Rekrutacja

Formy i stopnie kształcenia:

Studia stacjonarne: w dawnej terminologii studia dzienne. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia I stopnia: trwają 3 lata. Po ich ukończeniu otrzymuje się tytuł licencjata (angielskie bachelor’s degree), uzyskując tym samym wykształcenie wyższe.

Studia II stopnia: trwają 2 lata. Po ich ukończeniu otrzymuje się tytuł magistra (angielskie Master of Arts). Magisterium z filologii polskiej można uzyskać  po studiach licencjackich lub magisterskich z filologii polskiej lub innych, dowolnych kierunków. Nie stawiamy tu ograniczeń. Wyraz magister pochodzi z łaciny i oznacza ‘mistrza’. Zapraszamy na naszą polonistykę wszystkie osoby, które chcą zostać mistrzyniami i mistrzami słów.

 


Katedra Języka Polskiego i Logopedii
Katedra Literatury Polskiej

ul. Kurta Obitza 1

10-725 OLSZTYN

tel. 89 524 63 61
tel./faks 89 527 63 13

filpol.human@uwm.edu.pl