszym gościom uroki Olsztyna, a ponieważ pogoda dopisała, to wiele czasu spędziliśmy w plenerze, na plaży miejskiej i Starym Mieście.

W roku 2019 planujemy udział w III Międzynarodowym Studenckim Seminarium Językoznawczym, które odbędzie się 29-30 marca we Lwowie.

Wszystkich zainteresowanych tym, jak i po co mówimy i czy zawsze powinniśmy się odzywać, gdy tylko taki pomysł podrzuci głowa, ZAPRASZAMY. Jesteśmy otwarci, sympatyczni, mamy duże pokłady dobrego humoru i fantazji, prawie nie narzekamy, jesteśmy mądrzy i  skromni, a to dzisiaj rzadkość.

PRZYBYWAJCIE!

 


Instytut
Polonistyki i Logopedii

ul. Kurta Obitza 1

10-725 OLSZTYN

tel. 89 524 63 61
tel./faks 89 527 63 13

filpol.human@uwm.edu.pl