LOGOPEDIA

to kierunek o charakterze interdyscyplinarnym. Powstał jako wynik współpracy trzech Wydziałów UWM w Olsztynie: Humanistycznego, Medycznego (obecnie Wydziału Lekarskiego i Szkoły Zdrowia Publicznego UWM) oraz Nauk Społecznych. Zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy Wydziału Humanistycznego, Wydziału Nauk Społecznych, Wydziału Lekarskiego, Szkoły Zdrowia Publicznego, Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM, a także doświadczeni logopedzi posiadający uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy oraz dodatkowe specjalizacje, m. in z neurologopedii, surdologopedii, wczesnej interwencji logopedycznej, logopedii artystycznej i  medialnej. Wydział Humanistyczny dysponuje odpowiednią bazą lokalową do prowadzenia tego typu studiów. Urządziliśmy m. in. nowoczesny gabinet logopedyczny z lustrem weneckim, umożliwiający studentom obserwację w trakcie zajęć diagnozy i terapii logopedycznej. Prowadzimy również Studencką Poradnię Logopedyczną UWM, w której studenci mogą dodatkowo (tj. poza programem studiów) nabywać praktycznych umiejętności składających się na warsztat zawodowy logopedy. Przy kierunku działają dwa koła naukowe: Salve verbum oraz Laboratorium logopedyczne, a także Warmińsko-Mazurski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Organizowane są wykłady otwarte, szkolenia i warsztaty, a także inne wydarzenia o charakterze logopedycznym. Oferowane kształcenie w pełni umożliwia nabycie uprawnień do wykonywania zawodu logopedy, ponieważ uwzględnia ministerialne standardy kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela logopedy, wszelkie wymogi Polskiego Związku Logopedów, dotyczące certyfikatu zawodowego logopedy, oraz spełnia standardy godzinowe kształcenia logopedów. Studia logopedyczne I stopnia odbywają się w zakresie  kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela logopedy. Studia logopedyczne II stopnia uzupełniają wykształcenie o tytuł magistra. Po ukończeniu logopedii absolwent jest przygotowany do pracy w różnych instytucjach działających w sferze językowej komunikacji publicznej. Absolwent może znaleźć zatrudnienie w: żłobkach, przedszkolach, szkołach, placówkach służby zdrowia, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w domach kultury, domach pomocy społecznej i w sanatoriach. Jako specjalista w zakresie emisji głosu oraz kształtowania prawidłowości i korygowania wad wymowy może podjąć pracę w rozgłośniach radiowych i stacjach telewizyjnych oraz innych placówkach zatrudniających ludzi zawodowo operujących głosem. Może również otworzyć własną prywatną praktykę logopedyczną, a także kontynuować studia na wyższych poziomach.

 


Katedra Języka Polskiego i Logopedii
Katedra Literatury Polskiej

ul. Kurta Obitza 1
10-725 OLSZTYN
tel. 89 524 63 61
tel./faks 89 527 63 13
filpol.human@uwm.edu.pl