Kryteria kwalifikacji dla stopnia I:

Lp.

Wybór trzech z przedstawionych

Uwzględniane przedmioty

 

 

Przedmioty obowiązkowe

Wybór trzech z przedstawionych

Uwzględniane przedmioty

 

 

 

2.

 

 

 

  1. Historia
  2. Język obcy nowożytny*
  3. Biologia
  4. Fizyka
  5. Wiedza o społeczeństwie
  6. Język polski
  1. Język polski lub język obcy nowożytny
  2. Biologia lub fizyka
  3. Historia lub wiedza o społeczeństwie

 

kolejnym etapem rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca wymowę kandydatastwierdzająca brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy. UWAGA! W BIEŻĄCYM ROKU ZE WZGLĘDU NA ZAGROŻENIE EPIDEMIOLOGICZNE ROZMOWA KWALIFIKACYJNA NIE JEST PRZEWIDZIANA. WYJĄTKOWO KLASYFIKACJA NA STUDIA LOGOPEDYCZNE I STOPNIA ODBYWA SIĘ WYŁĄCZNIE W OPARCIU O KONKURS ŚWIADECTW.

* język obcy nowożytny do wyboru przez kandydata

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku logopedia lub na innym kierunku studiów ze specjalnością logopedyczną. Głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji dostępne są tutaj:

https://rekrutacja.uwm.edu.pl/

 


Katedra Języka Polskiego
Katedra Literatury Polskiej

ul. Kurta Obitza 1
10-725 OLSZTYN
tel. 89 524 63 61
tel./faks 89 527 63 13
filpol.human@uwm.edu.pl