dr hab. Mariola Wołk, prof. UWM

Udział (czynny) w konferencjach naukowych

1.  Międzynarodowa konferencja naukowa POLYSLAV VI (Warszawa, 26–29 września 2002 r.); tytuł referatu: „Próba ustalenia zakresu odniesienia wyrażeń ogłoszenie, obwieszczenie, zawiadomieniekomunikat”.

2.  Międzynarodowa konferencja naukowa POLYSLAV VII (Tübingen, 18–20 września 2003 r.); tytuł referatu: „O funkcjonowaniu pojęcia ‘gatunek mowy’ w literaturze lingwistycznej”.

3. Ogólnopolska konferencja naukowa „Gramatyka i semantyka współczesnego języka polskiego” (Toruń, 2–4 września 2004 r.); tytuł referatu: „O definiowaniu mówienia w nazwach zachowań językowych”.

4. Międzynarodowa konferencja naukowa POLYSLAV VIII (Bergamo, 23–25 września 2004 r.); tytuł referatu: „Czy ogłoszenie drobne jest drobne? (ogłoszenie drobne vs drobne ogłoszenie)”.

5. Ogólnopolska konferencja naukowa „Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji” (Olsztyn, 5–7maja 2005 r.); tytuł referatu: „Kilka uwag o znaczeniu wyrażeń informacjawiadomość”.

6. Międzynarodowa konferencja naukowa POLYSLAV X (Zamość, 25–27 września 2006 r.); tytuł referatu: „Cechy syntaktyczne wyrażeń nonsensabsurd. Wprowadzenie do opisu semantycznego”.

7. Konferencja Młodych Naukowców „Historia i współczesność języka polskiego” (Warszawa, 9–11 października 2006 r.); tytuł referatu: „W stronę semantyki nonsensu”.

8.  III konferencja językoznawcza z cyklu „W świecie słów i znaczeń” poświęcona pamięci Profesora Bogusława Krei nt. „Z zagadnień semantyczno-leksykalnych” (Gdańsk, 16–17 kwietnia 2007 r.); tytuł referatu: „O absurdzie. Rozważania semantyczne”.

9.  Ogólnopolska konferencja naukowa „Synchronia i diachronia – zbliżenia i dialogi. Z zagadnień leksykologii i leksykografii języków słowiańskich” (Toruń, 5–7 września 2007 r.); tytuł referatu: „Czym bzdura nie jest, a czym jest? Analiza semantyczna wyrażenia bzdura”.

10.  Międzynarodowa konferencja naukowa POLYSLAV XI (Berlin, 27–29 września 2007 r.); tytuł referatu: „O właściwościach semantycznych przymiotnikowych i przysłówkowych derywatów wyrażeń absurdnonsens”.

11. Ogólnopolska konferencja młodych językoznawców „Tradycja i nowatorstwo w badaniach gramatycznych i semantycznych” (Toruń, 16–18 czerwca 2008 r.); tytuł referatu: O układach typu ___. (To) Nonsens. (vs to nonsens, że_) z semantycznego punktu widzenia.

12. Międzynarodowa konferencja naukowa POLYSLAV XII (Bydgoszcz, 25–27 września 2008 r.); tytuł referatu: „Co bezsens ma wspólnego z nonsensem? Charakterystyka znaczenia wyrażenia bezsens”.

13. Ogólnopolska konferencja naukowa „Język polski – wczoraj, dziś, jutro w 100. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Urbańczyka” (Kraków, 24 – 25 kwietnia 2009 r.); tytuł referatu: „Z problemów opisu pojęcia nonsensu (na marginesie „Zarysu teorii nonsensu” E. Grodzińskiego)”.

14. I Toruńskie Kolokwium Semantyczne (Toruń, 3–4 lipca 2009 r.); tytuł referatu: „Bez sensu, czyli jak? Wokół znaczenia wyrażenia bez sensu

15.  Międzynarodowa konferencja naukowa POLYSLAV XIII (Hamburg, 25–27 września 2009 r.); tytuł referatu: „Jakie mówienie jest mówieniem bez sensu? Rozważania o znaczeniu”.

16. II Warszawskie Kolokwium Semantyczne, Uniwersytet Warszawski (Warszawa, 2–3 lipca 2010 r.); temat referatu: „Kiedy mówimy, że mówimy od rzeczy? Wokół problemów znaczenia”.

17. III Toruńskie Kolokwium Semantyczne, Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Toruń, 1-2 lipca 2011 r.); temat referatu: "O definiowaniu wyrażeń negatywnie oceniających mówienie (na przykładzie jednostek języka z czasownikiem pleść)".

18. Międzynarodowa konferencja naukowa POLYSLAV XV (Praga, 7-9 września 2011 r.); temat referatu: "Jak semantycznie interpretować zdania o schemacie to nonsens, że_?".

19. IV Warszawskie Kolokwium Semantyczne, Uniwersytet Warszawski (Warszawa, 30 listopada-1 grudnia 2012 r.); temat referatu: "Czy pieprzyć, że_ to 'mówić głupstwa'? Kilka uwag o znaczeniu".

20. Symposia Linguistica Thorunensia. Langue i parole. W stulecie śmierci Ferdinanda de Saussure'a (Toruń, 23-25 maja 2013 r.); temat referatu: "W sferze mówienia niedoskonałego. Rozpoznanie semantyczne".

