WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH

ZAMIESZCZONYCH

 w Journal of Elementology

 

        English version                           Strona  główna   

[2000] [2001] [2002] [2003] [suppl. 2003 - fosfor] [2004] [suppl. 2004 - potas] [2005][suppl. 1(4) 2005][2006][2007][2008][2009][2010] [2011]

 

 

2011
 

Brucka-Jastrzębska E., Kawczuga D.Poziom magnezu w tkankach i narządach ryb słodkowodnych. 16(1): 7-19.

Czekała J., Jezierska A., Krzywosądzki A. – Określenie twardości ogólnej i zawartości wapnia i magnezu w wodach uzdatnionych. 16(2): 169-176.

Domagała-Świątkiewicz I., Sady W.  – Wpływ nawożenia azotem na zawartość P, K, Mg, Ca i S w glebie i częściach jadalnych kapusty głowiastej białej.
16(2):177-193.

Dzięgielewska S., Wysocka E., Cofta S., Torliński L. Analiza stężeń cynku i miedzi w surowicy osób ze zwiększoną masą ciała w zależności od wieku.
16(1): 21-29.

Gałczyńska M., Żakowiak K., Bednarz K. Wpływ zanieczyszczenia wód na akumulację magnezu i wapnia przez Stratiotes aloides L. 16(1): 31-42.

Grzebisz W. – Magnez – żywność i zdrowie człowieka. 16(2): 299-323 (praca przeglądowa).

Gugała M., Zarzecka K. Wpływ insektycydów na zawartości fosforu i potasu w bulwach trzech odmian ziemniaka. 16(1): 43-50.

Jaroszewska A. Jakość owoców wiśni, brzoskwini i śliwy uprawianych w zróżnicowanych warunkach wodnych i nawozowych. 16(1): 51-58.

Kleiber T., Komosa A. – Wpływ wzrastającego nawożenia azotem na zawartość mikro-elementów w runi trawników dekoracyjnych. 16(2): 195-203.

Kobierski M., Długosz J., Piotrowska A. – Zróżnicowanie przestrzenne różnych form magnezu w glebie płowej wytworzonej z gliny lodowcowej. 16(2): 205-214.

Kováčik P., Macák M., Ducsay L., Halčínová M., Jančich M. – Wpływ stosowania popiołów, popiołów lotnych i ich mieszanek na żyzność gleb. 16(2): 215-225.

Kozik E., Tyksiński W., Bosiacki M. Porównanie skuteczności organicznych i  mineralnych związków żelaza w uprawie sałaty w szklarni. 16(1): 59-67.

Lipiński K., Stasiewicz M., Purwin C., Żuk-Gołaszewska K. – Wpływ magnezu na jakość mięsa świń. 16(2): 325-337  (praca przeglądowa)

Makuch K.,  Koczorowski R., Rykowska I., Wasiak W. – Ocena zawartości tytanu w błonie śluzowej pokrywającej dwuetapowe wszczepy śródkostne. 16(2): 227-236.

Markiewicz B., Golcz A., Kleiber T., Bosiacki M. Wpływ nawożenia azotem, fosforem i potasem na zawartość makroelementów w owocach oberżyny (Solanum melongena L.) uprawianej w podłożach organicznych. 16(1): 69-74.

Palmieri Ch., Szarek J. Wpływ podawania suplementu selenu matce na ciążę u ludzi i zwierząt hodowlanych. 16(1): 143-155 (praca przeglądowa).

Pobereżny J., Wszelaczyńska E. – Wpływ biopierwiastków (N, K, Mg) oraz długotrwałego przechowywania bulw ziemniaka na straty ilościowe i jakościowe.
Cz. II.  Zawartość suchej masy i skrobi. 16(2): 237-246.

Rekowska E., Jurga-Szlempo B. – Porównanie zawartości wybranych składników chemicznych w liściach dwóch odmian endywii (Cichorium endivia L.). 16(2): 247-253.

Rekowska E., Jurga-Szlempo B. – Zawartość składników mineralnych w korzeniach spichrzowych wybranych odmian buraka ćwikłowego. 16(2): 255-260.

Sienkiewicz S., Żarczyński P., Krzebietke S. Wpływ zagospodarowania gruntów wyłączonych z uprawy na zawartość składników przyswajalnych w glebie.
16(1): 75-84.

Škarpa P., Richter R. Nawożenie dolistne maku (Papaver somniferum L.) selenem i wpływ na zawartość selenu w ziarnie maku. 16(1): 85-92.

Skwierawska M.  – Wpływ różnych  dawek i form siarki na zawartość jej form oraz potasu przyswajalnego w glebie. 16(2): 261-273.

Skwierawska M., Zawartka L., Nogalska A. Wpływ różnych dawek i form siarki na zmiany zawartości azotu mineralnego w glebie. 16(1): 93-101.

Smoleń S., Rożek S., Strzetelski P., Ledwożyw-Smoleń I. Wstępna ocena wpływu nawożenia i dokarmiania dolistnego jodem na efektywność biofortyfikacji marchwi w jod oraz  jej skład mineralny. 16(1): 103-113.

Smoleń S., Sady W., Rożek S., Ledwożyw-Smoleń I., Strzetelski P. – Wstępna ocena wpływu nawożenia jodem i azotem na efektywność biofortyfikacji marchwi w jod oraz na jej skład mineralny. 16(2): 275-285.

Spychaj-Fabisiak E., Murawska B., Pacholczyk Ł. Ocena cech jakościowych nasion rzepaku w zależności od nawożenia i obsady roślin. 16(1): 115-124.

Szpetnar M.,  Matras P., Boguszewska-Czubara A., Rudzki S., Pasternak K. Magnez u pacjentów operowanych z powodu nowotworu odbytu lub jelita cienkiego i otrzymujących Całkowite Żywienie Pozajelitowe (CŻP) w okresie pooperacyjnym. 16(1): 125-134.

Winiarska-Mieczan A.  – Zawartość Zn, Cu, Fe i Mn w gotowych produktach owocowych i owocowo-warzywnych przeznaczonych dla niemowląt. 16(2): 287-298.

Wszelaczyńska E., Pobereżny J. Wpływ biopierwiastków (N, K, Mg) oraz długotrwałego przechowywania bulw ziemniaka na straty ilościowe i jakościowe.
Cz. I. Ubytki naturalne P.
16(1): 135-142.

2010

Andrusishina I.N.Wartość diagnostyczna form wapnia i magnezu oznaczonych w ludzkiej surowicy krwi i ślinie. 15(3): 425-433.

Antonkiewicz J.Wpływ osadów ściekowych i odpadów paleniskowych na zawartość wybranych pierwiastków w runi mieszanki motylkowo-trawiastej. 15(3): 435-443.

Bacher M., Sztanke M., Sztanke K., Pasternak K.Osoczowe stężenia wapnia i magnezu u pacjentów ze złamaniami kości długich leczonych operacyjnie. 15(1): 5-17.

Bartkowiak A., Długosz J.Kationy wymienne w glebach aluwialnych wytworzonych na martwicy wapiennej w Basenie Unisławskim. 15(3): 445-454.

Bartoszewicz J., Karp E. – Wymywanie jonów fosforanowych(V) z gleby brunatnej. 15(1): 19-29.

Brucka-Jastrzębska E., Kawczuga D., Protasowicki M., Rajkowska M.Wpływ warunków hodowli na poziom magnezu i cynku w mięśniach ryb słodkowodnych. 15(2): 239-250.

Brzezińska M., Krawczyk M.Wpływ ciąży i laktacji kóz na stężenie magnezu i wapnia w surowicy. 15(1): 31-37.

Chełpiński P., Skupień K., Ochmian I.Wpływ nawożenia na wysokość i jakość plonu truskawek odmiany Kent. 15(2): 251-257.

Cwalina-Ambroziak B., Bowszys T., Wierzbowska J. – Grzyby kolonizujące glebę nawożoną kompostami z osadów ściekowych i odpadów komunalnych. 15(1): 39-51.

Domagała-Świątkiewicz I., Sady W.Wpływ nawożenia azotem na dostępność Cu, Mn, Zn, Fe, B i Mo w kapuście głowiastej białej odm. Galaxy F1 uprawianej w warunkach produkcyjnych. 15(3): 455-465.

Francke A.Wpływ nawożenia magnezem na zawartość makroelementów w wocach pepino (Solanum Muricatum Ait.). 15(3): 467-475.

Gabryszuk M., Słoniewski K., Metera E., Sakowski T.Zawartość składników mineralnych w mleku i włosach krów z gospodarstw ekologicznych.
15(2): 259-267.

Gaj R. – Wpływ zróżnicowanego poziomu nawożenia potasem na stan odżywienia w krytycznej fazie wzrostu i plonowanie pszenicy ozimej. 15(4): 629-637.

Gałczyńska M., Kot M.Wpływ antropopresji na stężenia związków biogennych w wodach małych zbiorników na terenach użytków rolnych. 15(1): 53-63.

Gondek K. – Akumulacja cynku i kadmu w kukurydzy (Zea mays L.) oraz zawartość mobilnych form tych pierwiastków w glebie po zastosowaniu obornika i osadów ściekowych. 15(4): 639-652.

Gondek K.Ocena oddziaływania nawożenia osadami ściekowymi na plonowanie oraz zawartość azotu i siarki w kukurydzy (Zea mays L.). 15(1): 65-79.

Gospodarek J., Nadgórska-Socha A. – Porównanie oddziaływania wapnowania i nawożenia magnezowego gleby skażonej metalami ciężkimi na zawartość magnezu, wapnia i żelaza w roślinach bobu (Vicia faba L. ssp. maior). 15(1): 81-88.

Grochowska J., Tandyrak R.Chemizm wód jeziora Giłwa. 15(1): 89-99.

Grzebisz W., Łukowiak R., Biber M., Przygocka-Cyna K.Wpływ dolistnego stosowania wieloskładnikowych nawozów mikrolementowych na stan odżywienia rzepaku ozimego i wykształcenie elementów struktury plonu. 15(3): 477-491.

Grzebisz W., Przygocka-Cyna K., Łukowiak R., Biber M.Ocena stanu odżywienia buraków cukrowych w krytycznych fazach rozwoju w reakcji na dolistne nawożenie wieloskładnikowymi nawozami mikroelementowymi. 15(3): 493-507.

Grzebisz W., Przygocka-Cyna K., Szczepaniak W., Diatta J., Potarzycki J. Magnez jako czynnik żywieniowy efektywnego gospodarowania azotem – produkcja roślinna i środowisko. 15(4): 771-788 (praca przeglądowa).

Gugała M., Zarzecka K.Wpływ sposobów pielęgnacji na zawartość magnezu i wapnia w nasionach grochu siewnego jadalnego (Pisum sativum L.).
15(2): 269-280.

Jadczak D, Grzeszczuk M., Kosecka D.Cechy jakościowe oraz zawartość składników mineralnych w owocach wybranych odmian papryki (Capsicum annuum L.). 15(3): 509-515.

Jasiewicz C., Baran A., Tarnawski M.Wpływ osadu dennego na zawartość, bioakumulację i translokację metali ciężkich w biomasie kukurydzy.
15(2): 281-290.

Karaś M.Wykorzystanie Ops w procesie rozdziału peptydów na unieruchomionych jonach miedzi. 15(1): 101-110.

Karaś M., Baraniak B.Wykorzystanie wybranych jonów metali w procesie rozdziału peptydów izolowanych z fasoli szparagowej poddanej obróbce termicznej. 15(2): 291-300.

Kleiber T., Komosa A.Zróżnicowanie zawartości mikroelementów w liściach anturium (Anthurium cultorum Birdsey). 15(2): 301-311.

Kowalski I.M., Protasiewicz-Fałdowska H., Jóźwiak-Grabysa D., Kiebzak W., Zarzycki D., Lewandowski R., Szarek J.Czynniki środowiskowe predysponujące do zespołów bólowych kręgosłupa w populacji dziewcząt ze skoliozą idiopatyczną. 15(3): 517-530.

Krzebietke S., Sienkiewicz S.Wpływ dolistnej aplikacji antracenu i pirenu (WWA) na plonowanie i skład chemiczny sałaty masłowej (Lactuca sativa L.) uprawianej w warunkach zróżnicowanej zasobności podłoża w składniki pokarmowe. 15(3): 531-538.

Krzebietke S., Sienkiewicz S. – Wpływ skażenia gleby antracenem i pirenem na plonowanie i kumulację makroskładników w sałacie masłowej (Lactuca sativa L.). 15(4): 653-660.

Kucharski J., Tomkiel M., Boros E., Wyszkowska J.Proces nitryfikacji w glebie zanieczyszczonej olejem napędowym i benzyną. 15(1): 111-118.

Makara-Studzińska M., Koślak A., Morylowska-Topolska J., Urbańska A.Terapia litem – skuteczność leku, objawy uboczne, powikłania oraz ich wpływ na jakość życia w chorobach afektywnych. 15(2): 393-403 (praca przeglądowa).

Makara-Studzińska M., Morylowska-Topolska J., Koślak A, Urbańska A.Biopierwiastki a zaburzenia odżywiania – aspekty jakości życia.
15(2): 405-412 (praca przeglądowa).

Makarska E., Ciołek A., Kociuba W. – Wpływ form rodzicielskich na zmiany zawartości składników mineralnych w ziarnie nowych rodów mieszańcowych pszenżyta ozimego. 15(1): 131-140.

Makarski B., Makarska E. – Wpływ dodatku Ca, Cu, Fe i Zn oraz kwasu mlekowego do wody pitnej na zawartość tych pierwiastków w mięśniach indorów rzeźnych. 15(1): 119-129.

Markiewicz B., Golcz A. – Wpływ nawożenia azotem, fosforem i potasem na plonowanie i wartość biologiczną owoców oberżyny (Solanum melongena L.). 15(4): 661-669.

Mehra R., Amit Singh ThakurOcena zagrożenia zatruciem metalami na podstawie analizy włosów jako wskaźnika wystawienia robotników na działanie pierwiastków śladowych w środowisku pracy. 15(4): 671-678.

Meler J., Grimling B., Pluta J.Badanie sorpcji kwasów tłuszczowych i cholowych w obecności suplementów diety zawierających chrom. 15(1): 141-147.

Mikiciuk G., Mikiciuk M.Wpływ supersorbentu polimerowego dodawanego do podłoża na zawartość mikroelementów w liściach i owocach truskawki.
15(2): 313-319.

Musik I., Kiełczykowska M., Hordyjewska A., Pasternak K.Wpływ podawania związków selenu na tkankowe stężenie magnezu u szczurów. 15(3): 539-547.

Najmowicz T., Wyszkowski M., Ciećko Z.Wpływ zanieczyszczenia gleby arsenem i aplikacji różnych substancji na zawartość manganu w roślinach. 15(3): 549-558.

Nguyen-Duong H.Wpływ jonów glutaminianu i cynku na kurczliwość mięśni gładkich naczyń krwionośnych w preparatach. 15(3): 559-572.

Niedziółka R., Pieniak-Lendzion K., Horoszewicz E.Poziom metali w tkance mięśniowej i wątrobie koziołków i tryczków z regionu środkowo-wschodniej Polski. 15(3): 573-579.

Nietupski M., Sowiński P., Sądej W., Kosewska A.Zawartość c organicznego i pH gleb bagiennych i pobagiennych a występowanie naziemnych Carabidae w obiekcie Stary Dwór k. Olsztyna. 15(3): 581-591.

