dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska, prof. UWM

konsultacje w sesji letniej i poprawkowej roku akademickiego 2019/20 oraz poza urlopem

wtorek: 9.45.-11.15

urlop: 13.07-31.08.2020 r.

 

 pok. 259

+48 89 524 63 22
alina.naruszewicz@uwm.edu.pl