Władze Instytutu

DYREKTOR INSTYTUTU POLONISTYKI I LOGOPEDII
dr hab. Mariusz Rutkowski, prof. UWM - pok. 259, tel. 89 524 63 22

ZASTĘPCA DYREKTORA INSTYTUTU POLONISTYKI I LOGOPEDII
dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka, prof. UWM - pok. 261 - tel. 89 524 63 21

SEKRETARIAT INSTYTUTU - pok. 260, tel. 89 524 63 61, fax 89 527 63 13
mgr Edyta Kulas

SKŁAD RADY INSTYTUTU POLONISTYKI I LOGOPEDII

Pracownicy posiadający tytuł naukowy profesora lub  stopień doktora habilitowanego:

dr hab. Bożena Adamkowicz-Iglińska
dr hab. Maria Ankudowicz-Bieńkowska, prof. UWM
prof. dr hab. Maria Biolik, prof. zw.
prof. dr hab. Sławomir Buryła, prof. zw.
dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka, prof. UWM
prof. dr hab. Zbigniew Chojnowski, prof. zw.
dr hab. Grzegorz Igliński, prof. UWM
dr hab. Iwona Kosek, prof. UWM
dr hab. Iwona Maciejewska
dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska, prof. UWM
dr hab. Jolanta Panasiuk, prof.  UWM
dr hab. Mariusz Rutkowski, prof. UWM
dr hab. Ewa Szczepkowska, prof. UWM
dr hab. Beata Tarnowska, prof. UWM
dr hab. Mariola Wołk

Pracownicy posiadający stopień naukowy doktora:

dr Monika Czerepowicka
dr Renata Makarewicz
dr Magdalena Osowicka-Kondratowicz, KOORDYNATOR KIERUNKU LOGOPEDIA

Przedstawiciel studentów:

Sylwia Marek

 


Instytut
Polonistyki i Logopedii

ul. Kurta Obitza 1

10-725 OLSZTYN

tel. 89 524 63 61
tel./faks 89 527 63 13

filpol.human@uwm.edu.pl