Orowicz W., Wyrembska A.Ocena zależności między stężeniem magnezu i lipidami w surowicy krwi u kobiet i mężczyzn w różnym wieku z przewlekłą niewydolnością nerek. 15(2): 321-329.

Orzechowski M., Smólczyński S.Zawartość Ca, Mg, Na, K, P, Fe, Mn, Zn, Cu w glebach wytworzonych z osadów holoceńskich w Polsce północno-wschodniej. 15(1): 149-159.

Pasternak K., Kocot J, Horecka A.Biochemia magnezu. 15(3): 601-616 (praca przeglądowa).

Piotrowska A., Koper J.Aktywność b-glukozydazy glebowej spod pszenicy ozimej w zmianowaniu zubożającym i wzbogacającym glebę w materię organiczną. 15(3): 593-600.

Sądej W., Namiotko A.Zawartość cynku w roślinach nawożonych kompostami z odpadów komunalnych i zieleni miejskiej. 15(4): 679-692.

Siwek H.Analiza specjacyjna fosforu w osadach dennych – porównanie dwóch metod. 15(1): 161-170.

Siwik-Ziomek A., Koper J. – Określenie zmian zawartości siarki siarczanowej i aktywności arylosulfatazy w glebie spod uprawy ziemniaka w zależności
 od nawożenia.
15(1): 171-176.

Skubiszewska A., Diatta J.B.Zastosowanie geochemicznych wskaźników (S:Al; Mg:Al) oraz współczynnika podziału (Kd ) do oceny reakcji roślin uprawnych na toksyczność glinu. 15(2): 331-341.

Smoleń S., Sady W.Wpływ biostymulacji roślin nawozem Pentakeep V oraz nawożenia azotem na zawartość makro- i mikroskładników w szpinaku.
15(2): 343-353.

Smólczyński S., Orzechowski M.Rozmieszczenie pierwiastków w glebach krajobrazu morenowego Pojezierza Mazurskiego. 15(1): 177-188.

Sobiech P., Rypuła K, Wojewoda-Kotwica B., Michalski S.Przydatność stosowania preparatów wapniowo-magnezowych w zaleganiu okołoporodowym krów. 15(4): 693-704.

Staniszewski R., Szoszkiewicz J.Zmiany jakości wód Jeziora Brdowskiego w latach 1997-2006. 15(4): 705-712.

Szymczyk S.Wpływ sposobu odwodnienia i użytkowania gleb na dynamikę stężenia i wielkość odpływu azotu z obszarów rolniczych. 15(1): 189-211.

Szymczyk S., J. Pawluczuk J., Stępień A. – Sezonowa zmienność stężenia mineralnych form azotu w wodach gruntowych gleb hydrogenicznych. 15(4): 713-723.

Telesiński A., Smolik B., Grabczyńska E.Kształtowanie się ładunku energetycznego komórki na tle zawartości fluoru w glebach leśnych z terenów objętych emisją Zakładów Chemicznych Police S.A. 15(2): 355-362.

Trojanowski P., Trojanowski J., Antonowicz J., Bokiniec M.Zawartość ołowiu i kadmu we włosach ludzi z Pomorza Środkowego (północna Polska). 15(2): 363-384.

Wardas M., Aleksander-Kwaterczak U., Jusik S., Hryc B., Zgoła T., Sztuka M., Kaczmarska M., Mazurek M.Próba i trudności wykonania oceny wpływu antropopresji na stan ekologiczny w ciekach zurbanizowanych Krakowskiego Zespołu Miejskiego (KZM). 15(4): 725-743.

Wierzbowska J., Sienkiewicz S., Bowszys T. – Wpływ regulatorów wzrostu na gospodarkę mineralną pszenżyta jarego. 15(4): 745-756.

Wyszkowska J., Kucharski M., Kucharski J. Aktywność b-glukozydazy, arylosulfatazy i fosfataz w glebach zanieczyszczonych miedzią. 15(1): 213-226.

Zarzecka K., Gugała M.Zawartość oraz pobranie fosforu i wapnia z plonem bulw ziemniaka w zależności od zabiegów agrotechnicznych. 15(2): 385-392.

Żuk-Gołaszewska K., Purwin C., Pysera B., Wierzbowska J., Gołaszewski J. – Plony i jakość zielonki di- i tetraploidalnych form koniczyny czerwonej. 15(4): 757-770.

 

2009

 

Alberski J., Grzegorczyk S., Kozikowski A., Olszewska M. – Warunki siedliskowe i wartość pokarmowa Achillea millefolium  L. na użytkach zielonych. 14(3):429-436.

Baryła R., Rawicka J., Kulik M., Lipińska H. – Zawartość składników w wybranych gatunkach traw nawadnianych ściekami oczyszczonymi. 14(1):5-12.

Bednarek W., Bednarek H., Dresler S. – Zawartość różnych form azotu oraz pobranie tego składnika przez kupkówkę pospolitą w zależności od przebiegu warunków meteorologicznych. 14(2):207-216.

Bosiacki M., Tyksiński W. – Zawartość miedzi, cynku, żelaza i manganu w częściach jadalnych warzyw sprzedawanych na rynkach miasta Poznania.

14(1):13-22.

Bowszys T., Wierzbowska J., Bowszys J. – Zawartość i wynos Cu i Zn z plonem roślin uprawianych na glebie użyźnianej kompostami z komunalnych osadów ściekowych. 14(1):23-32.

Bowszys T., Wierzbowska J., J. Bowszys, A. Bieniek – Zmiany zawartości przyswajanych form cynku i miedzi w glebie użyźnianej kompostami z bioodpadów. 14(1):33-42.

Brodowska M.S., Kaczor A. – Wpływ różnych form siarki i azotu na zawartość oraz pobranie wapnia i magnezu przez pszenicę jarą (Triticum aestivum L.) i kupkówkę pospolitą (Dactylis glomerata L.). 14(4):641-647.

Brucka-Jastrzębska E., Kawczuga D, Rajkowska M, Protasowicki M. – Ocena zawartości mikroelementów (Cu, Zn, Fe) i makroelementów (Mg, Ca) u ryb słodkowodnych. 14)3:437-447.

Brzezińska M., Krawczyk M. – Zmiany profilu mineralnego surowicy kóz w różnych stanach fizjologicznych. 14(4):649-656.

Budzyń M., Iskra M., Wielkoszyński T., Małecka M., Gryszczyńska B. – Wpływ ekstraktu z pestek porzeczki czarnej (Ribus nigrum) na skuteczność ludzkiej ceruloplazminy w eliminowaniu Fe(II). 14(2):217-227.

Chohura P., Kołota E., Komosa A. – Wpływ nawożenia chelatowymi formami Fe na stan odżywienia pomidora szklarniowego żelazem. 14(4):657-664.

Długaszek M., Karbowiak P., Szopa M. – Analiza porównawcza stężeń pierwiastków śladowych w płynach dializacyjnych przed i za dializatorem. 14(1):43-54.

Długaszek M., Szopa M., Mularczyk-Oliwa M. – Badania nad zawartością niklu we włosach ludzkich. 14(2):229-237.

Domańska J. – Rozpuszczalne formy cynku w profilach wybranych typów gleb użytkowanych rolniczo. 14(1):55-62.

Dusza E., Zabłoci Z., Mieszczerykowska-Wójcikowska B. – Zawartość magnezu i innych składników nawozowych w ustabilizowanych i odwodnionych osadach ściekowych z miejskiej oczyszczalni ścieków w Reczu. 14(1):63-70.

Gospodarek J. – Nawożenie magnezowe gleby skażonej metalami ciężkimi a żerowanie wybranych szkodników gryzących. 14(2):239-247.

Górecki R.S., Danielski-Busch W. – Wpływ nawozów krzemowych na plon ogórka szklarniowego w uprawie wazonowej. 14(1):71-78.

Gugała M., Zarzecka K. – Wpływ zabiegów agrotechnicznych na zawartość i pobranie magnezu z plonem bulw ziemniaka. 14(2):249-256.

Iżewska A. – Wpływ obornika, komunalnego osadu ściekowego i kompostu z niego wyprodukowanego na wielkość plonu i zawartość mikroskładników Mn, Zn, Cu, Ni oraz Pb i Cd w rzepaku jarym i pszenżycie jarym. 14(3):449-456.

Iżewska A., Krzywy E., Wołoszyk Cz. – Ocena wpływu nawożenia obornikiem, komunalnym osadem ściekowym i kompostem z osadu ściekowego na zawartość Mn, Zn, Cu, oraz Pb i Cd w glebie lekkiej. 14(3):457-466.

Jasiewicz C., Baran A., Antonkiewicz J. – Ocena składu chemicznego i stanu sanitarnego piasku w wybranych piaskownicach na terenie Krakowa.
14(1):79-90.

Jaworska M., Gospodarek J. – Wpływ magnezu na wybrane organizmy pożyteczne. 14(2):257-263.

Kaczor A., Brodowska M.S. – Plonowanie oraz zawartość azotu i siarki w kupkówce pospolitej (Dactylis glomerata l.) nawożonej różnymi formami tych składników. 14(4):665-670.

Kalembasa D., Majchrowska-Safaryan A., Pakuła K. – Profilowe zróżnicowanie zawartości frakcji ołowiu i chromu w glebach położonych na stoku morenowym. 14(4):671-684.

Kalembasa D., Malinowska E. – Plon i zawartość pierwiastków śladowych w biomasie trawy Miscanthus Sacchariflorus (Maxim.) Hack oraz w glebie, w trzecim roku doświadczenia wazonowego. 14(4):685-691.

Karczewska A., Gałka B., Kocan K. – Następczy wpływ substancji chelatujących EDTA i EDDS na pobranie miedzi i żelaza przez kukurydzę w drugim roku doświadczenia wazonowego. 14(4):693-703.

Kiepul J., Gediga K. – Wpływ systematycznego zakwaszania gleby płowej na zawartość cynku w roślinach oraz jego przemieszczanie w profilu glebowym. 14(2):265-270.

Klikocka H. – Wpływ wzbogacenia nawożenia npk dodatkiem s, mg i mikroelementów zawartych w płynnym nawozie Insol 7 na plon i porażenie bulw ziemniaka (Solanum tuberosum L.) przez Streptomyces scabies i Rhizoctonia solani. 14(2):271-288.

Koc J., Duda M. – Znaczenie zbiornika retencyjnego w ograniczeniu migracji wapnia ze zlewni rolniczej. 14(3):467-476.

Kowalski I.M., Torres M.A.T., Kiebzak W., Paśniczek R., Szarek J. – Wpływ bocznej elektrycznej powierzchniowej elektrostymulacji (less) na deformację kręgosłupa w skoliozie idiopatycznej. 14(2):289-297.

Kozłowska M., Jóźwiak A., Szpakowska B, Goliński P. – Biologiczne aspekty poboru kadmu i ołowiu przez Phragmites australis (Car. Trin ex Steudel) w naturalnych zbiornikach wodnych. 14(2):299-312.

Kucharski J., Baćmaga M., Wyszkowska J. – Wpływ herbicydów na przebieg procesu amonifikacji w glebie. 14(3):477-487.

Kulik M. – Wpływ różnych czynników na skład chemiczny runi trawiasto-motylkowatej. 14(1):91-100.

Kwiecień M., Winiarska-Mieczan A. – Wpływ dodatku ziół do paszy na masę ciała oraz cechy fizyczne i chemiczne kości piszczelowych kurcząt brojlerów. 14(4):705-715.

Lipieńska H., Lipiński W. – Początkowy wzrost i rozwój Phleum pratense w warunkach oddziaływania wyciągów wodnych z liści wybranych gatunków traw oraz tych samych wyciągów wzbogaconych MgSO47H2O. 14(1):101-110.

Majewska T., Mikulski D., Siwik T. – Żwirek krzemowy, węgiel drzewny i popiół z drzew liściastych w żywieniu indyków. 14(3):489-500.

Majkowska-Gadomska J. – Zawartość składników mineralnych w owocach melona (Cucumis melo L.). 14(4):717-727.

Marcoin W., Szulc-Musioł B. – Ocena wchłaniania nikotynianu magnezowego i jego pochodnych z wybranymi aminokwasami. 14(2):313-321.

Mazur Z., Sienkiewicz S. – Działanie mocznika stosowanego łącznie z kompostami na zawartość Cu, Zn i Mn w zielonej masie kukurydzy. 14(2):323-330.

Medyńska A., Kabała C., Chodak T., Jezierski P. – Zawartość miedzi, cynku, ołowiu i kadmu w roślinach uprawnych w rejonie składowiska odpadów po flotacji rud miedzi żelazny most. 14(4):729-736.

Michałojć Z., Buczkowska H. – Zawartość makroelementów w owocach oberżyny w zależności od zróżnicowanego nawożenia potasem.  14(1):111-118.

Murawska B., Spychaj-Fabisiak E. – Wpływ nawożenia azotem i potasem na zawartość jonów w roztworze glebowym. 14(4):737-743.

Niedziółka R., Pieniak-Lendzion K., Horoszewicz E. – Badania bioakumulacji wybranych metali w mięsie i narządach wewnętrznych koźląt żywionych intensywnie. 14(3):501-507.

Niedźwiecki E., Protasowicki M., Meller E., Malinowski R., Sammel A. – Zawartość potasu i magnezu w glebach organicznych i roślinności łąkowej Pomorza Szczecińskiego. 14(2):331-340.

Obolewski K., Glińska-Lewczuk K., Kobus S. – Próba oceny wpływu jakości wód na strukturę jakościowo-ilościową epifauny zasiedlającej Stratiotes aloides L. na przykładzie starorzecza Łyny. 119-134.

Ochmian I., Grajkowski J., Mikiciuk G., Ostrowska K., Chełpiński P. – Różnice w składzie chemicznym liści i owoców borówki wysokiej w zależności od rodzaju podłoża zastosowanego do uprawy. 14(3):509-516.

Pakuła K., Kalembasa D. – Rozmieszczenie frakcji niklu w leśnych glebach płowych na Nizinie Południowopodlaskiej. 14(3):517-525.

Patorczyk-Pytlik B. – Zawartość selenu w niektórych gatunkach roślin łąkowych. 14(4):745-753.

Patorczyk-Pytlik B., Kulczycki G. – Zawartość selenu w glebach gruntów ornych okolic Wrocławia. 14(4):755-762.

Pięta M., Patkowski K. – Zawartość składników mineralnych u jagniąt dwóch genotypów w zależności od systemu utrzymania. 14(3):527-537.

Pisulewska E., Poradowski R., Antonkiewicz J., Witkowicz R. – Wpływ zróżnicowanego nawożenia mineralnego na plon oraz skład mineralny ziarna owsa oplewionego i nagoziarnistego. 14(4):763-772.

Pliszka B., Waźbińska J., Huszcza-Ciołkowska G. – Związki polifenolowe i biopierwiastki w owocach golterii rozesłanej (Gaultheria procumbens L.) zbieranej w różnych terminach dojrzałości. 14(2):341-348.

Podleśna A. – Wpływ nawożenia na zawartość i pobieranie chloru przez rzepak ozimy w warunkach doświadczenia wazonowego. 14(4):773-778.

Pomianowski J.F., Majewska T., Borowski J., Mozolewski W. – Wpływ zróżnicowanego udziału owsa w paszy na zawartość wybranych pierwiastków w mięsie indyczym. 14(3):539-544.

Rachoń L., Szumiło G. – Porównanie składu chemicznego ziarna wybranych gatunków pszenicy. 14(1):135-146.

