8th International Symposium on Familiology 2024

 A child in the family
The quest for an integral platform for familiological research

Date: June 12, 2024

Organizers:

University of Warmia and Mazury in Olsztyn,
Society of Dogmatic Theologians

Meeting place:
Online: app Google Meet, code (access: 12.06.2024; hour: 9.30 a.m.): rrm-exyg-qhs
[full adress: < https://meet.google.com/rrm-exyg-qhs > ]

Program

9.50 a.m. – Opening: rev. prof. Marek Żmudziński – dean of Faculty of Theology UWM in Olsztyn

Session I: 10.00-11.30 a.m

Moderator: Rev. prof. Janusz Bujak

Prof. Martín Carbajo Núñez OFM [Pontifical University Antonianum, Rome (Italy); Alphonsian Academy, Rome (Italy); FST – San Diego University, CA (USA)]:  Education and AI. The role of the family / Edukacja i sztuczna inteligencja. Rola rodziny

Prof. Paweł Sambor OFM [Pontifical University Antonianum, Rome (Italy)]: Kwestia dzieci w sytuacji separacji i rozwodu / The issue of children in the situation of separation and divorce

Prof. Arkadiusz Krasicki CSSp [University of Zadar (Croatia)]: Samuel – wymodlony od Boga. Rodzinna perypetia Alkany i Anny / Samuel – prayed for from God. The family adventures of Alkana and Anna

Rev. prof. Marek Karczewski [University of Warmia and Mazury in Olsztyn (Poland)]: Męczeństwo dzieci w Ewangelii wg św. Mateusza 2,17-18 / Martyrdom of children in Matthew 2:17-18

DISCUSSION and BREAK

Session II: 11.30 a.m. -1.00 p.m.

Moderator: Rev. prof. Marek Karczewski

Rev. prof. Paweł Rabczyński [University of Warmia and Mazury in Olsztyn (Poland)]: Rodzina chrześcijańska w procesie odkrywania i kształtowania powołania kapłańskiego dziecka / The Christian family
in the process of discovering and shaping a child’s priestly vocation

Prof. Kotel DaDon [University of Zagreb (Croatia)]: Children education for holiness in Judaism: A commandment and absolute dedication / Wychowanie dzieci do świętości w judaizmie: Przykazanie i całkowite poświęcenie

Deniz Doganay [Warsaw School of Economics (Poland)]: Islamic Education and Parental Roles in Child Development / Edukacja islamska i rola rodziców w rozwoju dziecka

DISCUSSION and BREAK


Session III: 1.30-3.00 p.m.

Moderator: Dr. Bogdan Kulik, MSF

Rev. prof. Wojciech Gajewski [University of Gdańsk (Poland)]: Wychować czy wyrzucić?  Dylematy kultury antycznej / Raise or throw away? Dilemmas of ancient culture

Dr. Maria Piechocka-Kłos [University of Warmia and Mazury in Olsztyn (Poland)]: Wizja dzieciństwa w rzymskiej rodzinie w antyku / A vision of childhood in a Roman family in antiquity

Dr. Ewelina Mączka [University of Warmia and Mazury in Olsztyn (Poland)]: Zabójcze przesądy – przypadek stygmatyzacji „dzieci czarownic” z Nigerii / Deadly superstitions – the case of the stigmatisation of witch children from Nigeria

DISCUSSION and BREAK


Session IV: 3.00-4.30 p.m.

Moderator: Rev. Rafał Rozumowicz

Dr. Ernesto Daza Encinas [Faculdat de Teología “San Pablo” Cochabamba (Bolivia)], Prof. Ryszard Hajduk CSsR [University of Warmia and Mazury in Olsztyn (Poland)]: Dziecko w kulturze andyjskiej Child
in Andean culture

Rev. dr. Cezary Opalach [University of Warmia and Mazury in Olsztyn (Poland)]: Retrospektywna ocena postaw własnych rodziców przez członków wspólnoty Domowego Kościoła / Retrospective evaluation of parents’ own attitudes by members of the Domestic Church Community

Prof. Katarzyna Parzych-Blakiewicz [University of Warmia and Mazury in Olsztyn (Poland)]: Teologiczna interpretacja sytuacji sieroctwa po śmierci rodziców / Theological interpretation of the situation
of orphanhood after the death of parents

Dr. Sylwia Mikołajczak [University of Warmia and Mazury in Olsztyn (Poland)]: Potrzeby dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w rodzinie / The needs of a child with intellectual disability in the family

DISCUSSION and CONCLUSION

Organizing Commitee:

Prof. Marek Karczewski [UWM]
Dr. Bogdan Kulik, MSF [Society of Dogmatic Theologians]
Dr. Ewelina M. Mączka [UWM]
Prof. Katarzyna Parzych-Blakiewicz [UWM]
Dr. Maria Piechocka-Kłos [UWM]
Prof. Paweł Rabczyński [UWM]
Mgr. Rafał Rozumowicz [Faculty of Theology of Northern Italy, Milan, Italy]
Prof. Marek Żmudziński [UWM]

Program pdf
Summaries/Streszczenia

Research Council:
Prof. Janusz Bujak [USz, Szczecin]
Prof. Martín Carbajo-Núñez, OFM [PUA, Rome]
Prof. Kotel DaDon [University of Zagreb, Croatia]
Prof. Wojciech Gajewski [UG, Gdańsk]
Prof. Ryszard Hajduk, CSsR [UWM, Olsztyn]
Bp Dr. Jacek Jezierski [Diocese of Elbląg]
Prof. Zdzisław J. Kijas, OFMConv. [UPJP II, Kraków]
Prof. Jacek J. Pawlik, SVD [UWM, Olsztyn]
Prof. Paweł Sambor, OFM [PUA, Rome]