Dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska, prof. UWM

konsultacje w sesji letniej i poprawkowej 2017/18:

wtorek godz. 13.30-15.00
urlop wypoczynkowy: 12 VII 2018 - 31 VIII 2018

 pok. 369

+48 89 524 63 50
alina.naruszewicz@uwm.edu.pl