Rutkowska B., Szulc W., Łabętowicz J. – Wpływ nawożenia na stężenie mikroelementów w roztworze glebowym gleby lekkiej. 14(2):349-355.

S. Sienkiewicz, T. Wojnowska, S. Krzebietke, J. Wierzbowska, P. Żarczyński – Zawartość przyswajalnych form wybranych mikroelementów w glebie po wieloletnim zróżnicowanym nawożeniu. 14(4):787-794.

Sacała E. – Rola krzemu w odporności roślin na stres wodny. 14(3):619-630 (praca przeglądowa).

Senze M., Kowalska-Góralska M., Pokorny P. - Metale w roślinach wodnych ze zbiornika zaporowego na terenie nizinnym. 14(1):147-156.

Sienkiewicz S., Krzebietke S., Wojnowska T., Żarczyński P., Omilian M. – Oddziaływanie wieloletniego zróżnicowanego nawożenia obornikiem i nawozami mineralnymi na zawartość przyswajalnych form P, K, Mg w glebie. 14(4):779-786.

Skwierawska M., Zawartka L. – Wpływ różnych dawek i form siarki na zawartość przyswajalnego fosforu w glebie. 14(4):795-803.

Słupczyńska M., Kinal S., Hadryś M., Król B. – Wykorzystanie związków selenu w żywieniu jagniąt. 14(1):157-164.

Stanisławska-Glubiak E., Korzeniowska J. – Zawartość mikroelementów w grochu i łubinie w zależności od systemu uprawy roli. 14(2):357-364.

Stanisławska-Glubiak E., Korzeniowska J., Sienkiewicz-Cholewa U. – Zawartość wybranych mikroelementów w glebie lekkiej w warunkach wieloletniego stosowania siewu bezpośredniego. 14(1):165-172.

Stanosz M., Stanosz S., Puchalski A. – Ocena wpływu fluoru, zmodyfikowanej przezskórnej hormonoterapii zastępczej i doustnej hormonoterapii wspomaganej w leczeniu osteoporozy opornej u kobiet w okresie pomenopauzalnym. 14(3):545-551.

Stanosz M., Stanosz S., Puchalski A. – Wpływ zmodyfikowanej, przezskórnej hormono-terapii zastępczej i magnezu na stężenia markerów tworzenia kości u kobiet ze zmianami zwyrodnieniowymi kręgosłupa. 14(2):365-372.

Stolarska A., Wróbel J., Przybulewska K., Błaszczyk J., Okurowska M. – Wpływ niedoboru potasu na reakcję fizjologiczną siewek nowych linii żyta. 14(1):173-180.

Szewczuk A., Komosa A., Gudarowska E. – Wpływ różnych poziomów potasu i rodzaju nawozów potasowych na stan odżywienia jabłoni mikroelementami po wejściu drzew w okres owocowania. 14(3):553-562.

Szewczyk M., Pasternak K., Andrzejwski A., Dąbrowski A., Wallner G. – Stężenie magnezu w osoczu i tkankach pacjentów leczonych operacyjnie z powodu raka żołądka i jelita grubego. 14(3):563-571.

Waroszewski J., Kabała C., Szopka K. – Zawartość pierwiastków śladowych w glebach regla górnego Szrenicy i Kowarskiego Grzbietu w Karkonoszach. 14(4):805-814.

Wichrowska D., Wojdyła T., Rogozińska I. – Zawartość wybranych makroelementów w bulwach ziemniaka przechowywanych w temperaturze 4º i 8ºC. 14(2):373-382.

Winiarska-Mieczan A. – Ocena stopnia narażenia niemowląt na pobieranie ołowiu i kadmu w preparatach mleka w proszku. 14(3):573-581.

Winiarska-Mieczan A., Tupaj M. – Ocena składu mineralnego mleka w proszku. 14(3):588-591.

Wołoszyk Cz., Iżewska A., Krzywy-Gawrońska E. – Zawartość, pobranie i wykorzystanie przez rośliny testowe miedzi, manganu i cynku z komunalnego osadu ściekowego i słomy pszennej. 14(3):593-604.

Wójcik P., Popińska W. – Reakcja gruszy odmiany lukasówka na dokarmianie dolistne cynkiem. 14(1):181-188.

Wójcikowska-Kapusta A., Niemczuk B. – Specjacja miedzi w profilach gleb zróżnicowanych typologicznie. 14(4):815-824.

Wróbel S. – Efektywność nawożenia zbóż jarych borem w zależności od sposobu aplikacji. 14(2):383-393.

Wróbel S. – Reakcja pszenicy jarej na nawożenie dolistne borem w warunkach ograniczonej dostępności tego składnika. 14(2):395-404.

Wyszkowska J., Kucharski M., Kucharski J., Borowik A. – Aktywność dehydrogenaz, katalazy i ureazy w glebach zanieczyszczonych miedzią. 14(3):605-617.

Wyszkowski M., Ziółkowska A. – Wpływ kompostu, bentonitu i tlenku wapnia na zawartość niektórych makroskładników w roślinach z gleby zanieczyszczonej benzyną i olejem napędowym. 14(2):405-418.

Zarzecka K., Gugała M., Zadrożniak B. – Oddziaływanie insektycydów na zawartość magnezu i wapnia w bulwach ziemniaka. 14(1):189-195.

 

2008

 

 Barczak B. – Zawartość i proporcje składników mineralnych w biomasie jęczmienia ozimego uprawianego w warunkach zróżnicowanego nawożenia azotem. 13(3):291-300.

Bednarek W., Reszka R. – Wpływ wapnowania i nawożenia mineralnego na zawartość azotu mineralnego w glebie. 13(3):301-308.

Biesiada A, Kołota E. – Wpływ nawożenia azotem na plonowanie i jakość cykorii typu radicchio. 13(2):175-180.

Biesiada A. – Wpływ okryć płaskich i rozstawy na plon i jakość kalarepy w uprawie wiosennej. 13(2):167-173.

Czerniak K., Kołota E. – Wpływ terminu zbioru na plon i wartość odżywczą buraka liściowego. 13(2):181-188.

Diatta J.B. – Wzajemna kontrola rozpuszczalności Cu, Fe i Mn w warunkach zróżnicowanego uwilgotnienia gleby. 13(4):473-489.

Diatta J.B., Chudzinska E., Wirth S. – Ocena skażenia metalami ciężkimi gleb z terenu działalności huty cynku. 13(1):5-16.

Dobromilska R., Mikiciuk M., Gubarewicz K. – Ocena plonowania i składu mineralnego owoców pomidora drobnoowocowego po zastosowaniu preparatu Bio-algeen S-90. 13(4):491-499.

Dobrzyński Z., Korczyński M., Chojnicka K., Górecki H., Opaliński S.– Wpływ organicznych form miedzi, manganu i żelaza na bioakumulację tych pierwiastków oraz cynku u kur nieśnych. 13(3):309-319.

Duda-Chodak A., Błaszczyk U. – Wpływ niklu na zdrowie człowieka. 13(4):685-696 (praca przeglądowa).

Dyśko J., Kaniszewski S., Kowalczyk W. – Wpływ odczynu pożywki na dostępność fosforu w bezglebowej uprawie pomidora. 13(2):189-198.

Francke A., Majkowska-Gadomska J. – Zawartość wybranych składników chemicznych w główkach cykorii radicchio w zależności od terminu i sposobu uprawy. 13(2):199-204.

Gajc-Wolska J., Bujalski D., Chrzanowska A. – Wpływ podłoży na plonowanie i jakość owoców ogórka szklarniowego. 13(2):205-210.

Gondek K, Kopeć M. – Zawartość potasu w kukurydzy i glebach nawożonych materiałami organicznymi. 13(4):501-512.

Gondek K., Kopeć M. – Wpływ długotrwałego zróżnicowanego nawożenia mineralnego i wapnowania na zawartość manganu, niklu i żelaza w glebie i runi łąkowej. 13(1):41-56.

Grochowska J., Tandyrak R. – Wstępna charakterystyka troficzna jeziora Mały Kopik k. Olsztyna oraz jego zlewni jako dostawcy związków biogenicznych. 13(1):57-68.

Grzebisz W., Wrońska M., Diatta J.B., Dullin P.  – Wpływ dolistnego stosowania cynku we wczesnej fazie wzrostu kukurydzy na wzorce akumulacji składników pokarmowych i suchej masy przez łan. Cz. I. Wzorce akumulacji cynku i rozmieszczenie składnika między organami rośliny. 13(1):17-28.

Grzebisz W., Wrońska M., Diatta J.B., Szczepaniak W. – Wpływ dolistnego stosowania cynku we wczesnej fazie wzrostu kukurydzy na wzorce akumulacji składników pokarmowych i suchej masy przez łan. Cz. II. Wzorce pobierania azotu i akumulacji suchej masy. 13(1):29-39.

Grzeszczuk M., Jadczak D. – Ocena wartości biologicznej oraz przydatności dla zamrażalnictwa wybranych gatunków ziół przyprawowych. 13(2):211-220.

Gugała M, Zarzecka K. – Wpływ zabiegów pielęgnacyjnych i uproszczenia uprawy na zawartość i pobranie żelaza z plonem bulw ziemniaka. 13(3):321-327.

Hawrylak-Nowak B. – Wpływ selenu na zawartość wybranych makroelementów w roślinach kukurydzy. 13(4):513-519.

Jadczak D., Grzeszczuk M. – Wpływ terminu siewu nasion na wielkość i jakość plonu bylicy estragonu (Artemisia dracunculus L.) uprawianej na zbiór pęczkowy. 13(2):221-226.

Jankowski K., Budzyński W., Szymanowski A. – Siarka a jakość nasion rzepaku ozimego. 13(4):521-534.

Jezierska-Tys S., Frąc M. – Wpływ nawożenia osadem ścieków mleczarskich higienizowanym popiołem węgla brunatnego na aktywność mikrobiologiczną i zawartość metali ciężkich w glebie płowej. 13(4):535-544.

Joniec J., Furczak J. – Liczebność i aktywność mikroorganizmów czynnych w przemianach azotu w glebie, w czwartym roku od wzbogacenia jej osadem ściekowym. 13(4):545-557.

Jurgiel-Małecka G., Suchorska-Orłowska J. – Wpływ nawożenia azotem na zawartość mikroelementów w wybranych odmianach botanicznych cebuli. 13(2):227-234.

Kaniszewski S., Dyśko J. – Wpływ nawadniania kroplowego i metody uprawy na plon i jakość korzeni pietruszki. 13(2):235-244.

Kłobukowski J., Modzelewska-Kapituła M., Wiśniewska-Pantak D., Kornacki K. – Wpływ synbiotyków na biodostępność magnezu z diety u szczurów. 13(1):69-79.

Koc J., Rafałowska M., Skwierawski A. – Dynamika stężeń i ładunku magnezu w wodach odpływających z obszarów szczególnie zagrożonych spływami azotu ze źródeł rolniczych. 13(4):559-570.

Koc J., Sobczyńska–Wójcie K., Skwierawski A. – Stężenia magnezu w wodach zbiorników zrenaturyzowanych na obszarach wiejskich. 13(3):329-340.

Kolczatek R., Ciepiela G.A., Jankowska J., Jodełka J. – Wpływ formy nawożenia azotem na zawartość makroelementów (K, Na) w runi z łąki trwałej. 13(3):341-348.

Kolczatek R., Ciepiela G.A., Jankowska J., Jodełka J. – Wpływ formy nawożenia azotem na zawartość makroelementów (ca, mg) w runi z łąki trwałej. 13(3):349-355.

Kostecka J., Kaniuczak J. – Wermikompostowanie biomasy rzęsy drobnej (Lemna minor L.) z udziałem dżdżownicy Eisenia fetida (Sav.). 13(4):571-579.

Kowalczyk W., Dyśko J., Kaniszewski S. – Wpływ pH pożywki regulowanego kwasem chlorowodorowym na zawartość jonów Cl- w strefie korzeniowej w bezglebowej uprawie pomidora. 13(2): 245-254.

Krężel J., Kołota E. – Wpływ nawożenia azotem na plonowanie i wartość biologiczną kapusty pekińskiej uprawianej z rozsady na zbiór jesienny. 13(2):255-260.

Królak,  Krupa B, Sarnowska K., Karwowska J. – Izotopy cezu-137 i potasu-40 w glebach powiatu Garwolin (województwo mazowieckie). 13(1):81-90.

Krzebietke S. – Reakcja sałaty masłowej (Lactuca sativa L.) na różne formy nawozów azotowych z udziałem chloru i siarczanów. 13(4):581-588.

Kucharski J., Wyszkowska J. – Biologiczne właściwości gleby zanieczyszczonej herbicydem Apyros 75 WG. 13(3):357-371.

Majkowska-Gadomska J., Francke A., Wierzbicka B. – Wpływ podłoża na skład chemiczny owoców kilku odmian pomidora uprawianego w nieogrzewanym tunelu foliowym. 13(2):261-268.

Makarska E., Gruszecka D., Makarski B. – Poziom Ca, Mg i fosforu fitynowego w wybranych mieszańcach pszenżyta z kozieńcami i ich pszenżytnich formach rodzicielskich. 13(3):373-380.

Michałojć Z, Buczkowska H. – Zawartość makroskładników w owocach oberżyny w zależności od formy zastosowanego nawozu azotowego i sposobu prowadzenia roślin. 13(2):269-274.

Olszewska M., Grzegorczyk S. – Wpływ niedoboru manganu na wskaźniki wymiany gazowej, indeks zieloności liści (spad) oraz plonowanie życicy trwałej (Lolium perenne L.). i kupkówki pospolitej (Dactylis glomerata L.) . 13(4):589-596.

Olszewska M., Grzegorczyk S., Alberski J., Bałuch-Małecka A., Kozikowski A. – Wpływ niedoboru miedzi na wskaźniki wymiany gazowej, indeks zieloności liści (spad) oraz plonowanie życicy trwałej (Lolium perenne L.) i kupkówki pospolitej (Dactylis glomerata L.). 13(4):597-604.

Olszewska M., Grzegorczyk S., Olszewski J., Bałuch-Małecka A. – Wpływ niedoboru fosforu na wskaźniki wymiany gazowej, indeks zieloności liści (SPAD) oraz plonowanie życicy trwałej (Lolium perenne L.) i kupkówki pospolitej (Dactylis glomerata L.) 13(1):91-99.

Orzepowski W., Pulikowski K. – Zawartość magnezu, wapnia, potasu i sodu w wodach gruntowych oraz powierzchniowych na użytkach rolnych w gminie Kąty Wrocławskie. 13(4):605-614.

Sądej W., Namiotko A. – Bezpośredni i następczy wpływ kompostów z odpadów komunalnych na zawartość ołowiu w glebie i roślinach. 13(1):117-125.

Sądej W., Sądej W., Rozmysłowicz R. – Zawartość C oraz N w glebie ukształtowana jednostronnym wieloletnim nawożeniem a szkodliwa makrofauna glebowa. 13(3):381-389.

Sienkiewicz-Cholewa U.– Wpływ dolistnego i doglebowego nawożenia miedzią na wielkość i jakość plonów rzepaku ozimego. 13(4):615-623.

Skorbiłowicz E., Skorbiłowicz M. – Kształtowanie się zawartości węgla organicznego w osadach dennych górnej Narwi i jej dopływach. 13(1):101-108.

