Formy i stopnie kształcenia:

Studia stacjonarne: w dawnej terminologii studia dzienne. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia I stopnia: trwają 3 lata (6 semestrów). Po ich ukończeniu otrzymuje się tytuł licencjata (angielskie bachelor’s degree), uzyskując tym samym wykształcenie wyższe.

Studia II stopnia: trwają 2 lata (4 semestry). Po ich ukończeniu otrzymuje się tytuł magistra (angielskie Master of Arts).

Magisterium z logopedii można uzyskać po studiach licencjackich z logopedii innym kierunku ze specjalnością lub ścieżką specjalizacyjną z logopedii.
W roku akademickim 2017/2018 studia logopedyczne II stopnia na UWM ruszą po raz pierwszy. Studenci wybiorą jeden z dwu proponowanych modułów specjalizacyjnych: logopedia kliniczna, logopedia edukacyjna i artystyczna.

 


Katedra Języka Polskiego
Katedra Literatury Polskiej

ul. Kurta Obitza 1
10-725 OLSZTYN
tel. 89 524 63 61
tel./faks 89 527 63 13
filpol.human@uwm.edu.pl