Drogi Kandydacie!

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ LOGOPEDIĘ NA UWM?

  • Jest to jedyna w naszym regionie tego typu oferta zawodowych i magisterskich studiów logopedycznych, która pozwala na uzyskanie nowoczesnej wiedzy i umiejętności logopedycznych oraz kształci kadrę specjalistów i profesjonalistów z tytułem licencjata i magistra w zakresie logopedii.
  • Zajęcia prowadzić będą znakomici nauczyciele akademiccy z Wydziału Humanistycznego, Wydziału Nauk Społecznych i Wydziału Nauk Medycznych UWM oraz doświadczeni logopedzi posiadający uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy oraz dodatkowe specjalizacje, m. in. z neurologopedii, wczesnej interwencji logopedycznej, logopedii medialnej.
  • Kształcenie na kierunku logopedia w pełni umożliwia nabycie uprawnień do wykonywania zawodu logopedy, ponieważ uwzględnia wszelkie wymogi Polskiego Związku Logopedów, dotyczące certyfikatu zawodowego logopedy oraz spełnia standardy godzinowe kształcenia logopedów.
  • Oferowane kształcenie spełnia standardy godzinowe kształcenia logopedów, w  tym uwzględnia wszelkie wymogi Polskiego Związku Logopedów, dotyczące certyfikatu zawodowego logopedy.
  • Kierunek uzyskał pozytywną opinię Państwowej Komisji Akredytacyjnej – najważniejszej w Polsce instytucji oceniającej jakość kształcenia, złożonej z grona niezależnych ekspertów.

CO WARTO WIEDZIEĆ O PRACY LOGOPEDY?

Logopedzi zajmują się zaburzeniami mowy oraz profilaktyką i stymulacją prawidłowego rozwoju językowego oraz usprawnianiem porozumiewania się. Pierwszych diagnoz i korekt nieprawidłowości mogą dokonywać już na oddziałach noworodkowych i niemowlęcych oraz w żłobkach. W okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym, oprócz diagnozy i korekt powstałych już wad, logopedzi podejmują działania profilaktyczne i wspomagające rozwój kompetencji językowych dzieci. Zajmują się nie tylko usprawnianiem wymawiania głosek i wyrazów, ale również pracują nad poprawą kompetencji leksykalno-gramatycznych. Przeciwdziałają trudnościom w nauce czytania i pisania. Pomagają osobom jąkającym się. Oprócz pracy z dziećmi, logopedzi usprawniają kompetencje językowe i komunikacyjne u osób w różnym wieku i z różnymi niepełnosprawnościami. Logopedzi udzielają pomocy nie tylko dzieciom, ale również dorosłym. Zajmują się nie tylko patologią mowy, ale również doskonaleniem mowy prawidłowo ukształtowanej, np. u osób uprawiających zawody wymagające wysokich umiejętności posługiwania się głosem, takich jak: aktor, dziennikarz, prawnik, nauczyciel, polityk. Wszystkie wymienione wyżej obszary oddziaływań logopedycznych zostały uwzględnione w programie studiów logopedycznych na UWM.

 


Katedra Języka Polskiego
Katedra Literatury Polskiej

ul. Kurta Obitza 1
10-725 OLSZTYN
tel. 89 524 63 61
tel./faks 89 527 63 13
filpol.human@uwm.edu.pl