Skorbiłowicz M., Skorbiłowicz E. – Jakość wód studziennych w dolinie górnej Narwi pod względem stężenia związków azotu i fosforanów. 13(4):625-635.

Skorbiłowicz M., Skorbiłowicz E. – Makroelementy, cynk i żelazo w wodach studziennych doliny górnej Narwi. 13(1):109-116.

Skwierawski A, Sobczyńska-Wójcik K., Rafałowska M. – Straty fosforu z małych zlewni rolniczych o różnej intensywności użytkowania. 13(4):637-646.

Stanisławska-Glubiak E. – Wpływ odczynu gleby na efekty dolistnego nawożenia rzepaku molibdenem. 13(4):647-654.

Stolarski M. – Zawartość węgla, wodoru i siarki w biomasie wybranych gatunków wierzb krzewiastych. 13(4):655-663.

Szymańska-Pulikowska A. – Sód i potas w wodach podziemnych na terenach otaczających składowisko odpadów komunalnych „Maślice” we Wrocławiu. 13(4):665-673.

Szymańska-Pulikowska A. – Wapń i magnez w wodach podziemnych na terenach otaczających składowisko odpadów komunalnych. 13(3):391-399.

Śnioszek M., Telesiński A., Musik D., Zakrzewska H. – Analiza porównawcza zawartości fluorków w żuchwach owiec z wykopalisk archeologicznych miasta Szczecina w zależności od wieku osobniczego i czasu zalegania w glebie. 13(4):675-684.

Telesiński A., Nowak J., Smolik B., Dubowska A., Skrzypiec N. – Wpływ zasolenia gleby na aktywność enzymów antyoksydacyjnych oraz zawartość kwasu askorbinowego i fenoli w roślinach fasoli (Phaseolus vulgaris L.). 13(3):401-409.

Wadas W., Jabłońska-Ceglarek R., Kurowska A. – Wpływ stosowania osłon w uprawie ziemniaka na wczesny zbiór na zawartość fosforu i magnezu w bulwach. 13(2):275-280.

Wierzbowska J., Bowszys T. – Wpływ regulatorów wzrostu i poziomu nawożenia fosforem  na gospodarkę azotem w roślinach pszenicy jarej. 13(3):423-432.

Wierzbowska J., Bowszys T. – Wpływ regulatorów wzrostu stosowanych w warunkach zróżnicowanego nawożenia fosforem na zawartość i akumulację potasu, magnezu i wapnia w pszenicy jarej. 13(3):411-422.

Winiarska-Mieczan A, Nowak K. – Zawartość wybranych składników mineralnych w sokach warzywno-owocowych przeznaczonych dla niemowląt i małych dzieci. 13(3):433-442.

Wyszkowska J., Boros E., Kucharski J. – Aktywność enzymatyczna gleby zanieczyszczonej niklem. 13(1):139-151.

Wyszkowska J., Kucharski J., Borowik A., Boros E. – Reakcja bakterii na zanieczyszczenie gleby metalami ciężkimi. 13(3):443-453.

Wyszkowska J., Kucharski M., Kucharski J. – Mikrobiologiczne i biochemiczne właściwości gleby kształtowane przez adeninę i azotobakterynę. 13(1):127-137.

Żarczyński P., Sienkiewicz S., Krzebietke S. – Akumulacja makroelementów w roślinności na zainicjowanych odłogach. 13(3):455-461.

 

2007

 

Baćmaga M., Kucharski J., Wyszkowska J. – Wpływ środków ochrony roślin na rośliny i zwierzęta. 12(2):135-148 (praca przeglądowa).

Baćmaga M., Kucharski J., Wyszkowska J. – Wpływ środków ochrony roślin na aktywność mikrobiologiczną gleby12(3):225-239 (praca przeglądowa).

Boros E., Wyszkowska J., Kucharski J. – Wpływ niklu na wzrost drobnoustrojów na podłożach stałych. 12(3):167-180.

Brucka-Jastrzębska E., Lidwin-Kaźmierkiewicz M. – Zmiany w kumulacji kadmu i niklu w organizmach karpi Cyprinus carpio L. 12(1):5-11.

Ciołek A., Makarski B., Makarska E., Zadura A. – Zawartość wybranych składników pokarmowych w nowych rodach owsa czarnego. 12(4):251-259.

Długaszek M., Szopa M., Sałacki A. – Zawartość manganu w surowicy, erytrocytach i włosach mężczyzn – pracowników lotniska. 12(2):97-103.

Gawłoska-Kamocka A. – Analiza specjacyjna nieorganicznych form selenu w wyrobach cukierniczych. 12(2):105-110.

Gondek K. – Zawartość węgla i azotu oraz wybranych metali ciężkich w kompostach. 12(1):13-23.

Gotkiewicz W., Mickiewicz B., Klasa A. – Możliwości ograniczenia zanieczyszczeń środowiska azotem i fosforem w ramach programu rolnośrodowiskowego. 12(4):261-268.

Grabińska B., Koc J. – Zmiany zawartości rtęci w wodach Narwi i wybranych jej dopływów 12(4):269-279.

Gulczyńska E., Żylińska L., Kęsisk M., Grodziska A., Zjawiona A., Cyranowicz B., Krekora M., Talar T., Gadzinowski J. – Umbilical cord serum magnesium level and neonatal out-come  in group of neonates at 30-34 gestational age. 12(1):25-38.

Jackowska I., Bojanowska M. – Jakość wody z zasobów wód podziemnych Lublina w zależności od miejsca jej poboru. 12(1):39-45.

Kiss A.S.,  Kiss I., Csikkel-Szolnoki A. – Toksyczny wpływ glinu i przypuszczalny mechanizm jego działania u Drosophila. 12(4):281-285.

Klasa A., Gotkiewicz W., Czapla J. – Zmiany fizykochemicznych właściwości gleby w następstwie rolniczego stosowania osadów ściekowych. 12(4):287-302.

Koc J, Glińska-Lewczuk K., Wons M. – Wpływ warunków hydrologicznych na stężenie fluoru w wodach głębinowych pobieranych do celów konsumpcyjnych. 12(4):303-315.

Koc J., Solarski K., Rochwerger A. – Wpływ systemu melioracyjnego na wielkość i sezonowość odpływu azotanów z gleb uprawnych. 12(2):121-133.

Koc-Jurczyk J., Jurczyk Ł. – Efektywność usuwania metali ciężkich z odcieków ze składowisk odpadów komunalnych. 12(4):327-334.

Koc-Jurczyk J., Jurczyk Ł. – Wpływ obecności wypełnienia w reaktorach sbr na efektywność oczyszczania odcieków ze składowisk odpadów komunalnych. 12(4):317-325.

Kozłowska K, Badora A. - Wpływ wybranych sorbentów mineralnych na plonowanie oraz zawartość kadmu i ołowiu w gorczycy białej uprawianej na osadzie pościelowym. 12(1):47-53.

Krełowska-Kułas M. – Preferencje konsumentów związane ze spożywaniem wód butelkowanych. 12(1):55-62.

Lewczuk B., Bulc M., Prusik M., Przybylska-Gornowicz B. – Jony wapniowe w szyszynce świni – badania ultracytochemiczne. 12(4):335-346.

Obolewski K., Strzelczak A, Kiepas-Kokot A. – Wstępna ocena wpływu składu chemicznego trzciny Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. na wielkość zagęszczenia obrastającego ją perifitonu. 12(1):63-79.

Oleszkiewicz J. – „Ołowiany diabeł” 12(2):149-152 (praca przeglądowa).

Olszewska B. – Zagrożenia w ziemi. 12(2):153-156 (z życia PTMg).

Perucka I, Murzyński J, Olszówka K. – Wpływ CaCl2  na zawartość składników mineralnych  w liściach sałaty. 12(3):181-190.

Pliszka B., Mieleszko E., Huszcza-Ciołkowska G., Wróblewska-Wierzbicka B. – Zawartość związków antocyjanowych i ich właściwości przeciwutleniające w różnych odmianach kapusty głowiastej czerwonej (Brassica oleracea L. var capitata L. f. rubra) 12(3):191-198.

Sándor A. Kiss, Ilona Szollosi Varga – Influence of deuterium content of water on the growth of plant embryo and free radical producing processes. 12(2):111-120.

Stolarska A., Wróbel J., Woźniak A., Marska B. – Wpływ zanieczyszczenia gleby cynkiem i miedzią na intensywność transpiracji oraz indeks szparkowy siewek pszenicy ozimej. 12(1):79-86.

Szymczyk S., Glińska-Lewczuk K. – Przyczyny obciążenia wód zeutrofizowanego jeziora Jagiełek związkami azotu i fosforu na tle warunków meteorologicznych Pojezierza Olsztyńskiego. 12(4):347-361.

 Szymczyk S., Grabińska B., Koc-Jurczyk J. – Stężenie Zn, Cu, Cd, i Ni w wodach Narwi i wybranych jej dopływów12(3):199-205.

Szyperek U.  – Zmiany właściwości chemicznych wody oczka wodnego w profilach pionowych. 12(4):363-373.

 Wierzbowska J., Żuk-Gołaszewska K., Bochenek A. – Wpływ nawożenia mineralnego i regulatorów wzrostu na zawartość składników mineralnych w roślinach grochu12(3):207-215.

Żarczyński P., Sienkiewicz S. – Zawartość makroelementów w roślinności z pól odłogowanych. 12(3):217-224.

 

2006

Barczak B., Nowak K., Kozera W., Majcherczak E. – Wpływ nawożenia mikroelementami a zawartość kationów w ziarnie owsa. 11(1):13-20.

Długaszek M., Szopa M., Graczyk A. – Zawartość metali ciężkich w polskich wodach mineralnych i źródlanych. 11(3):243-248.

Doliński W., Trzyniec T., Ryszka F. – Wpływ leczenia tlenkiem magnezu na ciśnienie tętnicze, stężenie magnezu i cholesterolu u policjantów z nadciśnieniem tętniczym. 11(3):249-257.

Drobnik M., Latour T. – Fizjologiczne znaczenie składników mineralnych dostarczanych z wodą naturalną na podstawie badań farmakodynamicznych niektórych wód leczniczych. 11(3):259-270.

Figura B., Pluta J. – Ocena czystości pediatrycznych preparatów pochodzenia roślinnego i jej znaczenie dla bezpieczeństwa farmakopterapii. Cz. I. Zanieczyszczenie metalami ciężkimi wybranych pediatrycznych preparatów roślinnych. 11(3):283-294.

Figura B., Pluta J. – Ocena czystości pediatrycznych preparatów pochodzenia roślinnego i jej znaczenie dla bezpieczeństwa farmakoterapii. Cz. II. Zanieczyszczenie pestycydami chlorowcopochodnymi pediatrycznych preparatów roślinnych. 11(3):295-305.

Figura B., Pluta J. – Wpływ obecności azotanów(III) i (V) w wodzie wodociągowej na poziom zanieczyszczeń naparów ziołowych. 11(3):271-281.

Jadczak D., Błaszczuk A., Rekowska E. - Wpływ stosowanych osłon na zawartość makroelementów w plonie bazylii uprawianej na zbiór pęczkowy. 11(2):135-142.

Jadczak D., Grzeszczuk M., Rekowska E. -  Zawartość makroelementów w świeżych nasionach bobu. 11(2):143-150.

Jasiewicz Cz, Baran A. – Charakterystyka osadów dennych dwóch zbiorników małej retencji wodnej. 11(3):307-317.

Jasiewicz Cz., Baran A. – Rolnicze źródła zanieczyszczenia wód – biogenny. 11(3):367-377 (praca przeglądowa).

Jastrzębska E., KUCHARSKI J. - Aktywność enzymatyczna gleby zanieczyszczonej popiołem drzewnym. 11(2):151-164.

Koszański Z., Rumasz-Rudnicka E., Podsiadło C. – Wpływ nawadniania kroplowego i nawożenia mineralnego na jakość owoców truskawki. 11(1):21-27.

Kozera W., Nowak K., Majcherczak E., Barczak B. – Oddziaływanie dolistnego nawożenia mikroelementami na zawartość makroelementów w bulwach ziemniaka. 11(1):29-34.

Lesiak J., Królicki L. - Wpływ czynnika czasu na jakość otrzymywanych obrazów w badaniach scyntygraficznych z użyciem 67Ga. 11(2):165-174.

Lipiński W., Franczak S., Watros A. – Oddziaływanie składu granulometrycznego, odczynu i materii organicznej gleby na zawartość żelaza i manganu w ziarnie pszenicy. 11(1):35-42.

Majcherczak E., Kozera W., Nowak K., Barczak B. – Zawartość makroelementów oraz stosunki jonowe w ziarnie jęczmienia jarego w warunkach dolistnego nawożenia mikroelementami. 11(1):43-48.

Makarska E., Rachoń L., Michalak M., Szumiło G. - Zawartość makroskładników i β-glukanów w oplewionych i nagoziarnistych odmianach jęczmienia i owsa w przypadku zróżnicowanej ochrony chemicznej. 11(2):175-183

Makarski B., Zadura A. - Zmiany zawartości składników mineralnych w tkankach indyków otrzymujących dodatek chelatu Cu z lizyną. 11(2):183-190.

Marcoin W. – Molekularne modelowanie wybranych organicznych soli magnezowych. Zależność struktura – aktywność. 11(1):49-57.

Marcoin W. – Wpływ wybranych nośników hydrofilowych na proces wchłaniania jonów Mg2+ in vitro ze stałych rozproszeń zawierających związki magnezowe. 11(3):319-325.

Marcoin W., Duda H. – Wpływ ligandów glicyny i argininy na niektóre właściwości fizykochemiczne asparaginianu magnezowego. 11(1):59-66.

Meler J., Meler G. – Fluoryzacja wody pitnej – wady i zalety. 11(3):379-387 (praca przegladowa).

Meler J., Pluta J. – Wpływ substancji pomocniczych na zawartość tlenu w wodnych roztworach leku. 11(3):327-335.

Paszko T. - Wpływ konkurencji między Cr3+ i Cu2+ a Cd2+, Co2+, Ni2+, Pb2+ lub Zn2+ na wielkość ich sorpcji oraz desorpcji w glebie płowej wytworzonej z pyłu (haplic luvisols). 11(2):191-198.

Pieszka M., Kulisa M. – Wpływ wieku, terminu występowania i długości rui na zawartość magnezu w mleku klaczy. 11(1):67-75.

Poleszak E., Nowak G. – Magnez w patofizjologii i terapii zaburzeń afektywnych. 11(3):389-397 (praca przegladowa).

Rajchel L. – Możliwości wykorzystania szczaw karpackich w profilaktyce zdrowotnej. 11(3):337-345.

Reczyński W., Kwiatek W.M., Kubica B., Gołaś J., Jakubowska M, Niewiara E., Dutkiewicz E., Stobiński M., Skiba M. Rozkład wybranych metali w osadach dennych Zbiornika Dobczyckiego. 11(3):347-356.

Rogalski L. - Występowanie związków siarki w atmosferze. 11(2):223-231 (praca przeglądowa).

Rubinek E., Ognik K., Sembratowicz I., Truchliński J. - Wpływ warunków siedliska na bioakumulację makroelementów oraz pierwiastków śladowych w wybranych owocach z rejonu Lubelszczyzny. 11(2):199-206.

Rumasz-Rudnicka E., Koszański Z., Podsiadło C., Gluba I. – Wpływ nawadniania wodą o różnym zasoleniu na zawartość wybranych pierwiastków w warzywach. 10(1):77-87.

