Rekrutacja

OFERTA KSZTAŁCENIA 2021/22:

Filologia polska

Celem kształcenia na kierunku filologia polska jest uzyskanie pełnej wiedzy z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa i kulturoznawstwa. Absolwent posiada przygotowanie ogólnohumanistyczne do pracy naukowej. Mamy urozmaicony i ciekawy program studiów, obejmujący między innymi przedmioty: historię literatury polskiej, literaturę powszechną, analizę i interpretację dzieł literackich, wiedzę o kulturze, stylistykę, wiedzę o historii języka polskiego oraz wiedzę o współczesnym języku polskim. Oferta podjęcia pracy przez absolwenta poszerza się w istotnym zakresie dzięki uczestnictwu w zajęciach specjalizacyjnych w trakcie studiów, co daje możliwość zatrudnienia w szkołach i ośrodkach wychowawczych, redakcjach środków masowego przekazu, instytucjach oświatowych i kulturalnych, bibliotekach, wydawnictwach. Proponowane specjalności gwarantują dostęp do wiedzy teoretycznej z zakresu szeroko pojętej nauki i sztuki o profilu humanistycznym. Dotyczy to na przykład funkcjonowania i charakteru literatury pogranicza oraz dyskusji na temat arcydzieł filmowych, muzycznych i plastycznych.

Zakresy kształcenia na studiach stacjonarnych I stopnia: nauczanie języka polskiego, wiedza o kulturze.

Efekty uczenia się i opisy przedmiotów na I stopniu

Szczegółowe informacje dostępne są tutaj:

https://rekrutacja.uwm.edu.pl/rekrutacja/filologia-polska#axzz6GInhv7yA

Zakresy kształcenia na studiach stacjonarnych II stopnia: nauczanie języka polskiego, edytorstwo tekstów.

Efekty uczenia się i opisy przedmiotów na II stopniu

Szczegółowe informacje dostępne są tutaj:

https://rekrutacja.uwm.edu.pl/rekrutacja/filologia-polska-studia-ii-stopnia#axzz6GInhv7yA

 


Katedra Języka Polskiego i Logopedii
Katedra Literatury Polskiej

ul. Kurta Obitza 1

10-725 OLSZTYN

tel. 89 524 63 61
tel./faks 89 527 63 13

filpol.human@uwm.edu.pl