Dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska, prof. UWM

Konsultacje w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/18:

poniedziałek godz. 9.00-11.00
środa godz. 9.30-10.30

 pok. 369

+48 89 524 63 50
alina.naruszewicz@uwm.edu.pl