Rutkowska B., Szulc W., Łabętowicz J. – Skład granulometryczny gleby jako czynnik determinujący stężenie jonów w roztworze glebowym. 11(1):89-98.

Stolarska A., Przybulewska K. - Zawartość metali w suszach grzybowych. 11(2):207-212.

Szteke B., Jędrzejczak R., Ręczajska W. - Wpływ niektórych czynników środowiskowych na zawartość metali w truskawkach. 11(2):213-222.

Wierzbowska J. – Gospodarka potasem pszenicy jarej w zależności od stosowania regulatorów wzrostu i poziomu nawożenia tym składnikiem. 11(1):99-107.

Wierzbowska J. – Gospodarka wapniem i magnezem w roślinach pszenicy jarej w warunkach stosowania regulatorów wzrostu i zróżnicowanych dawek potasu. 11(1):109-118.

Wiśniowska-Kielian B., Niemiec M. – Dynamika zawartości kationów alkalicznych w wodach rzeki Dunajec w sezonie wegetacyjnym. 11(3):357-365.

Wojtaszek T. – Profilaktyczno-zdrowotne działanie wód mineralnych. 11(1):119-126.

Wojtaszek T. – Woda mineralna jako czynnik ekologicznej profilaktyki zdrowotnej Konferencja naukowa Woda dla zdrowia. 11(3):399-409 (Z życia PTMg).

 

2005

 

Antonkiewicz J., Zając T. - Zawartość i pobranie makroelementów przez len oleisty (Linum usitatissimum L.) w zależności od fazy rozwojowej i części rośliny. 10(1):5-15.

Arunachlam L., Singh A., Sharma R.P., Sharma R. – Biological effects of ortho and para nitrophenoxides of thallium in rat liver: a comparative study. 10(3)/1:453-459.

Badora A., Kozłowska K., Hubicki Z. – Wpływ klinoptylolitu na wielkość biomasy i niektóre stosunki między pierwiastkami w życie jarym. 10(3)/2:673-681.

Bahelka I., Lahučký R., Küchenmeister U., Nürnberg K., Vašičková K., Ender K. - Wpływ suplementacji diety magnezem na metabolizm mięśni i jakość mięsa świń z wyraźnie zaawansowanym nadciśnieniem tętniczym. 10(1):25-32.

Baran S., Wójcikowska-Kapusta A., Oleszczuk P., Żukowska G. – Zawartość wybranych metali ciężkich w glebach i burakach ćwikłowych z obszarów o zróżnicowanym wpływie antropopresji. 10(3)/2:683-692.

Baraniak B., Rogowska A. - Wpływ modyfikacji chemicznej na skład mineralny preparatów białkowych z nasion soczewicy i wyki. 10(1):17-23.

Barczak B., Kozera W., Majcherczak E, Nowak K. – Oddziaływanie zróżnicowanych dawek azotu na zawartość i stosunki ilościowe wybranych kationów w ziarnie jęczmienia ozimego. 10(4):869-

Bowszys T., Ruszkowski K., Bobrzecka D., Wierzbowska J. - Wpływ wapnowania i nawozów wieloskładnikowych na odczyn i zawartość niektórych metali ciężkich w glebie. 10(1):33-40.

Brandy E., Markiewicz K., Mozolewski W., Dymkowska-Malesa M., Smoczyński S.S. – Metale ciężkie (Cd, Pb, Mn, Cr, Ni) w wybranych warzywach i mieszankach warzywnych z rejonu Olsztyna i Brodnicy. 10(3)/1:469-476.

Brodowska S.M., Kaczor A. – Zawartość i pobranie siarki przez pszenicę jarą w zależności od formy siarki oraz od sposobu nawożenia azotem. 10(2):233-238.

Brucka-Jastrzębska E., Protasowicki M. – Wpływ pory roku na poziom cynku i magnezu w organizmie karpia Cyprinus carpio L. 10(3)/1:477-482.

Brucka-Jastrzębska E., Protasowicki M. – Zmiany poziomu magnezu w organizmach karpi (Cyprinus carpio L.) w okresie wzrostu ryb. 10(4):877-

Brzezińska M., Orowicz W., Pieczyńska M. – Zawartość wybranych makroelementów w surowicy krwi oraz wskaźniki hematologiczne u kóz zróżnicowanych pod względem wieku. 10(4):885-

Cienko Z., Kalembasa S., Wyszkowski M, Rolka E. – Zmiany zawartości miedzi w roślinach w zależności od zanieczyszczenia gleby kadmem. 10(2):239-248.

Cymes I., Szymczyk S. – Wpływ użytkowania i typu gleby na zawartość sodu, wapnia i magnezu w wodzie śródpolnych małych zbiorników. 10(2):249-258.

Gaj R., Górski D. – Wpływ kompostu z odpadów miejskich i nawożenia azotem na pobranie kadmu oraz jakość technologiczną buraka cukrowego. 10(2):259-266.

Gawrońska H., Lossow K., Łopata M. – Wpływ zlewni na stan troficzny Jeziora Luteckiego. 10(2): 267-276.

Glińska-Lewczuk K. – Wpływ warunków hydrologicznych na odpływ magnezu ze zlewni górnej Łyny. 10(4):895-

Glińska-Lewczuk K., Kobus S. – Obieg składników mineralnych w dolinie rzecznej na przykładzie środkowej Łyny. Cz. I. Sód i potas. 10(3)/1:483-492.

Glińska-Lewczuk K., Kobus S. – Obieg składników mineralnych w dolinie rzecznej na przykładzie środkowej Łyny. Cz. II. Wapń i magnez. 10(3)/1:493-501.

Grabińska B., Koc J., Glińska-Lewczuk K. – Sezonowość odpływu azotu azotanowego ze zlewni rolniczo-leśnych. 10(2):277-288.

Grabińska B., Koc J., Glińska-Lewczuk K. - Zasilanie wód rzecznych składnikami mineralnymi ze zlewni rolniczych na przykładzie Narwi i jej dopływów. 10(1): 41-50.

Grabińska B., Koc J., Skwierawski A., Rafałowska M., Sobczyńska-Wójcik K. – Wpływ użytkowania zlewni na sezonowość odpływu fosforu do wód powierzchniowych. 10(3)/2:693-699.

Grabińska B., Koc J., Szymczyk S. – Wpływ czynników naturalnych i sposobu użytkowania zlewni na zawartość ołowiu w wodach rzecznych na przykładzie Narwi i wybranych jej dopływów. 10(3)/2:701-710.

Grzybowski M., Skibniewska K.A., Guziur J., Szarek J., Endler Z., Zmysłowska I. – Zawartość Pb i Cd w wybranych gatunkach roślin wokół mogilnika pestycydowego. 10(2):289-294.

Igras J. – Przeciętne i przewidywane zakresy stężeń składników biogennych w płytkich wodach gruntowych w Polsce. 10(3)/2:711-719.

Kaczor A., Brodowska M.S. – Wpływ formy siarki oraz sposobu nawożenia azotem na plonowanie i na zawartość różnych form azotu w pszenicy jarej. 10(2):295-302.

Kalembasa D., Godlewska A. – Zawartość siarki całkowitej i siarczanowej w glebach położonych wzdłuż obwodnicy siedleckiej. 10(2):303-308.

Kalembasa D., Janinhoff A., Malinowska E., Jaremko D., Jeżowski S. – Zawartość siarki w wybranych klonach trawy Miscanthus. 10(2):309-314.

Kalembasa D., Kuziemska B., Jaremko D. – Wpływ kationów NH4+, K+, Mg2+, Ca2+ na desorpcję jonów Ni2+ w wybranych utworach glebowych. 10(3)/2:721-727.

Kalembasa D., Pakuła K., Becher M. – Zawartość chromu, niklu, miedzi i manganu w glebach położonych wzdłuż obwodnicy siedleckiej. 10(2):315-324.

Kalembasa S., Wysokiński A., Cichuta R. – Zawartość, pobranie i współczynnik wykorzystania siarki przez rośliny z osadów ściekowych kompostowanych z CaO lub popiołem z węgla brunatnego. 10(2):325-332.

Kaniuczak J. – Wpływ wapnowania i nawożenia mineralnego na zawartość ołowiu w roślinach uprawianych w zmianowaniu. Cz. I. Zawartość ołowiu w ziemniakach i słoneczniku pastewnym.10(3)/2:729-738.

Kaniuczak J. – Wpływ wapnowania i nawożenia mineralnego na zawartość ołowiu w roślinach uprawianych w zmianowaniu. Cz. II. Zawartość ołowiu ziarnie pszenicy ozimej i jęczmienia jarego. 10(3)/2:739-746.

Karczewska A., Bogda A., Szulc A., Krajewski J., Gałka B. – Zanieczyszczenie arsenem gleb i osadów dennych strumieni w rejonie polimetalicznego złoża Żeleźniak w Górach Kaczawskich. 10(3)/2:747-755.

Kawałko D. – Zawartość Cd i Pb oraz wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w glebach położonych w pobliżu drogi szybkiego ruchu Wrocław – Oleśnica. 10(3)/2:757-763.

Kiryluk A. – Różnorodność gatunków i chemizm roślin w rowach melioracyjnych. 10(2):333-340.

Kiss A.S., Kastori R., Pucarević M., Holly L., Vörösváry G., Stefanovits-Bányai É., Horváth L., Skulić P., Takács-Hájos M. – Zmienność składu kwasów tłuszczowych w oleju z orzeszków wybranych gatunków z rodziny Asteraceae. 10(4):905-

Klikocka H. – Znaczenie siarki w środowisku. 10(3)/1:625-643 (praca przeglądowa).

Koc J., Cymes I., Szyperek U. – Możliwość wykorzystania wód w zlewni rolniczej do pojenia bydła. 10(2):341-348.

Koc J., Grabińska B., Skwierawski A., Sobczyńska-Wójcik K., Rafałowska M. – Wpływ użytkowania zlewni na sezonowość odpływu azotu amonowego do wód powierzchniowych. 10(3)/2:765-772.

Koc J., Solarski K., Rochwerger A. – Wpływ systemu melioracyjnego na wielkość i sezonowość odpływu azotanów z gleb uprawnych. 10(2):349-358.

Koper J., Lemanowicz J. – Wpływ zróżnicowanego nawożenia organiczno-mineralnego na aktywność fosfatazową i zawartość fosforu w ryzosferze jęczmienia jarego (Hordeum vulgare L). 10(2):359-368.

Koper J., Siwik-Ziomek A. – Zawartość siarki oraz aktywność arylosulfatazy w glebie po wieloletnim nawożeniu. 10(2):369-378.

Kordan B., Teodorczyk J., Nietupski M., Ciepielewska D. - Czy związki siarki mogą wpływać na liczebność chrząszczy potomnych Sitophilus granarius L.? 10(1):51-55.

Kovatsi L., Ostukali H., Tsouggas M. – Wpływ podawania disulfarimu na bilans wapnia. 10(4):919-

Kovatsi L., Tsouggas M. – Wpływ doustnego podawania aspartamu na wydalanie i na rozmieszczenie wapnia w tkankach szczura. 10(4):911-

Kozielec T., Kotkowiak L., Chlubek D., Noceń I., Michoń P, Sałacka A. – Wpływ suplementacji magnezem na gospodarkę lipidową u pacjentów leczonych z powodu dyslipidemii. 10(3)/1:503-511.

Kozielec T., Kotkowiak L., Michoń P., Sałacka A., Brodowski J., Karakiewicz B. - Wpływ przechowywania próbek krwi na wartość stężenia magnezu zjonizowanego. 10(1):57-63.

Kucharski J., Jastrzębska E. – Liczebność drobnoustrojów i właściwości fizykochemiczne gleby zanieczyszczonej popiołem drzewnym. 10(3)/1:513-525.

Kucharski J., Jastrzębska E. – Proces nitryfikacji w glebie zanieczyszczonej popiołami. 10(3)/1:527-538.

Ligocki P., Walasek L., Rzeszotarski J. – Test obciążenia magnezem – zastosowanie w rozpoznawaniu utajonego niedoboru magnezu. 10(4):925-

Łabętowicz J., Majewski E., Kalwara A., Rutkowska B., Szulc W. – Bilans potasu w wybranych gospodarstwach rolniczych w Polsce. 10(4):931-

Maciejewska M., Wybieralski J. – Zawartość wybranych składników mineralnych w roślinach zebranych w okolicy Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego (MRU): 10(4):939-

Malara P. – Występowanie pierwiastków w zębach ludzkich w przebiegu niektórych chorób. Cz. I. Choroby ogólnoustrojowe 10(4):1151- (praca przeglądowa).

Malara P. – Występowanie pierwiastków w zębach ludzkich w przebiegu niektórych chorób. Cz. II. Próchnica zębów. 10(4):1158- (praca przeglądowa).

Malara P., Kwapuliński J., Drugacz J., Malara B. – Wpływ narażenia środowiskowego na charakter współwystępowania kadmu i cynku w zębach. 10(4):959-

Malara P., Kwapuliński J., Drugacz J., Orzechowska-Wylęgała B. – Wpływ wybranych czynników na występowanie chromu w zębach. 10(4):951-

Micke O., Büntze J., Bruns F., Schüller P., Glatze M., Schönekaes K.G, Kisters K., Mücke R. - Selen w onkologii - pozycja obecna i perspektywy. 10(1):201-210. (praca przegladowa)

Mikiciuk M. - Wpływ żywienia magnezem w zróżnicowanych warunkach wilgotnościowych gleby na zawartość tego pierwiastka w liściach, łodygach oraz korzeniach bazylii wonnej (Ocimum basilicum L). 10(1):65-72.

Mizerska A., Pasternak K. – Chrom a cukrzyca 10(3)/1:645-651 (praca przeglądowa).

Nogalska A., Czapla J. - Wpływ regulatorów wzrostu i ich mieszanek z siarczanem magnezu na składowe plonu pszenżyta jarego. 10(1):73-83.

Obolewski K. – Oddziaływanie udrożnionego starorzecza na zawartość soli biogennych oraz jonów metali w wodach rzeki Słupi. 10(3)/1:551-559.

Olszewska M. – Wpływ nawożenia azotem na parametry wymiany gazowej, indeks zieloności liści (SPAD) oraz plonowanie wybranych odmian tymotki łąkowej i kostrzewy łąkowej uprawianych na glebie mineralnej. 10(3)/1:561-569.

Orowicz W., Brzezińska M., Kańczuga D., Chudy M. – Wpływ ciąży na wybrane wskaźniki metabolizmu mineralnego u jałówek. 10(4):977-

Ożgo M., Skrzypczak W.F., Mazur A. – Mikromacierze cdna w badaniach fizjologii i patologii nerek. 10(4):1177- (praca przeglądowa).

Pieniek B., Piaścik H. – Różnicowanie się składu chemicznego gleb murszowych na tle warunków geomorfologicznych Pojezierza mazurskiego. 10(3)/1:461-468.

Pieszka M., Kulisa M. – Zawartość magnezu w mleku klaczy a parametry wzrostowe źrebiąt czystej krwi arabskiej. 10(4):985-

Pioruńska-Mikołajczak A., Pioruńska-Stolzmann M., Barałkiewicz D., Iskra M., Mikołajczyk Z. – Wpływ 3-miesięcznego leczenia simwastatyną na stężenia miedzi i cynku w surowicy pacjentów z chorobą niedokrwienną serca. 10(4):991-

Potarzycki J., Maciejewska K. – Czynniki kształtujące zawartość metali ciężkich w glebach leśnych w zależności od stopnia zanieczyszczenia. 10(3)/2:773-780.

