ul. Prawocheńskiego 2, pok. 2, 10-720 Olsztyn, tel/fax. 089 523-33-96, e-mail: khkij@uwm.edu.pl
realizacja     :     nesta