Popkulturowe formy pamięci, 20–21 kwietnia 2017

W dniach 20–21 kwietnia 2017 roku Zakład Literatury Współczesnej i Teorii Literatury zorganizował sesję pt. Popkulturowe formy pamięci. Wzięło w niej udział około 50 referentów. Była to czwarta odsłona olsztyńskich spotkań z popkulturą. Zwieńczeniem poprzednich są trzy publikacje: Mody w kulturze i literaturze popularnej (Universitas, Kraków 2011), Tropy literatury i kultury popularnej (Wyd. IBL PAN, Warszawa 2014) oraz Tropy literatury i kultury popularnej II (Wyd. IBL PAN Warszawa 2016).

Celem obecnego sympozjum było ożywienie badań nad popkulturą w historii/przeszłości oraz pamięcią/historią w popkulturze – nie tylko globalną i współczesną, ale także rodzimą sprzed i po roku 1939. Chodziło nam m.in. o opisanie popkulturowych aspektów pamięci, tropienie śladów obecności popkultury w uniwersum przeszłości i formy zawłaszczania przez nią „cudzych” opowieści/historii.

Pośród licznych pytań, jakie towarzyszyły uczestnikom konferencji znajdowała się kwestia funkcjonowania przeszłości w nowych mediach, w Internecie, komiksie, filmie – nośnikach popkultury. Referenci podnosili zagadnienia związane z pamięcią zbiorową i prywatną, relacjami polsko-żydowskimi w popkulturowych narracjach. Dominowała refleksja nad różnymi sposobami ekspresji historii XX wieku: powstania warszawskiego, „żołnierzy wyklętych”, czasów PRL-u.

 


Katedra Języka Polskiego i Logopedii
Katedra Literatury Polskiej

ul. Kurta Obitza 1

10-725 OLSZTYN

tel. 89 524 63 61
tel./faks 89 527 63 13

filpol.human@uwm.edu.pl