Potarzycki J., Zawidzka E. – Ocena zanieczyszczenia środowiska metalami ciężkimi z wykorzystaniem mniszka (Traxacum sp.). 10(2):379-384.

Prośba-Białczyk U. – Influence of fertilization on content and intake of potassium and productivity of sugar beet (Beta vulgaris). 10(3)/1:571-584.

Prośba-Białczyk U. - Wpływ nawożenia azotem i międzyplonami na koncentrację wapnia i jego nagromadzenie oraz produktywność buraka cukrowego. 10(1): 85-98.

Prośba-Białczyk U. - Wpływ nawożenia na koncentrację i nagromadzenie fosforu oraz produktywność buraka cukrowego. 10(1): 99-112.

Przybulewska K., Krompiewska A. - Wpływ zasolenia na liczebność mikroorganizmów glebowych. 10(1):113-120.

Radkowski A., Grygierzec B., Sołdek-Podwika K. - Zawartość składników mineralnych w wybranych gatunkach i odmianach traw. 10(1):121-128.

Radomska K., Dunicz-Sokołowska A., Graczyk A. - Badania nad zawartością biopierwiastków i metali toksycznych w organizmach (włosach) dzieci polskich w wieku 1-5 lat. 10(1):129-146.

Rogozińska I, Wszelaczyńska E., Wichrowska D. – Wpływ biopierwiastków (Mg, N, K) i herbicydów na zawartość witaminy c w bulwach ziemniaka. Cz I. Zawartość witaminy C w bulwach ziemniaka bezpośrednio po zbiorach. 10(4):999-

Rzeszotarski J., Walasek L., Ligocki P. – Analiza spożycia wapnia, fosforu i magnezu w diecie chorych z przewlekłą niewydolnością nerek leczonych hemodializami. 10(4):1009-

Rzeszotarski J., Walasek L., Marszałek A. – Wpływ zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej na układ sercowo-naczyniowy u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek. 10(4):1017-

Sawicka-Kapusta K., Zakrzewska M., Kutrzeba Ł., Skibniewska K.A., Szarek J., Guziur J., Grzybowiski M., Zmysłowska I. – Zawartość metali ciężkich w narządach myszy leśnej (apodemus flavicollis) z lasów w pobliżu mogilnika pestycydowego. 10(3)/2:781-786.

Sądej W., Namiotko A. – Zmiany zawartości form azotu w glebie użyźnionej kompostami z odpadów komunalnych o różnym stopniu dojrzałości. 10(3)/2:787-794.

Schäfer U., Anke M. – Czy istnieje powód do niepokoju w związku z podażą manganu w diecie? 10(4):1025-

Schäfer U., Seifert M. – Czy istnieje powód do niepokoju w związku z ekspozycją ludzi na mangan w środowisku? 10(4):1035-

Skibniewska E.M., Skibniewski M., Kośla T. - Rubid - pierwiastek ultraśladowy w łańcuchu troficznym. 10(1): 211-222. (praca przegladowa)

Skorbiłowicz E. – Odziaływanie punktowych źródeł zanieczyszczeń na zawartość ołowiu, kadmu i cynku w osadach dennych wybranych rzek województwa podlaskiego. 10(2):385-394.

Skorbiłowicz E. – Wapń oraz magnez w osadach dennych rzek zlewni górnej Narwi i jej dopływów. 10(3)/2:795-800.

Skorbiłowicz M. – Charakter zlewni a chemizm wód powierzchniowych na przykładzie rzek Narewka i Orlanka w województwie podlaskim. 10(3)/2:801-809.

Skorbiłowicz M., Kiryluk A. – Gleby pobagienne i ich wpływ na sezonowe zmiany jakości wód rzeki Supraśl. 10(3)/2:811-819.

Sosulski T., Mercik S., Szara E. - Wpływ antropogenicznych źródeł azotu na obieg tego pierwiastka w środowisku przyrodniczym. 10(1):147-154.

Struk-Sokołowska J., Żebranowicz E., Wiater J. – Wpływ składowisk odpadów komunalnych na jakość wód podziemnych. 10(3)/2:821-828.

Strzyżewski K., Rutkowska M, Iskra M., Barałkiewicz D., Torlińska T. – Wpływ przygotowania prób wątroby szczura do oznaczenia chromu i wanadu za pomocą atomowej spektrometrii absorpcyjnej z atomizacją elektrotermiczną. 10(4):1055-

Suska M., Janiak M. – Określenie poziomu jonów w surowicy krwi koni rasy wielkopolskiej w okresie ich wzrostu i rozwoju. 10(4):1067-

Symanowicz B., Kalembasa S. – Zawartość makroskładników w mieszaninach węgli brunatnych i osadów w czasie inkubacji. 10(3)/2:829-842.

Szulc W., Rutkowska B., Łabętowicz J. – Bilans magnezu w warunkach zróżnicowanego nawożenia w trwałym doświadczeniu nawozowym w glebie lekkiej. 10(4):1077-

Szymczyk S., Cymes I. – Wpływ ilości opadów i sposobu użytkowania terenu na odpływ sodu, wapnia i magnezu siecią drenarską z gleb ciężkich. 10(2):395-402.

Szymczyk S., Cymes I. – Wpływ sposobu użytkowania terenu, melioracji i czynników naturalnych na stężenie sodu, wapnia i magnezu w wodach gruntowych gleb zwięzłych. 10(2):403-410.

Szymczyk S., Szyperek U., Rochwerger A., Rafałowska M. - Wpływ opadów atmosferycznych na odpływ wapnia i magnezu z gleb obszarów pojeziernych. 10(1):155-166.

Szyperek U. – Rola oczek wodnych jako bariery biogeochemicznej dla spływów wapnia i magnezu ze środowiska rolniczego. 10(4):1083-

Szyperek U. – Wpływ zagospodarowania zlewni na skład chemiczny osadów dennych oczek wodnych. Cz. I. Zawartość i akumulacja azotu, fosforu i potasu. 10(2):411-420.

Szyperek U. – Wpływ zagospodarowania zlewni na skład chemiczny osadów dennych oczek wodnych. Cz. II. Zawartość i akumulacja sodu, magnezu i wapnia. 10(2):421-426.

Szyperek U., Szymczyk S., Rochwerger A., Sobczyńska-Wójcik K. - Wpływ odpadów atmosferycznych na odpływ wapnia i magnezu z gleb obszarów pojeziernych. 10(1):167-176.

Takács Hájos M., Stefanovits Bányai É., Simándi P. Sándor Kiss A. - Mineral element and protein contents of safflower (Carthamus tinctorius L.) seeds as affected by Mg-treatment. 10(1):177-184.

Terelak H., Tujaka A. – Wpływ rekultera na kształtowanie się właściwości gleb zanieczyszczonych Cd, Pb i Zn. 10(2):427-433.

Ustymowicz-Farbiszewska J., Smorczewska-Czupryńska B., Karczewski J.K., Fiłon J., Siniło M. - Ocena zawartości magnezu w dietach młodzieży gimnazjalnej z Białegostoku i okolic. 10(1):185-191.

Walasek L, Rzeszotarski J., Marszałek A. – Wpływ hemodializy na gospodarkę magnezową u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek. 10(4):1097-

Walasek L., Rzeszotarski J., Marszałek A. – Ocena stężenia magnezu całkowitego, magnezu zjonizowanego i magnezu w krwinkach czerwonych u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek leczonych hemodializami. 10(4):1091-

Waléria Silva de Medeiros, Luiz Carlos Pereira, Marize Varella de Oliveira, Carlos Alberto Alves Cairo – Effect of mSBF ions on the formation of a calcium phosphate layer on titanium surface – an in vitro study. 10(3)/1:539-549.

Wiater J. – Rola roślinności stref ekotonowych w kształtowaniu jakości wód oczka wodnego. 10(3)/2:843-849.

Wierzbicka B., Majkowska-Gadomska J. - Wpływ akryzelu sodowego na zawartość niektórych składników organicznych i mineralnych w wybranych odmianach sałaty głowiastej masłowej i kruchej (Lactuca sativa L. var. capitata L). 10(1):193-199.

Wiśniowska-Kielian B., Niemiec M. – Zawartość metali ciężkich w osadach dennych wybranych dopływów rzeki Dunajec. 10(2):435-443.

Wszelaczyńska E., Wichrowska D., Rogozińska I. – Wpływ biopierwiastków (Mg, N, K) i herbicydów na zawartość witaminy C w bulwach ziemniaka. Cz. II. Dynamika zmian zawartości witaminy C w przechowywanych bulwach ziemniaka. 10(4):1117-

Wyszkowska J., Kucharski J., Boros E. – Właściwości biochemiczne gleby zanieczyszczonej niklem i innymi metalami ciężkimi. 10(3)/1:585-596.

Wyszkowski M., Wyszkowska J. – Zależności między aktywnością enzymatyczną gleby zanieczyszczonej kadmem a zawartością azotu i fosforu w jęczmieniu jarym. 10(4):1127-

Zaborowska M., Wyszkowska J., Kucharski J. – Rola cynku w organizmach roślinnych i zwierzęcych. 10(3)/1:653-664 (praca przeglądowa).

Zakrzewska M., Sawicka-Kapusta K., Aleksandrowicz P., Stochma M, Szarek J., Grzybowisk M., Skibniewska K.A., Guziur J., Zmysłowska I. – Poziom metali ciężkich w tkankach nornicy rudej (Clethrionomys glareolus) z terenu oddziaływania mogilnika pestycydowego. 10(3)/2:851-856.

Zalewska M. – Wpływ zróżnicowanego wysycenia kompleksu sorpcyjnego gleby wapniem, magnezem, potasem i wodorem na plonowanie i skład mineralny owsa. 10(4):1137-

Zalewska M. – Wpływ zróżnicowanego wysycenia kompleksu sorpcyjnego gleby wapniem, magnezem, potasem i wodorem na plonowanie i skład mineralny marchwi. 10(3)/1:597-613.

Zarzecka K., Gugała M. – Wpływ sposobów regulacji zachwaszczenia na zawartość miedzi i żelaza w bulwach ziemniaka jadalnego. 10(3)/1:615-623.

 

10(4)2005 - Supplement 1

 

M. Anke, M. Glei, W. Dorn – Transfer of magnesium in a food chain part three: dependence of the magnesium content in animals and man on species, gender, age, interactions and environmental pollution. 9-10.

M. Anke, M. Glei, R. Müller, U. Schäfer, M. Seifert, J. Vormann – Transfer of magnesium in a food chain part five: magnesium intake by adults depending on gender, place of living, season, body weight, age, performance and measuring method. 10-11.

M. Anke, J. Vormann, M. Seifert, R. Müller, M. Jaritz – Transfer of magnesium in a food chain part six: magnesium excretion, apparent absorption ate, balance, normative requirement, recommendation, symptoms and threshold values for adult humans. 11-12.

D.P. Balaban, G. Stanciu, M. Belc – Physical and chemical description of magnesium alginate obtained from brown alga Cystoseira barbata. 13-13.

P. Bányai, I.N. Kuzovkina, L. Kursinszki, S. A. Kiss, É. Szőke – Effect of magnesium on the growth and anthraquinone production of Rubia tinctorum hairy root cultures. 13-14.

B. Barczak, K. Nowak, W. Kozera, E. Majcherczak – Ionic balance in some phases of winter barley seed growth under different nitrogen fertilization rates. 15-15.

A. Bauer, L. Dibbelt, W. Koeller, G. Stendig-Lindberg, P.M. Rob – Effects of long-term magnesium deficiency on bone densitiy, bone fragility and osteolytic bone markers in the rat. 16-17.

D. Bernardini, A. Mazur, J.AM. Maier – Molecular mechanisms of magnesium in atherosclerosis. 17-17.

D. Bernardini, A. Nasulewicz, F. Wolf, A. Boninsegna, W. Zimowska, A. Opolski, A. Mazur, J. Maier – Insights into the mechanisms involved in mediating magnesium regulation of tumor growth. 18-18.

S. Birghila, S. Dobrinas, V. Popescu, M. M. Bratu – Determination of magnesium and other bioelements in cow's milk. 19-19.

M.M. Bratu, A. Bechir, F. Roncea, T. Negreanu-Pirjol, I. Toma, S. Porta – The cicatrization effect of a new synthesized Zn-polyphenols complex. 20-20.

E. Brucka-Jastrzębska, M. Protasowicki – Changes in the level of magnesium in organisms of carp Cyprinus carpio l. during intensive growth of fish. 21-22.

M. Brzezińska, W. Orowicz, M. Pieczyńska – Content of some macroelements in blood serum and haematological parameters in goats of different age. 22-23.

E. Chirila, I. Carazeanu, D. Sava – Magnesium and other microelements in marine algae by faas. 23-24.

J.J. Chmielinska, M.I. Tejero-Taldo, I.T. Mak, W.B. Weglicki – Magnesium deficiency (MgD) enhances cardiac inflammation due to nucleoside reverse transcriptase inhibitor (nrti) treatment. 25-25.

D. Djukic, V. Matovic – Effect of Mg supplementation on bioelements (Zn and Cu) in kidneys of mice exposed to acute cd intoxication. 26-27.

M. Długaszek, K. Radomska, A. Graczyk – Interactions between bioelements and heavy metals in smokers' and non-smokers' hair. 27-28.

J. Dłużniewska – Effect of manganese ions on development and biotic relations between Trichoderma spp. and pathogenic fungi. 28-29.

S. Dobrinas, S. Birghila, V. Popescu – Accumulation and distribution of magnesium in ornamental plants. 29-30.

R. Dobromilska, M. Orłowski – Influence of water magnetization on growth, yield and mineral composition of hothouse-grown cucumber and tomato. 30-31.

A. Dunicz-Sokolowska, K. Radomska, M. Długaszek, A. Graczyk – Research on the content of bioelements and toxic elements in Polish children and adolescents. 31-32.

B. Filipek-Mazur, K. Rondek – Magnesium in soils of Poland and plant fertilisation with this element. 32-33.

M. Gabryszuk, M. Czauderna, M. Gralak, Z. Antoszkiewicz – Effect of selenium, zinc and vitamin e injection on mineral elements concentration in loin of lambs. 33-33.

M. Glei, M. Seifert, U. Schäfer, M. Anke – Transfer of magnesium in a food chain part one: dependence of the magnesium content in flora on the geological origin of a site as well as age, part and species of plants. 34-35.

K. Glińska-Lewczuk – Hydrological factors influencing magnesium outflow from postglacial areas. 35-36.

R. Izmaiłow, M. Kościńska-Pająk, M. Siwek, K. Musiał, A. Jankun – Developmental disturbances of plant embryos and seedlings in environment polluted with heavy metals. 36-37.

D. Jadczak, A. Błaszczuk, E. Rekowska – The effect of covering on the content of macroelements in basil (Ocimum basilicum L.) cultivated for a bunch harvest. 37-38.

D. Jadczak, M. Grzeszczuk, E. Rekowska – Content of macroelements in fresh seeds of faba bean. 38-39.

R. Kastori, P. Sekulić, M. Malešević, J. Ralev, T. Zeremski Škorić – Effect of long-term N, P and K fertilization on magnesium content in durum wheat (Triticum durum). 39-40.

