Władze Instytutu

DYREKTOR INSTYTUTU POLONISTYKI I LOGOPEDII
prof. dr hab. Mariusz Rutkowski - pok. 259, tel. 89 524 63 22

ZASTĘPCA DYREKTORA INSTYTUTU POLONISTYKI I LOGOPEDII
dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka, prof. UWM - pok. 261 - tel. 89 524 63 21

SEKRETARIAT INSTYTUTU - pok. 260, tel. 89 524 63 61, fax 89 527 63 13
mgr Edyta Kulas

SKŁAD RADY INSTYTUTU POLONISTYKI I LOGOPEDII

Pracownicy posiadający tytuł naukowy profesora lub  stopień doktora habilitowanego:

prof. dr hab. Maria Biolik, prof. zw.
prof. dr hab. Sławomir Buryła, prof. zw.
prof. dr hab. Zbigniew Chojnowski, prof. zw.
prof. dr hab. Grzegorz Igliński
prof. dr hab. Mariusz Rutkowski
dr hab. Maria Ankudowicz-Bieńkowska, prof. UWM
dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka, prof. UWM
dr hab. Iwona Kosek, prof. UWM
dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska, prof. UWM
dr hab. Jolanta Panasiuk, prof.  UWM
dr hab. Beata Tarnowska, prof. UWM
dr hab. Iwona Maciejewska, prof. UWM
dr hab. Renata Makarewicz, prof. UWM
dr hab. Mariola Wołk, prof. UWM
dr hab. Bożena Adamkowicz-Iglińska
dr hab. Ewa Szczepkowska

Pracownicy posiadający stopień naukowy doktora:

dr Monika Czerepowicka
dr Magdalena Osowicka-Kondratowicz, KOORDYNATOR KIERUNKU LOGOPEDIA

Przedstawiciel studentów i doktorantów:

mgr Monika Stępień

 


Instytut
Polonistyki i Logopedii

ul. Kurta Obitza 1

10-725 OLSZTYN

tel. 89 524 63 61
tel./faks 89 527 63 13

filpol.human@uwm.edu.pl