21. V Toruńskie Kolokwium Semantyczne, Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Toruń, 15-16 listopada 2013 r.); temat referatu: "Czy głupoty są gatunkiem mowy?".

22. Nowe zjawiska w języku, tekście  i komunikacji V. Frazeologizmy (Olsztyn, 21-22 maja 2014 r.); temat referatu: "Nie bardzo. Od składni do semantyki".

23. LXXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego "Ciągłość i zmiana w języku i w językoznawstwie", Uniwersytet Jagielloński (Kraków, 22-23 września 2014 r.); temat referatu: "Błąd a pomyłka. Rozważania semantyczne".

24. VI Warszawskie Kolokwium Semantyczne, Uniwersytet Warszawski (Warszawa, 15-16 listopada 2014 r.); temat referatu: "Kto pyta nie błądzi - kilka pytań o definiowanie błędu".

25. Międzynarodowa konferencja naukowa POLYSLAV XIX (Warszawa, 14-16 września 2015 r.), temat referatu: "O statusie i funkcjonowaniu w polszczyźnie wyrażenia powiem ci, że_".

26. Ogólnopolska konferencja naukowa "Język jest labiryntem ścieżek", Uniwersytet Warszawski, IJP (Warszawa, 18-19 czerwca 2016 r.); temat referatu: "W kręgu problemów semantycznych związanych z byciem dziwnym".

27. Symposia Linguistica Thorunensia III "Od pojęcia do formy. Składnia semantyczna po 30 latach od wydania Gramatyki współczesnego języka polskiego", Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Toruń, 2-3 września 2016 r.); temat referatu: "W poszukiwaniu klucza do semantycznego opisu pojęcia zdziwienia".

28. Ogólnopolska konferencja naukowa "Negacja w języku, tekście, dyskursie", Uniwersytet Łódzki (Łódź, 16-17 maja 2017 r.); temat referatu: "Kiedy wyrażenia dziwią się sobie, czyli o roli negacji w analizie semantycznej (na przykładzie wyrażenia nic dziwnego)".

29. Ogólnopolska konferencja naukowa "Dialog w języku i językoznawstwie", Uniwersytet Warszawski (Warszawa, 8-9 listopada 2017 r.); temat referatu: "Jaki jest pozytywny szok? O wyrażeniu szok we współczesnej polszczyźnie".

30. Ogólnopolska konferencja naukowa "Emocje w języku, tekście i komunikacji", Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (Olsztyn, 14-15 maja 2018 r.); temat referatu: "O sile emocji, czyli o tym, jak kogoś wryło, wmurowałozatkało".

31.Międzynarodowa konferencja naukowa POLYSLAV XXII (Łódź, 10-12 września 2018 r.); temat referatu: "Pytanie o zapytanie. Refleksje semantyczne i pragmatyczne".

32. Międzynarodowe Kolokwium Slawistyczne (Lwów, 16-17 maja 2019 r.); temat referatu: "Polisemia czy pozory polisemii? Dylematy leksykologa".

33. Ogólnopolska konferencja naukowa "Synchronia i diachronia - zbliżenia i dialogi" ("Tradycja i nowoczesność w badaniach języków słowiańskich") (Toruń, 5-6 września 2019 r.); temat referatu: "Kilka uwag o znaczeniu przymiotnika nieszczęsny".

34. Międzynarodowa konferencja naukowa POLYSLAV XXV (online, 10-12 września 2021 r.); temat referatu: "O referencji polskich wyrażeń inny, inni, inne".


Udział (bierny) w konferencjach naukowych

1. 37. ogólnopolska konferencja z cyklu „Język a kultura”  poświęcona tematowi „Podmiot w języku i kulturze” (Lublin, 22–24 października 2004 r.)

2. III Ogólnopolska Językoznawcza Konferencja Młodych Slawistów „Z problemów opisu jednostek leksykalnych we współczesnych językach słowiańskich (Toruń, 22–23 września 2005 r.)

3.  Nowe zjawiska w tekście i komunikacji II (Olsztyn, 25–26 maja 2007 r.)

4.  LXV Zjazd PTJ – „Semantyka leksykalna i gramatyczna” (Katowice, 21–22 września 2007 r.)

5.  LXVIII Zjazd PTJ – „Drogi i bezdroża współczesnego językoznawstwa. Metodologie, przedmiot i zakres badań” (Wrocław, 27–28 września 2010 r.)

6. LXIX Zjazd PTJ - "Gramatyka i słownik - centrum języka i językoznawstwa" (Toruń, 26-27 września 2011 r.)

7. Symposia Linguistica Thorunensia. Struktura tematyczno-rematyczna wypowiedzi (Toruń, 17-18 maja 2012 r.).

8. LXXI Zjazd PTJ - "Metodologie językoznawcze w nauczaniu uniwersyteckim" (Gniezno, 23-24 września 2013 r.)

9. XI Forum Kultury Słowa - "Nazwy własne w języku i społeczeństwie" (Olsztyn, 11-13 października 2017 r.)

 

alt

pok. 370

tel. 089 524 63 51
mariola.wolk@uwm.edu.pl