„Historia i formy kobiecego pisania w Polsce – od średniowiecza do współczesności”, 8–9 czerwca 2017 r.

8–9 czerwca 2017 r. w Centrum Nauk Humanistycznych UWM w Olsztynie odbyła się ogólnopolska, interdyscyplinarna konferencja naukowa „Historia i formy kobiecego pisania w Polsce – od średniowiecza do współczesności”. Organizatorami wydarzenia były Zakład Literatury Współczesnej i Teorii Literatury oraz Zakład Literatury Dawnej i XIX wieku, przy Instytucie Polonistyki i Logopedii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem. W obradach udział wzięło blisko 50 prelegentów. Historia kobiecego pisania, form i stylu to wciąż szeroka i nieopisana przestrzeń. Cały czas spotykamy się z nowymi odkryciami, ciągle tworzą się historie i narracje, choćby o pisarkach mało znanych, nieodkrytych, czy tworzących żonach żyjących w cieniu wielkich mężów. Referaty, których mogliśmy wysłuchać podczas konferencji „Historia i formy kobiecego pisania w Polsce” świadczą o tym, że 'boom' na głośne kobiece nazwiska ostatnich lat, takie jak Tokarczuk czy Gretkowska skończył się – teraz trwa poszukiwanie mniej znanych pisarek. Wysłuchaliśmy m.in. wystąpień o Joannie Guze i Zofii Karczewskiej-Markiewicz, o Barbarze Toporskiej, o dziennikarkach Annie Wojtach i Miładzie Jędrysik.

Referatom wygłoszonym podczas dwudniowych spotkań towarzyszyła ponadto ożywiona dyskusja, bardzo często kontynuowana w kuluarach.

 


Katedra Języka Polskiego i Logopedii
Katedra Literatury Polskiej

ul. Kurta Obitza 1

10-725 OLSZTYN

tel. 89 524 63 61
tel./faks 89 527 63 13

filpol.human@uwm.edu.pl