Dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska, prof. UWM

Alina Naruszewicz-Duchlińska – od 1996 r. zatrudniona Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (wcześnie Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie) na stanowisku asystenta, potem adiunkta, obecnie profesora nadzwyczajnego. Autorka 4 monografii, współredaktor 7 monografii wieloautorskich (kolejne są obecnie w opracowaniu edytorskim), ponad 60 artykułów i recenzji naukowych, kilku recenzji wydawniczych książek i  kilkudziesięciu artykułów, zleconych przez redakcje różnych czasopism naukowych. Uczestniczka około 40 konferencji naukowych i  współorganizatorka 13. Wykonawca grantu MNiSW „Polskie internetowe grupy dyskusyjne – Analiza językowa i charakterystyka gatunku” (2008-2011). Laureatka II Nagrody Naukowej im. Wojciecha Kętrzyńskiego za rok 2001 ufundowanej przez Ośrodek Badań Naukowych i Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego oraz 9 nagród Rektora UWM i 2 rocznych stypendiów przyznawanych dla pracowników wykazujących szczególną aktywność w nauce.

 pok. 369

+48 89 524 63 50
alina.naruszewicz@uwm.edu.pl