Bony dla dzieci do lat 16

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od dnia 8 grudnia 2014r. będą wydawane świąteczne talony dla dzieci do lat 16. Upoważnionych przedstawicieli poszczególnych jednostek organizacyjnych Uczelni z imienną listą osób, w imieniu których będą odbierać bony, zapraszamy w godzinach  7:00 – 15:00.

Sekcja Socjalna, ul. R. Prawocheńskiego 4.
tel. 523 36 00 lub 523 34 00