Współpraca

Instytut POLONISTYKI I LOGOPEDII współpracuje z NASTĘPUJĄCYMI SPECJALISTAMI:


mgr Olga Bednarskalogopeda, specjalista surdologopedii i logopedii medialnej


mgr Zenobia Bogdanowskalogopeda, pedagog terapeuta, trener rozwoju osobistego, specjalista w zakresie neurologopedii, surdologopedii, emisji głosu


mgr Danuta Borowskalogopeda, nauczyciel


mgr Natalia Buczek logopeda, specjalista wczesnej interwencji logopedycznej


mgr Joanna Chabowskalogopeda, specjalista w zakresie wczesnej interwencji logopedycznej


mgr Marta Darmofał – logopeda, specjalista w zakresie neurologopedii


mgr Marzena Dworznikowska – logopeda, specjalista w zakresie oligofrenologopedii


mgr Joanna Komar – logopeda


mgr Iwona Kozłowska – logopeda


mgr Sylwia Królikiewiczlogopeda, specjalista w zakresie neurologopedii oraz wczesnej interwencji logopedycznej


mgr Martyna Kurek-Kołecka logopeda, surdopedagog


mgr Aneta Maculewicz logopeda, pedagog, specjalista w zakresie neurologopedii i surdologopedii


mgr Elżbieta Macutkiewicz logopeda, oligofrenopedagog, spacjalista w zakresie neurologopedii oraz pracy z osobami z autyzmem i niepełnosprawnymi intelektualnie


mgr Beata Mikitiuk logopeda, specjalista w zakresie neurologopedii, surdologopedii, pedagog terapeuta


dr Ewa Pacławska-Hrycyna logopeda, językoznawca


mgr Danuta Pęcherzewskalogopeda, pedagog


mgr Agnieszka Rakowskalogopeda, specjalista w zakresie neurologopedii


mgr Karolina Roguszkalogopeda, specjalista w zakresie terapii pedagogicznej


dr Agnieszka Serowik – logopeda, fonetyk


mgr Małgorzata Siergiej – logopeda, specjalista logopedii medialnej


mgr Elżbieta Szmyt – logopeda, pedagog


mgr Katarzyna Wanda logopeda, surdopedagog


mgr Katarzyna Wirchanowicz logopeda, pedagog specjalny, certyfikowany terapeuta koncepcji Castillo Moralesa, specjalista w zakresie wczesnej interwencji logopedycznej


dr Edyta Zomkowska logopeda, specjalista w zakresie neurologopedii

 


Instytut
Polonistyki i Logopedii

ul. Kurta Obitza 1
10-725 OLSZTYN
tel. 89 524 63 61
tel./faks 89 527 63 13
filpol.human@uwm.edu.pl