Władze

Kierownik Katedry Języka Polskiego I LOGOPEDII
prof. dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska
pok. 259, tel. 89 524 63 22

koordynaror kierunku logopedia
dr Magdalena Osowicka-Kondratowicz
pok. 370, tel. 89 524 63 51


Kierownik Katedry Literatury Polskiej
dr hab. Iwona Maciejewska, prof. UWM
pok. 261, tel. 89 524 63 21


 

sekretariat
mgr Edyta Kulas 
pok. 260, tel. 89 524 63 61

 


Katedra Języka Polskiego i Logopedii
Katedra Literatury Polskiej

ul. Kurta Obitza 1

10-725 OLSZTYN

tel. 89 524 63 61
tel./faks 89 527 63 13

filpol.human@uwm.edu.pl