Uczelniany Zespół

Uczelniany Zespół Zapewniania Jakości Kształcenia stanowi ważny element kompleksowego systemu zarządzania jakością, obejmującego wszystkie aspekty działalności uczelni.

Struktura i zasady funkcjonowania

 


Katedra Języka Polskiego i Logopedii
Katedra Literatury Polskiej

ul. Kurta Obitza 1
10-725 OLSZTYN
tel. 89 524 63 61
tel./faks 89 527 63 13
filpol.human@uwm.edu.pl