Z. Kiss – Importance of basic mechanisms of magnesium in cardiovascular therapy. 40-41.

A. S. Kiss, R. Kastori, M. Pucarević, L. Holly, G. Vörösváry, É. Stefanovits-Bányai, L. Horváth, P. Sekulić, M. Takács-Hájos – Variation in fatty acid composition of oil from achenes in some species of the family Asteraceae. 41-42.

K. Kisters, O. Hoffmann, M. Hausberg, M. Quang Nguyen, O. Micke, B. Gremmler, J. Büntzel – Magnesium and hypertension. 43-45.

J. Kłobukowski, T. Sadowski, B. Rychcik – Magnesium bioavailability of selected cereals originating from ecological farming. 46-46.

J. Kłobukowski, Z. Śmietana, S. Chmura, D. Wiśniewska-Pantak – Bioavailability of magnesium from diets containing cottage cheeses produced with different methods. 47-47.

A. Kłos., E. Stężycka., E. Rozmyśl., J. Bertrandt – Magnesium consumption among students of the Military Technical University. 48-48.

M. Kołodziej – Ionic balance of antagonistic chemical elements as a criterion of bio-chemical evaluation of crops. 49-50.

Z. Koszański,  E. Rumasz-Rudnicka, C. Podsiadło – Influence of dripirrigation and mineral fertilization on the content of minerals in strawberries. 50-50.

L. Kovatsi, M. Tsouggas – Effect of oral aspartame administration on the excretion and distribution of calcium in rat tissues. 50-51.

L. Kovatsi, H. Tsoukali, M. Tsouggas – Effect of disulfiram administration on the balance of calcium. 51-52.

W. Kozera, K. Nowak, E. Majcherczak, B. Barczak – Content of microelements in potato bulbs fertilized foliarly with microelements. 52-53.

T. Kozielec, B. Karakiewicz, D. Chlubek, I. Noceń – Concentration of magnesium in serum and urine of drug-addicted people. 53-55.

A. Lewenstam – Measuring ionized magnesium in undiluted blood. 55-55.

P. Ligocki, L. Walasek, J. Rzeszotarski – Magnesium loading test – its use in the recognition of latent magnesium deficiency. 56-56.

W. Lipiński, S. Franczak, A. Watros – Influence of soil properties on iron and manganese contents in wheat grain. 57-57.

J. Łabętowicz, E. Majewski, B. Rutkowska, W. Szulc, A. Kalwara – Potassium balance at some farms in Poland. 58-58.

M. Maciejewska, J Wybieralski – Content of some mineral compounds in plants from the Międzyrzecz fortification area. 59-60.

E. Majcherczak, W. Kozera, K. Nowak, B. Barczak – Content of base forming cations and total phosphorus in spring barley seeds when foliar fertilization with microelements was used. 60-61.

P. Malara – Occurrence of elements in human teeth in the course of some diseases. 61-62.

P. Malara, J. Kwapuliński, J. Drugacz, B. Malara – Influence of environmental exposure on coexistence of cadmium and zinc in teeth. 62-63.

P. Malara, J. Kwapuliński, J. Drugacz, B. Orzechowska-Wylęgała – Influence of some factors on chromium occurrence in teeth. 63-63.

E. Malucelli, M. Guidetti, L. Pironi, G. Farruggia, R. Lodi, C. Tonon, B. Barbiroli, S. Iotti – Muscle intracellular free [Mg2+] assessed by 31P MRS in patients with chronic intestinal failure on long-term home parenteral nutrition. 64-66.

W. Marcoin – Molecular modeling of selected magnesium organic salts. Structure – activity relationship. 67-67.

T. Michałowski, A. Pietrzyk, M. Toporek – Thermodynamic processes in the system struvite + aqueous solution of CO2. 68-68.

T. Michałowski, M. Toporek, M. Borzęcka, A. Pietrzyk – Dissolution of dolomite in aqueous solutions of carbon dioxide. 69-69.

C.P. Monteiro, H. Santa Clara, M.F. Raposo, A. Gonçalves, F. Limao, Y. Rayssiguier, A. Mazur, C. Coudray, E. Gueux, C. Feillet Coudray, M. Bicho, M.J. Laires – Effect of exercise on magnesium status. 70-71.

M. Mousain Bosc, M. Roche, A. Polge, D. Pradal Prat, J. Rapin, J.P. Bali – B6 magnesium therapy in children with development disorders: autism. 71-71.

R. Müller, C. Hoppe, M. Anke – Transfer of magnesium in a food chain. Part two: magnesium content in vegetable foodstuffs. 72-72.

A. Nasulewicz, J. Wietrzyk, F.I. Wolf, S. Dzimira, J. Madej, J. A.M. Maier, Y. Rayssiguier, A. Mazur, A. Opolski – Relationship between magnesium status and the growth and metastasis of experimental mouse tumours. 73-74.

T. Negreanu-Pîrjol, C. Guran, M. Giurginca, A. Meghea, N. Stănică – Biologically active complex compounds of biguanide derivatives with 3d and 4f metals. 74-75.

T. Negreanu-Pîrjol, S. Zăgan – Synthesis and characterization of Au(III) coordinated complexes with oxamic acid derivatives. 75-75.

K. Nowak, B. Barczak, W. Kozera, E. Majcherczak – Effect of microelement fertilization on the chemical composition of oats seed. 76-77.

W. Nowicka, Z. Machoy, I. Gutowska, I. Noceń, S. Piotrowska, D. Chlubek – Content of calcium, magnesium, and phosphates in antlers and cranial bones of the European red deer (Cervus elaphus) depending on age and industrial pollution of the environment. 77-78.

W. Orowicz, M. Brzezińska, D. Kawczuga – Influence of pregnancy on selected mineral metabolism indices in heifers. 79-79.

P. Paśko, Z. Zachwieja, M. Krośniak – Magnesium content in diets of students of the Faculty of Pharmacy of the Jagiellonian University Medical College in Cracow in 2003 and 2004. 79-79.

M. Pieszka, M. Kulisa – Effect of age and heat term and length on magnesium content in mares' milk. 80-80.

M. Pieszka, M. Kulisa – Magnesium content in mares' milk and growth parameters in their foal. 81-81.

A. Pioruńska-Mikołajczak, M. Pioruńska-Stolzmann, D. Barałkiewicz, Z. Mikołajczyk – Effect of 3 months' simvastatin treatment on levels of copper and zinc in serum of patients with coronary heart disease. 82-83.

V. Popescu, S. Birghila, S. Dobrinas  – Determination of Cu, Mn, Zn in some fruit's extracts. 83-83.

B. Radosavljević, N. Majkić-Singh – Assessment of ionized magnesium concentrations in serum of patients after acute myocardial infarction. 84-85.

Y. Rayssiguier, E. Gueux, W. Nowacki, E. Rock, A. Mazur – Harmful effect of high-dietary fructose and magnesium deficiency: role of inflammation and oxidative stress. 85-85.

I. Rogozińska, E. Wszelaczyńska, D. Wichrowska – Role of bioelements (Mg, N, K) and herbicides in establishing vitamin c in potato tubers. 86-86.

F. Roncea, V. Istudor, M.M. Bratu, T. Negreanu-Parjol – Flavonoid metal complexes used as antitoxic agents against heavy metals contamination. 87-87.

E. Rumasz-Rudnicka, Z. Koszański, C. Podsiadło – Influence of irrigation with saline water on the content of some minerals in vegetables. 88-88.

B. Rutkowska, W. Szulc, J. Łabętowicz – Balance of magnesium under different fertilization systems in a long-term fertilization experiment on sandy soil. 88-89.

B. Rutkowska, W. Szulc, J. Łabętowicz – Granulometric composition of soil as a factor determining concentration of ions in soil solution. 89-90.

J. Rzeszotarski, L. Walasek, P. Ligocki – Analysis of calcium, phosphorus and magnesium intake in diet of patients with chronic renal failure treated with haemodialysis. 90-91.

J. Rzeszotarski, L. Walasek, A. Marszałek – Influence of disturbed calcium-phosphate metabolism on the cardiovascular system in patients with chronic renal failure. 91-92.

N.-E.L., Saris, T.S. Azarashvili, I. V. Odinokova – Effect of magnesium ions on the properties of channels formed by subunit C of F0F1–ATPASE. 92-93.

U. Schäfer, M. Anke, M. Seifert  – Nutritional, toxicological and environmental aspects of manganese. 93-94.

U. Schäfer, M. Glei, M. Anke – Transfer of magnesium in a food chainpart four: Magnesium content in animal foodstuffs and beverages. 95-95.

M. Seifert, J. Brüggemann, T. Betsche, U. Schäfer, M. Anke – Magnesium contents in barley grains from Germany. 96-96.

M. Simonacci, V. Trapani, A. Boninsegna, A. Cittadini, F. I. Wolf – Expression level of trpm7 channel in mammary epithelial cells selected to grow in very low (0.025 mm) and very high (45 mm) magnesium containing media. 97-98.

K. A. Skibniewska, Z. Marzec, M. Radzymińska, K. Przybyłowicz – Magnesium in diet – is there a need of supplementation? 98-99.

A.A. Spasov, V.I. Petrov, I.N. Iezhitsa, P.A. Bakumov, N.V. Zhuravleva, A.V. Glinskaya, M.K. Sinolitskii, S.P. Voronin – Comparative study of antiarrhythmic activity of L-, D- and DL-stereoisomers of potassium magnesium aspartate. Experimental study and preliminary data of randomized comparator trial. 99-101.

K. Strzyżewski, M. Rutkowska, M. Iskra, D. Barałkiewicz, T. Torlińska – Influence of preparation of rat liver samples on determination of chromium and vanadium using electrothermal atomic absorption spectrometry. 102-102.

M. Suska, M. Janiak – Characteristics of mineral status in blood serum of horses at different age. 103-103.

K. Szentmihályi, M. Then, S. Jasztrab, K. Ladó, J. Fodor, É. Szőke – Evaluation of calcium and magnesium content in medicinal plants and teas. 104-104.

U. Szyperek – Mid-field ponds as a biochemical barrier to calcium and magnesium outflows from agricultural environment. 105-105.

M. Takacs-Hajos, A. S. Kiss,  R. Kastori, J. Ravel, É. Stefanovits-Banyai, P. Sekulič – Fluctuations of protein and mineral element contents in green pea varieties as affected by Mg-sulphate foliar fertilization. 106-107.

L. Walasek, J. Rzeszotarski, A. Marszałek – Influence of haemodialysis on magnesium metabolism in patients with chronic renal failure. 107-108.

L. Walasek, J. Rzeszotarski, A. Marszałek – Assessment of the concentrations of total magnesium, ionized magnesium and magnesium in red blood cells in patients with chronic renal failure treated with haemodialysis. 109-109.

E. Wszelaczyńska, D. Wichrowska, I. Rogozińska – Effects of the content of macroelements in potato tubers and herbicides on changes in  vitamin c concentration during storage. 110-111.

M. Wyszkowski, J. Wyszkowska – Relations between enzymatic activity of soil contaminated with cadmium and content of nitrogen and phosphorus in spring barley. 111-112.

M. Zalewska – Effect of various calcium, magnesium, potassium and hydrogen saturation of CEC on yield and mineral composition of oat. 112-113.

 

 

 

2004

 

Amin R.S., Adallah F.R., Abdel-Hamid N.M. – Różnice w poziomie wybranych pierwiastków obecnych we krwi w powiązaniu z odbudową kości i hematopoezą u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów. 9(4): 531-536.

Andrusishina I., Kozlov K. – Wpływ ołowiu i kadmu na wymianę elektrolitów i charakterystykę morfologiczną spermatozoidów szczurów. 9(4): 537-542.

Andrusishina I., Stezhka V., Lampeka E., Holub I. – Wpływ ołowiu i kwercetyny na wymianę magnezu w tkankach szczurów doświadczalnych. 9(4): 543-550.

Antonkiewicz J. Wpływ zanieczyszczonego środowiska glebowego na zawartość składników mineralnych w Amaranthusie (Amaranthus hypochondriacus L.). 9(1): 5-13.

Boguszewska A., Pasternak K., Sztanke M., Borzęcki A. – Stężenie magnezu i wapnia w tkankach myszy otrzymujących fluor. 9(3): 205-210.

Boguszewska A., Pasternak K., Sztanke M., Borzęcki A. – Wpływ fluoru na stężenie krzemu w tkankach myszy. 9(3): 201-204.

Boguszewska A., Sztanke M., Pasternak K., Borzęcki A. – Zawartosć jonu fluorkowego w tkankach myszy otrzymujących w pożywieniu NaF o różnym stężeniu. 9(3): 197-200.

Bojanowska M., Jackowska I. – Oddziaływanie jonów platyny w obecności ołowiu i kadmu na jony manganu w glebie lessowej. 9(3): 211-216.

Borkowska H. – Zmiany zawartości wybranych pierwiastków w ziarnie pszenicy w zależności od poziomu nawożenia azotowego. 9(3): 223-230.

Bowszys T., Bobrzecka D., Wierzbowska J., Czapla J. – Wapnowanie jako zabieg modyfikujący zawartość i wynos magnezu z plonem żyta ozimego. 9(4): 551-558.

Brodowska M.S., Kaczor A. – Wpływ zróżnicowanego zaopatrzenia gleby w magnez, wapń i siarkę na zawartość magnezu i wapnia w roślinach. Cz. I. Pszenica jara. 9(3): 231-238.

Brodowska M.S., Kaczor A. – Wpływ zróżnicowanego zaopatrzenia gleby w magnez, wapń i siarkę na zawartość magnezu i wapnia w roślinach. Cz. II. Rzepak jary. 9(3): 239-244.

Bronisz I., Dębińska I., Pasternak K., Sztanke M., Borzęcki A. – Stężenie magnezu i wapnia w tkankach myszy otrzymujących Deltametrynę. 9(3): 217-222.

Chudy M., Orowicz W. – Zawartość składników mineralnych i hematologicznych we krwi krów laktujących w okresie przejścia na żywienie zimowe. 9(3): 245-254.

Ciećko Z., Kalembasa S., Wyszkowski M., Rolka E. – Wpływ zanieczyszczenia gleby kadmem na zawartość wapnia w roślinach. 9(4): 559-568.

Czapla J., Gotkiewicz B., Klasa A. Wpływ nawożenia osadami ściekowymi na zawartość i akumulację magnezu w warzywach. 9(2): 91-100.

Czech A., Grela R.E, Klebaniuk R., Bil T. – Zawartość wybranych elementów mineralnych w siarze, mleku i osoczu krwi loch żywionych paszą z dodatkiem fitazy mikrobiologicznej. 9(4): 569-576.

Czech A., Truchliński J., Sembratowicz I. – Zawartość elementów mineralnych w osoczu krwi loch żywionych w okresie ciąży mieszanką z dodatkiem fitazy mikrobiologicznej i kwasu mrówkowego. 9(3): 255-262.

Długaszek M., Mularczyk-Oliwa M. – Analiza zawartości biopierwiastków i metali toksycznych w sierści drobnej zwierzyny łownej i płowej. 9(3): 263-268.

Dobromilska R., Kujath K. – Wpływ cięcia liści i stosowania materiału refleksyjnego na plon i skład mineralny dwóch odmian pomidora drobnoowocowego. 9(3): 277-284.

Dobromilska R., Rekowska E., Kujath K. – Wartość odżywcza i skład mineralny warzyw mało rozpowszechnionych w uprawie. 9(3): 269-276.

Fota-Markowska H., Kiciak S. – Poziom magnezu w surowicy krwi u pacjentów po ostrej, symptomatycznej fazie wirusowego zapalenia wątroby typu B. 9(3): 285-292.

