Kierunkowy Zespół

Zadaniem Kierunkowego Zespołu Zapewniania Jakości Kształcenia jest dbałość o zapewnienie najwyższych standardów edukacyjnych oraz czytelność zasad przyjętych na kierunku w odniesieniu do poszczególnych elementów procesu dydaktycznego, w tym m.in. zasad dotyczących ustalania programów studiów i oceny jakości zajęć.

skład

Przewodnicząca: dr hab. Iwona Maciejewska, prof. UWM
Członkowie: dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka, prof. UWM, prof. dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska, dr hab. Iza Matusiak-Kempa, prof. UWM, dr Magdalena Osowicka-Kondratowicz, dr Piotr Przytuła, dr hab. Renata Makarewicz, prof. UWM, dr Sabina Kowalczyk, przedstawiciel doktorantów - mgr Wojciech Żęgota, przedstawiciel studentów - Maria Doroszczak

dokumentacja

Harmonogramy spotkań

Raporty roczne

Raporty autoewaluacyjne

Raporty antyplagiatowe

Rejestry prac dyplomowych

 


Katedra Języka Polskiego i Logopedii
Katedra Literatury Polskiej

ul. Kurta Obitza 1
10-725 OLSZTYN
tel. 89 524 63 61
tel./faks 89 527 63 13
filpol.human@uwm.edu.pl