4th International Familiology Symposium

 Philosophy and theology of the family in the context of human needs in the culture and civilization of contemporary Europe and the world

Date: May 25-26, 2020 

Place: MS Teams

[code for UWM members: qf8y69o; contact for guests: tdf@uwm.edu.pl]

Organizers: The Faculty of Theology UWM in Olsztyn (Poland),
Faculty Council of the Student Government of the Faculty of Theology at UWM in Olsztyn (Poland)

P R O G R A M

May 25, 2020 (Monday)

8.50  Session opens

9.00-11.00  Session 1 [virtual room, join: MS Teams]

Moderator: Prof. Ryszard Hajduk CSsR

Prof. Michael WLADIKA [University in Wien – Austria, International Theological Institute in Trumau – Austria]: Thinking the Family. Some Lines in 20th-Century Philosophy [Myślenie o rodzinie. Niektóre linie w filozofii XX wieku]

Prof. Martín CARBAJO NÚÑEZ OFM [Pontifical University Antonianum – Rome, Vatican; Pontifical Lateran University – Rome, Vatican; FST – San Diego University, CA, USA]: Family relationships in a time of Covid-19. Philosophical and theological bases for a new relational paradigm [Relacje rodzinne w czasach Covid-19. Podstawy filozoficzne i teologiczne nowego paradygmatu relacyjnego]

Prof. Frank EWERSZUMRODE OP [Philosophical-Theological College SVD – Sankt Augustin, Germany, Johannes Guttenberg University in Mainz – Germany]: The theology of marriage in the Orthodox Church and in the various Protestant traditions [Teologia małżeństwa w Kościele prawosławnym i różnych tradycjach protestanckich]

Prof. Kazimierz RYNKIEWICZ [Munich University – Germany]: Das philosophische Modell der Familie im Kontext anthropologischer und sozialer Herausforderungen – mit Blick auf Kant, Husserl und Heidegger [Filozoficzny model rodziny w kontekście wyzwań antropologicznych i socjalnych – w odniesieniu do Kanta, Husserla i Heideggera / The philosophical model of the family in the context of the anthropological and social challenges – with a view to Kant, Husserl and Heidegger]

11.15-13.15  Session 2 [virtual room, join: MS Teams]

Moderator: Dr Sylwia Mikołajczak

Prof. Zbigniew WESOŁOWSKI SVD [Monumenta Serica Institute – Sankt Augustin, Germany]: Rodzina w tradycyjnej kulturze chińskiej i jej możliwy przyczynek do ratowania tradycyjnej rodziny w przyszłej kulturze ludzkości [The family in traditional Chinese culture and its possible contribution to saving the traditional family in the future culture of humanity]

Prof. Ryszard HAJDUK CSsR [University of Warmia and Mazury in Olsztyn – Poland]: Teologia rodziny w dokumentach Konferencji Episkopatu Latynoamerykańskiego [Theology of the family in the documents of the Latin American Episcopal Conference]

Dr. Ernesto DAZA ENCINAS [Catholic University in Cochabamba, Bolivia]: Matrimonio Aymara „Jaqichasiña” [Małżeństwo Aymara “Jaqichasiña” w Boliwii / The Marriage Aymara “Jaqichasiña” in Bolivia]

Dr. Ewelina Marta MĄCZKA [University of Warmia and Mazury in Olsztyn – Poland]: Model rodziny na Haiti – wczoraj i dziś [Family model in Haiti – yesterday and today]

14.00-16.00  Session 3 [virtual room; join: MS Teams]

Moderator: Dr Zdzisław Kieliszek

Prof. Janusz BUJAK [University in Szczecin – Poland]: Nauczanie papieża Franciszka o małżeństwie i rodzinie w posynodalnej adhortacji Amoris laetitia w świetle magisterium Jana Pawła II [Teaching Pope Francis about marriage and family in the post-synodal exhortation Amoris laetitia in the light of the magisterium of John Paul II]

Dr. Paweł SAMBOR OFM [Pontifical University Antonianum – Rome, Vatican]: Małżeństwo i rodzina w świetle Augustyńskiego nauczania o porządku miłości (ordo amoris) [Marriage and the family in the light of Augustine’s teaching about the order of love (ordo amoris)]

Prof. Marek KARCZEWSKI [University of Warmia and Mazury in Olsztyn – Poland]: Pierwotna samotność w Rdz 1-2 w interpretacji św. Jana Pawła II [Original solitude in Gen. 1-2 in the interpretation of Saint John Paul II]

Dr. Krzysztof BROSZKOWSKI [The Diocesan „Redemptoris Mater” Seminaries – Dar es Salaam, Tanzania; Kitwe, Zambia; Cape Town, Republic of South Africa]: Miłość oblubieńcza wspierana wstydem nagości w teologii ciała św. Jana Pawła II [Spousal love supported by shame of nakedness in the theology of the body of Saint John Paul II]

May 26, 2020 (Tuesday)

8.50  Session opens

9.00-11.00  Session 4 [virtual room, join: MS Teams]

