dr Katarzyna Witkowska, asystent

KONFERENCJE

Udział w konferencjach

„Język jest labiryntem ścieżek. Nowe kierunki i nowe zadania w badaniach nad językiem polskim”, (Uniwersytet Warszawski 18–19 czerwca 2016 r.), referat: „Skoro masz dwie lewe ręce, to chociaż poukładane w głowie miej – o funkcjach rozkaźnika zwrotów frazeologicznych oznaczających czynności niekontrolowane”

„Synchronia i diachronia – zbliżenia i dialogi. Języki słowiańskie i ich odmiany” (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 3–4 września 2015 r.), referat: „Z problemów paradygmatyki zwrotów frazeologicznych – kategoria trybu”

Współorganizacja konferencji

Ogólnopolska konferencja naukowa „Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji VII. Emocje w języku, tekście i komunikacji” (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 14–15 maja 2018 r.)

Ogólnopolska konferencja naukowa „Historia i formy kobiecego pisania w Polsce – od średniowiecza do współczesności” (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 8–9 czerwca 2017 r.)

 

alt

.

pok. 366

+48 89 524 63 40

katarzyna.witkowska@uwm.edu.pl