Rekrutacja

Kryteria kwalifikacji dla stopnia I:

Lp.

KIERUNEK STUDIÓW

Konkurs (ranking) przedmiotów części pisemnej egzaminu maturalnego

(nowa matura)

Konkurs (ranking) przedmiotów występujących na egzaminie dojrzałości

(stara matura)

 

Wybór trzech z przedstawionych

Uwzględniane przedmioty


 

 

 

Przedmioty obowiązkowe

Wybór jednego z przedstawionych

Uwzględniane przedmioty

 

 

 

1.

 

 

Filologia polska

 1. 1. Język polski
 2. 2. Język obcy nowożytny*

1. Geografia

2. Historia

3. Historia sztuki

4. Filozofia

5. Język łaciński i

kultura antyczna

1. Język polski

2. Język obcy nowożytny*

3. Historia lub

geografia lub

filozofia lub

język łaciński


 

 

Przedmioty obowiązkowe

Wybór trzech z przedstawionych

Uwzględniane przedmioty


 

 

 

2.

 

 

 

Logopedia

 

 

 

 1. Historia
 2. Język obcy nowożytny*
 3. Biologia
 4. Fizyka
 5. Wiedza o społeczeństwie
 6. Język polski
 1. Język polski lub język obcy nowożytny
 2. Biologia lub fizyka
 3. Historia lub wiedza o społeczeństwie

 


kolejnym etapem rekrutacji jest konsultacja lekarska stwierdzająca brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy


* język obcy nowożytny do wyboru przez kandydata

 

Kryteria kwalifikacji dla stopnia II:

 

Lp.

KIERUNEK STUDIÓW

Kryteria kwalifikacji

1.

Filologia polska

1. Posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej

pierwszego    stopnia tego samego lub innego kierunku.

2. Ranking ostatecznego wyniku studiów

(bez wyrównania do pełnej oceny).

 


Instytut
Polonistyki i Logopedii

ul. Kurta Obitza 1

10-725 OLSZTYN

tel. 89 524 63 61
tel./faks 89 527 63 13

filpol.human@uwm.edu.pl