LOGOPEDIA

to nowy kierunek o charakterze unikatowym i  interdyscyplinarnym. Powstał jako wynik współpracy trzech Wydziałów UWM w Olsztynie: Humanistycznego, Medycznego oraz Nauk Społecznych. Zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy Wydziału Humanistycznego, Wydziału Nauk Społecznych i Wydziału Nauk Medycznych UWM oraz doświadczeni logopedzi posiadający uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy oraz dodatkowe specjalizacje, m. in z neurologopedii, wczesnej interwencji logopedycznej, logopedii medialnej. Wydział Humanistyczny dysponuje odpowiednią bazą lokalową do prowadzenia tego typu studiów. Urządziliśmy m. in. nowoczesny gabinet logopedyczny z lustrem weneckim, umożliwiającym obserwację zajęć. Oferowane kształcenie w pełni umożliwia nabycie uprawnień do wykonywania zawodu logopedy, ponieważ uwzględnia wszelkie wymogi Polskiego Związku Logopedów, dotyczące certyfikatu zawodowego logopedy, oraz spełnia standardy godzinowe kształcenia logopedów. Kierunek uzyskał pozytywną opinię Państwowej Komisji Akredytacyjnej – najważniejszej w Polsce instytucji oceniającej jakość kształcenia złożonej z grona niezależnych ekspertów. Po ukończeniu logopedii absolwent jest przygotowany do pracy w różnych instytucjach działających w sferze językowej komunikacji publicznej. Absolwent może znaleźć zatrudnienie w: szkolnictwie, placówkach służby zdrowia typu ambulatoryjnego, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w domach kultury, domach pomocy społecznej i w sanatoriach. Jako specjalista w zakresie emisji głosu oraz kształtowania prawidłowości i korygowania wad wymowy może być zatrudniony w rozgłośniach radiowych i stacjach telewizyjnych oraz innych placówkach zatrudniających ludzi zawodowo operujących głosem. Może również otworzyć własną prywatną praktykę logopedyczną.

 


Katedra Języka Polskiego
Katedra Literatury Polskiej

ul. Kurta Obitza 1
10-725 OLSZTYN
tel. 89 524 63 61
tel./faks 89 527 63 13
filpol.human@uwm.edu.pl