prof. dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska

Konsultacje w sesji letniej i jesiennej roku akademickiego 2021/22 oraz poza urlopem

wtorek, godz. 9.45-11.15

urlop: 11.07.- 30.08.2022 r.

 

 

kod: yw1ulfp

 pok. 259

+48 89 524 63 22
alina.naruszewicz@uwm.edu.pl