Dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska, prof. UWM

Konsultacje w semestrze letnim roku akademickiego 2017/18:

wtorek godz. 8.45-9.45
czwartek godz. 8.45-9.45, 16.30-17.30

 pok. 369

+48 89 524 63 50
alina.naruszewicz@uwm.edu.pl