Rekrutacja

Kwalifikacje absolwenta filologia polska:

Celem kształcenia na kierunku filologia polska jest zdobycie  wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa i kulturoznawstwa. Absolwent studiów II stopnia uzyskuje przygotowanie do pracy naukowej, umożliwiające podjęcie studiów doktoranckich. Możliwości zatrudnienia absolwentów są poszerzone dzięki prowadzonym specjalizacjom.  Studia dają możliwość pracy w:

  • szkołach i ośrodkach wychowawczych
  • redakcjach czasopism i  środkach masowego przekazu
  • instytucjach oświatowych i kulturalnych
  • bibliotekach
  • działach personalnych i szkoleniowych wszystkich zakładów pracy.

Nasi absolwenci są znakomicie przygotowani do kontynuacji kształcenia na studiach doktoranckich w zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa.

 


Instytut
Polonistyki i Logopedii

ul. Kurta Obitza 1

10-725 OLSZTYN

tel. 89 524 63 61
tel./faks 89 527 63 13

filpol.human@uwm.edu.pl