Katedra GENETYKI, HODOWLi ROŚLIN I Inżynierii Biosurowców
Katedra Genetyki, Hodowli Roślin i Inżynierii Biosurowców
HISTORIA
POD REDAKCJĄ DR INŻ. PAWŁA SULIMY
Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa powstała w 1951 roku jako jednostka organizacyjna ówczesnego Wydziału Rolniczego Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie. Wykłady z genetyki i hodowli roślin prowadził wówczas doc. dr hab. Antoni Filutowicz z IHAR-u w Bydgoszczy, a z doświadczalnictwa rolniczego - mgr Bohdan Szychulski. W 1953 roku kierownictwo Katedry objął doc. dr Zygmunt Tomaszewski (na zdjęciu). W 1970 roku, w związku z reorganizacją uczelni, powstaje Instytut Hodowli Roślin i Nasiennictwa. W 1972 roku WSR przemieniona jest na ART. Do 1976 roku Instytutem kierował prof. dr Z. Tomaszewski.
 
W 1976 roku kierownikiem Instytutu, a następnie Katedry została prof. dr hab. Krystyna Kusiorska (na zdjęciu). W 1984 roku Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa obejmowała Zakład Nasiennictwa i Genetyki oraz Zakład Hodowli Roślin i Doświadczalnictwa. W 1992 roku kierownikiem Katedry została mianowana prof. dr hab. Irena Koczowska (na zdjęciu).

W 2001 roku Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa w ramach wewnętrznej restrukturyzacji zrezygnował z podziału Katedr na Zakłady. Od 2002 roku kierownikiem Katedry Hodowli Roślin i Nasiennictwa jest prof. dr hab. Józef Tworkowski (na zdjęciu). W Katedrze aktualnie pracuje 6 profesorów, 6 adiunktów, 5 pracowników inżynieryjno-technicznych oraz 7 doktorantów.

prof. dr Zygmunt Tomaszewski
kierownik
Katedry Hodowli Roślin i Nasiennictwa
w latach: 1953 - 1976
prof. dr hab. Krystyna Kusiorska
kierownik
Katedry Hodowli Roślin i Nasiennictwa
w latach: 1973 - 1992
prof. dr hab. Irena Koczowska
kierownik
Katedry Hodowli Roślin i Nasiennictwa
w latach: 1992 - 2002
prof. dr hab. Józef Tworkowski
kierownik
Katedry Hodowli Roślin i Nasiennictwa
w latach: 2002 do obecnie
KADRA
POD REDAKCJĄ DR INŻ. PAWŁA SULIMY
BADANIA
POD REDAKCJĄ PROF. DR HAB. JÓZEFA TWORKOWSKIEGO
Aktualne kierunki badawcze realizowane w Katedrze Hodowli Roślin i Nasiennictwa: 
 
 - hodowla oraz ocena reakcji wybranych genotypów Triticum spelta na infekcję patogenami z rodzaju Fusarium 
 - gromadzenie, hodowla i ocena przydatności Salix spp. do celów energetycznych i zielarskich 
 - technologie uprawy wierzby 
 - wykorzystanie markerów molekularnych w hodowli oraz selekcji wydajnych genotypów roślin energetycznych. 
 - mikrorozmnażanie roślin in vitro 
 - zastosowanie komputerowej analizy obrazu kolorowego i komputerowej analizy kształtu do oceny zdrowotności roślin 
 - szacowanie i eliminowanie efektów zmienności przestrzennej w doświadczeniach polowych z roślinami strączkowymi 
 - uszlachetnianie materiałów siewnych, doskonalenie metod produkcji nasiennej roślin alternatywnych 


Lista publikacji pracowników Katedry Hodowli Roślin i Nasiennictwa: pobierz (publikacje na dzien 2.01.2020) 

#Odmiany wierzby na cele energetyczne          #Odmiany wierzby na cele farmaceutyczne          #Odmiany orkiszu jarego


DYDAKTYKA
POD REDAKCJĄ DR HAB. JACKA KWIATKOWSKIEGO
W Katedrze Hodowli Roślin i Nasiennictwa realizowanych jest łącznie 37 przedmiotów na sześciu kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, w tym 25 przedmiotów na I oraz 12 przedmiotów na II stopniu kształcenia. 
 
Grono nauczycieli akademickich składające się z 13 osób (w tym 6 profesorów i doktorów habilitowanych) tworzy cztery zespoły dydaktyczne: 
 
 - Zespół genetyki i biotechnologii roślin; 
 - Zespół hodowli roślin; 
 - Zespół nasiennictwa i roślin energetycznych; 
 - Zespół statystyki i doświadczalnictwa. 
  
Członkowie poszczególnych zespołów prowadzą wykłady i ćwiczenia z przedmiotów typowo związanych z reprezentowanym przez siebie zespołem, jak też uzupełniają się w realizacji zajęć dydaktycznych realizowanych przez inne zespoły katedralne i pozakatedralne. 
  
Studenci kierunków Rolnictwo oraz Ogrodnictwo mają możliwość wyboru realizacji w naszej Katedrze pracy dyplomowej inżynierskiej i magisterskiej z zakresu genetyki i biotechnologii roślin, hodowli roślin, nasiennictwa, doświadczalnictwa rolniczego i ogrodniczego oraz z zakresu roślinnych surowców energetycznych. Z udziałem tych studentów prowadzone jest kształcenie specjalizacyjne w formie seminariów i zajęć terenowych. 

AKTUALNOŚCI
POD REDAKCJĄ PROF. DR HAB. ELŻBIETY SUCHOWILSKIEJ
VI Międzynarodowa Konferencja Dobrych Praktyk Środowiskowych
W Kortowie odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja Dobrych Praktyk Środowiskowych. Zorganizowały ją wspólnie dwie partnerskie uczelnie: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oraz Hochschule Offenburg. Z polskiej strony konferencję zorganizował zespół prof. dr hab. Janusza Gołaszewskiego - przewodniczący komitetu organizacyjnego.

26.09.2019
Kolejna habilitacja pracownika naszej katedry
Miło nam poinformować, że pracownik naszej katedry dr hab. Michał Krzyżaniak uzyskał uchwałą Rady Wydziału stopień doktora habilitowanego.

Serdecznie gratulujemy!

27.06.2019
Nagroda belfra WKŚiR w naszej katedrze
Miło nam poinformować, że pracownik naszej katedry dr inż. Paweł Sulima został wyróżniony przez studentów naszego wydziału nagrodą Belfra Roku 2018. Jest to pierwsza taka nagroda w naszej katedrze.

Serdecznie gratulujemy!

23.01.2019
KONTAKT

DANE KONTAKTOWE:


Katedra Genetyki Hodowli Roślin i Inżynierii Biosurowców 
Plac Łódzki 3 
10-724 Olsztyn-Kortowo 
tel./fax (0-89)5234880 

 
khrin@uwm.edu.pl

width="100%" height="100%" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen>
©2020 - webmaster: paweŁ sulima