Wydziałowy Zespół

Zadaniem Wydziałowego Zespołu Zapewniania Jakości Kształcenia jest dbałość o zapewnienie najwyższych standardów edukacyjnych oraz czytelność zasad przyjętych na Wydziale w odniesieniu do poszczególnych elementów procesu dydaktycznego, w tym m.in. zasad dotyczących ustalania programów studiów i oceny jakości zajęć.

skład

..

dokumentacja

http://wh.uwm.edu.pl/ksztalcenie/wszjk

badanie losów absolwentów

http://wh.uwm.edu.pl/ksztalcenie/badanie-losow-absolwentow

wyniki ankiet:

http://wh.uwm.edu.pl/ksztalcenie/wyniki-ankiet

 


Katedra Języka Polskiego i Logopedii
Katedra Literatury Polskiej

ul. Kurta Obitza 1
10-725 OLSZTYN
tel. 89 524 63 61
tel./faks 89 527 63 13
filpol.human@uwm.edu.pl