Drogi Kandydacie!

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ LOGOPEDIĘ NA UWM?

  • Jest to jedyna w naszym regionie tego typu oferta zawodowych i magisterskich studiów logopedycznych, która pozwala na uzyskanie nowoczesnej wiedzy i umiejętności logopedycznych oraz kształci kadrę specjalistów i profesjonalistów z tytułem licencjata i magistra w zakresie logopedii.
  • Studia są ciekawe i mają charakter interdyscyplinarny, uwzględniający kształcenie z zakresu językoznawstwa, medycyny, pedagogiki i psychologii oraz wiedzę stricte logopedyczną. Zajęcia prowadzą znakomici nauczyciele akademiccy z Wydziału Humanistycznego, Wydziału Nauk Społecznych, Wydziału Lekarskiego, Szkoły Zdrowia Publicznego oraz Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM, a także doświadczeni logopedzi posiadający uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy i dodatkowe specjalizacje, m. in. z neurologopedii, wczesnej interwencji logopedycznej, logopedii medialnej.
  • Dysponujemy odpowiednią bazą dydaktyczną, m. in. urządziliśmy nowoczesny i dobrze wyposażony gabinet logopedyczny z lustrem weneckim, umożliwiający studentom obserwację w trakcie zajęć diagnozy i  terapii logopedycznej, jak również samodzielne podejmowanie oddziaływań logopedycznych pod kierunkiem zawodowego logopedy.
  • Studiując logopedię można dodatkowo rozwijać swe zainteresowania. Przy kierunku prowadzona jest  Studencka Poradnia Logopedyczna UWM, działają dwa koła naukowe: Salve verbum oraz Laboratorium logopedyczne, a także Warmińsko-Mazurski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Organizowane są wykłady otwarte, szkolenia oraz inne wydarzenia, rozwijające praktyczne umiejętności składające się na warsztat zawodowy logopedy.
  • Kształcenie na kierunku logopedia w pełni umożliwia nabycie uprawnień zawodowych, ponieważ spełnia ministerialne standardy kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela logopedy, uwzględnia też wszelkie wymogi Polskiego Związku Logopedów, dotyczące certyfikatu zawodowego logopedy oraz spełnia standardy godzinowe kształcenia logopedów.

CO WARTO WIEDZIEĆ O PRACY LOGOPEDY?

Logopedzi zajmują się zaburzeniami mowy oraz profilaktyką i stymulacją prawidłowego rozwoju językowego oraz usprawnianiem porozumiewania się. Pierwszych diagnoz i korekt nieprawidłowości mogą dokonywać już na oddziałach noworodkowych i niemowlęcych oraz w żłobkach. W okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym, oprócz diagnozy i korekt powstałych już wad, logopedzi podejmują działania profilaktyczne i wspomagające rozwój kompetencji językowych dzieci. Zajmują się nie tylko usprawnianiem wymawiania głosek i wyrazów, ale również pracują nad poprawą kompetencji leksykalno-gramatycznych, a także komunikacyjnych. Przeciwdziałają trudnościom w nauce czytania i pisania. Pomagają osobom jąkającym się. Oprócz pracy z dziećmi, logopedzi usprawniają kompetencje językowe i komunikacyjne u osób w różnym wieku i z różnymi niepełnosprawnościami. Logopedzi udzielają pomocy nie tylko dzieciom, ale również dorosłym. Zajmują się nie tylko patologią mowy, ale również doskonaleniem mowy prawidłowo ukształtowanej, np. u osób uprawiających zawody wymagające wysokich umiejętności posługiwania się głosem, takich jak: aktor, dziennikarz, prawnik, nauczyciel, polityk. Wszystkie wymienione wyżej obszary oddziaływań logopedycznych zostały uwzględnione w programie studiów logopedycznych na UWM.

 


Katedra Języka Polskiego i Logopedii
Katedra Literatury Polskiej

ul. Kurta Obitza 1
10-725 OLSZTYN
tel. 89 524 63 61
tel./faks 89 527 63 13
filpol.human@uwm.edu.pl