dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska, prof. UWM

konsultacje w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/20

poniedziałek, godz.  9.30-11.00
wtorek, godz. 11.30-13.00

 pok. 369

+48 89 524 63 50
alina.naruszewicz@uwm.edu.pl