Moderator: Prof. Marek Karczewski

Prof. Jarosław MERECKI SDS [Pontifical Lateran University – Rome, Vatican]: Różnica ontologiczna i różnica płci. Chrześcijańska wizja człowieka i rodziny w konfrontacji z racjonalizmem i postmodernizmem [Ontological difference and difference of sexes. Christian vision of man and family in confrontation with rationalism and postmodernism]

Dr. Zdzisław KIELISZEK [University of Warmia and Mazury in Olsztyn – Poland]: Potencjał badawczy Immanuela Kanta pojęcia rodziny [The research potential of Immanuel Kant of the concept of family]

Prof. Karol JASIŃSKI [University of Warmia and Mazury in Olsztyn – Poland]: Tradycyjna i współczesna koncepcja rodziny a idea prawa naturalnego [Traditional and contemporary concept of the family and the idea of natural law]

Joanna JANICKA [University of Silesia in Katowice – Poland]: Rodzina w XXI wieku w kontekście relacji między wolnością a odpowiedzialnością. Kryzys czy ewolucja? [The family in the 21st century in the context of the relationship between freedom and responsibility. Crisis or evolution?]

11.15-13.15  Session 5 [virtual room, join: MS Teams]

Moderator: Dr. Ewelina Marta Mączka

Prof. Paweł RABCZYŃSKI [University of Warmia and Mazury in Olsztyn – Poland]: Kościół nową rodziną Bożą [The Church as the new family of God]

Dr. Sylwia MIKOŁAJCZAK [University of Warmia and Mazury in Olsztyn – Poland]: Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych a polskie prawo prorodzinne [United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities and Polish Family Law]

Prof. Maksym Adam KOPIEC OFM [Saint Anthony Parish in Viareggio – Italia]: Rodzina – sanktuarium życia, w obliczu aktualnych zagrożeń w świetle Evangelium vitae [Family – the sanctuary of life, in the face of current threats in the light of „Evangelium vitae”]

Prof. Katarzyna PARZYCH-BLAKIEWICZ [University of Warmia and Mazury in Olsztyn – Poland]: „Świętość życia” jako kwestia familiologiczna w wypowiedziach Franciszka [„Sacredness of life” as a familiology issue in Francis’ statements]

14.00-15.00  Session 6  [virtual room, join: MS Teams]

Moderator: Prof. Katarzyna Parzych-Blakiewicz

Michał ZALEWSKI [University of Warmia and Mazury in Olsztyn – Poland]: Źródło siły rodziny w objawieniach w Erd [Source of family strength in the apparitions in Erd]

Marzena RACHWALSKA [Pontifical Faculty of Theology in Wroclaw – Poland]: Rola rodziny w formacji duchowej na przykładzie świętych Edyty Stein i Karola Wojtyły. Różnice i podobieństwa między judaizmem i chrześcijaństwem [The role of the family in spiritual formation in the life of Saints, Edith Stein and Karol Wojtyła. Diffrences and similarities between Judaism and Christianity]

Agnieszka KRAJEWSKA-WERECKA [University of Warmia and Mazury in Olsztyn – Poland]: Wpływ wartości chrześcijańskich środowiska rodzinnego na rozwój muzyczny młodego pokolenia [Influence of Christian values of the family environment on the musical development of the young generation]

Katarzyna LUCZYS [University of Warmia and Mazury in Olsztyn – Poland]: Rodzina jako wspólnota wychowawcza kluczem do nowego świata[The family as an educational community – the key to the new world]

PDF

Contact: tdf@uwm.edu.pl

Research Council:

Prof. Janusz BUJAK (Univ. in Szczecin – Poland), Prof. Martin CARBAJO NÚÑEZ OFM (PUA, PAA – Vatican, FST – USA), Prof. Jarosław KUPCZAK OP (PUJPII in Cracow), Prof. Katica KNEZOVIC (Univ. of Zagreb – Croatia), Prof. Jarosław MERECKI SDS (PUL – Vatican), Prof. Furio PESCI (Sapienza Univ. di Roma – Italia), Prof. Barbara ROZEN (UWM in Olsztyn – Poland), Prof. Eugeniusz SAKOWICZ (CSW Univ. in Warsaw – Poland), Prof. Marcin SKŁADANOWSKI (Catholic Univ. in Lublin – Poland)

Organizational Team:

Prof. Ryszard HAJDUK, Prof. Marek KARCZEWSKI, Prof. Katarzyna PARZYCH-BLAKIEWICZ (chairwoman), Dr. Zdzisław KIELISZEK, Dr. Ewelina Marta MĄCZKA, Dr. Sylwia MIKOŁAJCZAK, Magdalena KALINOWSKA, Michał KOŁAKOWSKI, Agnieszka KRAJEWSKA-WERECKA, Katarzyna LUCZYS, Anna MICHALCZUK, Justyna RUTKOWSKA, Magdalena SADOWSKA, Karolina SUCHECKA, Karolina ŻEBROWSKA