dr Sabina Kowalczyk, asystent

Sabina Kowalczyk – asystentka w Katedrze Literatury Polskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Absolwentka filologii polskiej na UWM (specjalności: nauczanie języka polskiego i wiedzy o  kulturze oraz edytorstwo tekstów). Pracę doktorską pt. Wizerunek czarownicy w piśmiennictwie staropolskim XVI i XVII w. napisaną pod kierunkiem dr hab. Iwony Maciejewskiej, prof. UWM obroniła z wyróżnieniem w grudniu 2021 r. (recenzentki: dr hab. Danuta Kowalewska, prof. UMK oraz dr hab. Małgorzata Krzysztofik, prof. UJK).

Jej zainteresowania badawcze skupiają się na przejawach dawnych wierzeń (ze szczególnym uwzględnieniem postaci czarownicy) opisanych w  dawnym piśmiennictwie, a także staropolskich: zielarstwie, przekazach dotyczących sytuacji ekstremalnych (w tym np. klęsk żywiołowych, anomalii pogodowych i moru) oraz XX-wiecznej autobiograficznej twórczości kobiet żyjących na terenie Warmii i Mazur.

Obecnie jest wykonawczynią w grancie NPRH Źródła do dziejów Czapskich w XVIII wieku. Egodokumenty członków rodziny wojewody pomorskiego Piotra Jana (1685-1736) - opracowanie filologiczno-historyczne i edycja (pod kierownictwem prof. Iwony Maciejewskiej). W ramach projektu Instytutu Badań Literackich PAN w  Warszawie „Archiwum Kobiet: kontynuacja” finansowanego z grantu NPRH współtworzyła bazę rękopisów kobiecych i uzupełniała biografie autorek z  terenu Warmii i Mazur.

W trakcie studiów doktoranckich pełniła wiele funkcji. Była m.in.: przewodniczącą Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów (2019/2020), wiceprzewodniczącą Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów (2018/2019), a  także członkinią Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia, Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia, Wydziałowej Komisji Stypendialnej oraz reprezentantką doktorantów w  Radzie Naukowej Dyscypliny Literaturoznawstwo.

Posiada doświadczenie dziennikarskie i literackie. Współpracowała z  redakcjami Kulturaonline.pl i ,,Literacką” w trakcie Literackiego Sopotu 2015 oraz Młodą Redakcją Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej z  siedzibą w Warszawie. Angażowała się również w działania Olsztyńskiego Klubu Literackiego oraz trzech kół naukowych działających na Wydziale Humanistycznym w Olsztynie  (KN Literaturoznawców, KN Językoznawców, KN  Twórczości Literackiej „Ars Scripta”).

 

Wybrane osiągnięcia:

  1. tekst artykułu Głos Syreniusza w sprawie wykorzystywania roślin w magii („Meluzyna. Dawna Literatura i Kultura” 2020, nr 1(12), s. 17-32) został także opublikowany na kanale Sławiański Zielnik Hermetyczny na Youtube.com w formie audiobooka (lektorem był Maciej Skrzek) dn. 10.08.2021 r.;
  2. wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie poetyckim o Nagrodę JM Rektora UJK prof. dra hab. Jacka Semaniaka na temat: „Pieśni i fraszki – słowne igraszki. Wierszowane potyczki z Janem Kochanowskim” (utwór Do starego);
  3. zajęcie III miejsca w konkursie na najlepsze wystąpienia studentów i doktorantów w trakcie ogólnopolskiej konferencji naukowej: „Osobliwość i transcendens. Granice bytu i poznania” (Rzeszów, 11-12.05.2018 r.).
 

alt

pok. 267
tel. 089 524 63 59
sabina.kowalczyk@uwm.edu.pl