Konferencja naukowa "tropy literatury i kultury popularnej" - 22-23 IV 2015, Olsztyn

W dniach 22-23 kwietnia 2015 roku Zakład Teorii Literatury IFP UWM zorganizował trzecią konferencję dotyczącą problematyki popkultury. Nawiązywała ona tematyką do sesji zorganizowanych w roku 2011 i 2013. Ich zwieńczeniem były publikacje: "Mody w kulturze i literaturze popularnej" (Universitas, Kraków 2011) oraz "Tropy literatury i kultury popularnej" (IBL, Warszawa 2014). Blisko pięćdziesięciu referentów próbowało spojrzeć na popkulturę jako na przestrzeń ścierania się kilku zasadniczych tendencji, kilku formujących ją mechanizmów  recyklingu, repetycji oraz nieustannego pragnienia nowości. Mamy nadzieję spotkać ponownie za dwa lata  po raz czwarty.

 


Katedra Języka Polskiego i Logopedii
Katedra Literatury Polskiej

ul. Kurta Obitza 1

10-725 OLSZTYN

tel. 89 524 63 61
tel./faks 89 527 63 13

filpol.human@uwm.edu.pl