Gabryszuk M., Czauderna M., Gralak M. – Wpływ iniekcji selenu, cynku i witaminy E na zawartość składników mineralnych w mleku owiec. 9(3): 293-298.

Górski A., Kanadys-Sobieraj B., Kot A., Zaręba S. – Zawartość miedzi, cynku, manganu i żelaza w wybranych tkankach saren z terenów Lubelszczyzny. 9(3): 299-304.

Grabowski K., Bieniek B. Wartość siana z łąki trwałej na glebie murszastej rekultywowanej ściekami przemysłu rolno-spozywczego. 9(2): 101-108.

Grzywnowicz I. – Wpływ stosowania osadów ściekowych w nawożeniu na zmiany zawartości różnych form fosforu w glebie. Cz. I. Zawartość fosforu dostępnego dla roślin. 9(4): 577-584.

Hordyjewska A., Pasternak K. – Wpływ fluoru na organizm człowieka. 9(4): 883-898.

Hordyjewska A., Pasternak K. Magnez a układ sercowo-naczyniowy. 9(1): 71-80.

Iskra M., Barałkiewicz D., Majewski W, Pioruńska-Stolzmann M., Pioruńska-Mikołajczak A. – Ocena zmian stężenia miedzi i cynku w surowicy krwi w hipomagnezemii u mężczyzn z przewlekłym niedokrwieniem tętnic kończyn dolnych leczonych operacyjnie. 9(3): 305-312.

Jadczak D, Grzeszczuk M. Zawartość składników mineralnych w owocach wybranych odmian papryki ostrej i półostrej Capsicum annuum L. 9(1): 15-23.

Jakubowska K., Łagocka R., Sikorska-Bochińska J., Nowicka A., Chlubek D., Buczkowska-Radlińska J. – Stężenie magnezu i fluorków w szkliwie stałych zębów dzieci 14-letnich i ich wpływ na podatność szkliwa na chorobę próchnicową – badania in vitro. 9(3): 313-320.

Jaworska M, Gospodarek J. – Wpływ nawożenia magnezowego gleby skażonej metalami ciężkimi na wybraną szkodliwą i pożyteczną entomofaunę. 9(3): 321-328.

Jurgiel-Małecka G., Suchorska-Orłowska J. – Wpływ nawożenia azotowego na zawartość magnezu w plonie cebul szalotki. 9(3): 329-336.

Kałuża J., Brzozowska A. – Uwarunkowania stanu magnezu u osób starszych zamieszkałych w rejonie warszawskim. 9(3): 337-344.

Kanadys-Sobieraj B., Górski A., Kot A., Cipora E. – Składniki mineralne kamieni nerkowych. 9(4): 585-590.

Kiełczykowska M., Pasternak K. – Lit w biologii i medycynie. 9(4): 899-908.

Kiełczykowska M., Pasternak K., Wrońska J., Musik I. – Magnez i wapń w tkankach szczurów otrzymujących różne dawki litu. 9(4): 591-598.

Kłobukowski J., Ciborska J., Borowski J., Ostrowski M. – Wpływ spożycia kawy na zawartość wybranych pierwiastków w surowicy krwi zdrowych dorosłych osób. 9(3): 345-352.

Kłos A., Bertrandt J., Stężycka E., Rozmysł E., Ciągadlak T. – Zawartość magnezu w całodziennych racjach pokarmowych stosowanych w żywieniu młodych mężczyzn. 9(4): 599-608.

Koc J., Glińska-Lewczuk K. Hydrochemiczna charakterystyka wód źródlanych obszaru młodoglacjalnego na przykładzie źródlisk Łyny. 9(1): 25-34.

Konarska A. Wpływ nadmiaru glinu na rozwój i budowę korzeni trzech gatunków roślin.
9 (2): 109-118.

Kot A.M., Stryjecka-Zimmer M., Drozd J., Kot A. – Stężenie produktów peroksydacji lipidów (MDA) oraz cynku w osoczu pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową. 9(3): 353-360.

Kozielec T., Chlubek D., Kotkowiak L., Michoń P., Noceń I. – Stężenie magnezu we krwi osób z zaburzeniami gospodarki lipidowej oraz wpływ suplementacji magnezem (Slow – Mag B6) na normalizację frakcji lipidów. 9(4): 609-616.

Krzebietke S., Sienkiewicz S. – Równowaga jonowa jęczmienia jarego i plon ziarna w warunkach zróżnicowanego nawożenia organiczno-mineralnego i mineralnego. 9(4): 617-626.

Kucharski J., Jastrzębska E., Wyszkowska J. – Mikrobiologiczne i fizykochemiczne właściwości gleby zanieczyszczonej popiołem z zakładu utylizacji odpadów. 9(4): 627-638.

Lubkowska A., Brzezińska M. – Zawartość wapnia, sodu i potasu w surowicy, poziom magnezu w erytrocytach oraz wartości hematokrytu i hemoglobiny we krwi koni w sezonie jesiennym. 9(3): 361-366.

Łabętowicz J., Majewski E., Kadecki A., Kaczor A. – Bilans magnezu w wybranych gospodarstwach rolniczych w Polsce. 9(3): 367-376.

Łukowski A. – Ocena wartości nawozowej granulatu wytworzonego na bazie komunalnego osadu ściekowego. Cz. II. Zawartość i pobranie metali ciężkich przez kukurydzę 9(3): 377-382.

Maciejewska M. – Zawartość mikroelementów w wybranych gatunkach roślin ze zbiorowisk trawiastych aglomeracji szczecińsko-policko-gryfińskiej. 9(3): 383-392.

Makarska E. Skład mineralny ziarna ozimej pszenicy chlebowej w zależności od zróżnicowanego następstwa roślin i biostymulacji laserowej. 9(2):

Makarska E., Gruszeczka D., Miąc A. – Zmiany w składzie mineralnym ziarniaków nowych translokacyjnych rodów żyta odmiany Amilo z Dasypyrum villosum L. Candargy. 9(3): 393-398.

Makarski B., Polonis A., Makarska E. – Zawartość miedzi w tkankach indyczek otrzymujących jej dodatek w różnych formach chemicznych. 9(3): 399-404.

Malara P, Kwapuliński J, Drugacz J. – Wpływ wybranych czynników na występowanie magnezu w zębach. 9(3): 405-412.

Malara P., Kwapuliński J., Malara B. – Wpływ palenia papierosów na równowagę kationową w zębach mężczyzn. 9(3): 413-420.

Marzec A., Marzec Z., Zaręba S. – Wapń i magnez w produktach spożywczych przeznaczonych do żywienia niemowląt i dzieci. 9(3): 421-428.

Marzec Z. – Ocena pobrania chromu z całodobowymi dietami osób dorosłych. 9(3): 429-436.

Mikiciuk M. Wpływ żywienia magnezem w zróżnicowanych warunkach wilgotnościowych gleby na zawartość tego pierwiastka w poszczególnych organach szałwii lekarskiej (Salvia officinalis L.). 9(2): 127-134.

Niedzielska G., Caruk K., Pasternak K., Szczepański P. – Pierwiastki śladowe w procesach zapalnych krtani. 9(4): 639-646.

Niedzielska G., Szczepański P., Caruk K. – Poziom magnezu, wapnia i żelaza w surowicy krwi dzieci z wysiękowym zapaleniem ucha. 9(4): 647-652.

Nogalska A, Czapla J. Gospodarka azotem gryki w zależności od stosowania regulatorów wzrostu i ich mieszanek z siarczanem magnezu. 9(2):

Nowak W., Krzywy-Gawrońska E. – Wpływ nawożenia nawozami wieloskładnikowymi na zawartość makroskładników i ich proporcje jonowe w Festulolium A.&G. odmiana Felopa. 9(3): 437-444.

Ognik K., Sembratowicz I., Modzelewska-Banachiewicz B. – Stężenie wybranych pierwiastków i aktywność enzymów antyoksydacyjnych we krwi indyczek otrzymujących Echinovit C oraz pochodną 1,2,4-triazolu. 9(3): 445-450.

Ogrodnik W., Karczmarek-Borowska B., Pasternak K., Grądziel K. – Wpływ chemioterapii zawierającej doksorubicynę na stężenie magnezu i wapnia w osoczu krwi pacjentek chorych na raka piersi. 9(3): 451-460.

Orowicz W., Brzezińska M., Gardzielewska J, Jakubowska M., Zielińska A. – Zawartość wybranych składników mineralnych w surowicy krwi kurcząt brojlerów. 9(3): 461-468.

Pasternak K., Sztanke M., Borzęcki A. – Wpływ podawania fluoru na stężenie kwasu askorbinowego w tkankach myszy. 9(4): 653-658.

Perucka I., Materska M., Buczkowska H. – Badania wpływu jonów wapniowych na poziom cynku, manganu, miedzi i żelaza w owocach papryki ostrej zbieranych w różnych terminach. 9(4): 659-666.

Perucka I., Materska M., Senczyna B. – Zawartość potasu, magnezu i wapnia w owocach wybranych odmian papryki ostrej poddanych działaniu jonów Ca2+. 9(4): 667-674.

Pietruszka B., Rybarczyk I. – Udział magnezu z wody oligoceńskiej z ujęć w Warszawie w dziennym pokryciu norm żywienia. 9(4): 675-682.

Pietrzak-Fiećko R., Markiewicz K., Smoczyński S.S. Mikro-i makroelementy w mleku kobiecym, mleku krowim UHT i odżywkach mlecznych dla dzieci. 9(2): 149-156.

Pilejczyk D., Sienkiewicz S., Wojnowska T., Żarczyński P. Wpływ gęstości siewu i nawożenia azotem na zawartość makroskładników w ziarnie pszenżyta jarego. 9(1): 35-45.

Pioruńska-Mikołajczak A., Pioruńska-Stolzmann M., Barałkiewicz D., Iskra M., Mikołajczyk Z. – Aktywność lipazy i acylotransferazy triacyloglicerol: cholesterol oraz stężenie cynku i miedzi w surowicy pacjentów z chorobą niedokrwienną serca. 9(4): 683-690.

Przybulewska K. Wpływ stężenia kadmu na wzrost i rozwój siewek jęczmienia w zależności od odczynu gleby. 9(2):

Przybulewska K., Stolarska A. – Wpływ stężenia metali (Hg, Pb, Cu) w glebie na wzrost i rozwój siewek jęczmienia. 9(3): 469-476.

Rogalski L., Bęś A. – Magnez w glebach lekkich użyźnianych osadem ściekowym.
9(4): 691-700.

Rogalski L., Bęś A. – Zawartość magnezu w trawach uprawianych na glebach lekkich użyźnianych osadem ściekowym. 9(4): 701-706.

Rogozińska I., Wszelaczyńska E., Pińska M. – Wpływ magnezu na wartość konsumpcyjną i technologiczną bulw ziemniaka odmiany Mila. 9(4): 707-716.

Rogóż A. – Badania nad formami litu w glebie. Cz. I. Formy litu a właściwości fizykochemiczne gleb. 9(4): 717-726.

Rogóż A. – Badania nad formami litu w glebie. Cz. II. Zależność między formami litu w glebie a ich przyswajalność przez rośliny. 9(4): 727-734.

Rutkowska B, Łabętowicz J., Szulc W. – Stosunek stężenia Ca i Al. w roztworze glebowym jako wskaźnik jakości środowiska glebowego. 9(4): 735-742.

Sałatka A., Kozielec T. – Czy doustna suplementacja magnezem wpływa na stężenie ołowiu we włosach ludzi dorosłych? 9(3): 477-482.

Sembratowicz I., Ognik K., Truchliński J., Cendrowska M. – Zawartość składników mineralnych w surowicy krwi i tkankach indyczek otrzymujących dodatek biostyminy i Bioaronu C. 9(4): 743-748.

Sienkiewicz S., Krzebietke S., Sienkiewicz J. – Równowaga jonowa kukurydzy i jej wpływ na plon w warunkach zróżnicowanego nawożenia organiczno-mineralnego i mineralnego. 9(4): 749-758.

Skibniewska K.A., Wieczorek J., Hiliński D. – Badanie uwalniania wybranych składników mineralnych z chleba wypieczonego z ciasta o przedłużonym czasie fermentacji. 9(4): 759-766.

Skorbiłowicz E. – Ołów i chrom w osadach dennych górnej Narwi i jej dopływach. 9(4): 767-774.

Skupień K. - Zawartość wybranych składników mineralnych w owocach czterech odmian borówki wysokiej (Vaccinium corymbosum L.). 9(1): 43-49.

Soral-Śmietana M., Wronkowska M., Markiewicz E. – Pierwiastki w strukturotwórczych komponentach produktów piekarskich. 9(3): 483-490.

Stolarska A., Gregorczyk A., Janda K. Taraxacum officinale Web. i Planatgo major L. jako biomonitory zanieczyszczeń środowiska metalami ciężkimi. 9(1): 51-60.

Stolarska A., Krystyna Przybulewska K. – Wpływ warunków siedliska na bioakumulację wybranych mikroelementów w Plantago major L. i Taraxacum officinale Web. 9(4): 775-784.

Suchorska-Orłowska J., Jadczak D., Muliński Z. – Wpływ nawożenia mineralnego na zawartość magnezu i żelaza oraz stosunki ilościowe tych pierwiastków w plonach szpinaku nowozelandzkiego. 9(4): 785-794.

Suchożebrska-Jesionek D., Nowosadzka E., Bogusiewicz A., Stryjecka-Zimmer M. – Zawartość manganu i aktywność dysmutazy ponadtlenkowej u mutanta neurologicznego królika pt. 9(4): 795-802.

Szara E., Mercik S., Sosulski T. – Wybrane aspekty oddziaływania wieloletniego nawożenia fosforem na glebę i roślinę. 9(4): 803-814.

Sztanke M, Pasternak K., Borzęcki A. – Zmiany aktywności enzymów antyoksydacyjnych w tkankach myszy otrzymujących fluor. 9(4): 815-820.

Szulc W., Rutkowska B., Łabętowicz J. – Skład kationowy roślin uprawianych w warunkach stosowania kompostu „Dano” ze śmieci miejskich. 9(3): 491-498.

Truchliński J., Ognik K., Rusinek E. – Proporcje między wybranymi pierwiastkami w sierści koni podstawą oceny suplementacji biopierwiastków w organizmie. 9(4): 821-828.

w łubinie żółtym. 9(3): 509-514.

Wiater J., Furczak J., Łukowski A. – Ocena wartości nawozowej granulatu wytworzonego na bazie komunalnego osadu ściekowego. Cz. I. Plon, zawartość i pobranie makroelementów przez kukurydzę. 9(3): 499-508.

Wiśniowska-Kielian B., Paździorko A. – Ocena zawartości makroelementów i pierwiastków śladowych w glebach i roślinności użytków zielonych w regionie górskim. Cz. I. Właściwości gleby. 9(4): 829-836.

Wiśniowska-Kielian B., Paździorko A. – Ocena zawartości makroelementów i pierwiastków śladowych w glebach i roślinności użytków zielonych w regionie górskim. Cz. II. Zawartość makroelementów w runi. 9(4): 837-846.

Wojcieszczuk T., Niedźwiecki E., Sowińska M. – Współzależność występowania składników chemicznych w przesączach z gleby nawożonej zróżnicowanymi dawkami popiołu z węgla kamiennego. 9(4): 847-856.

Wyszkowska J., Kucharski J. Wpływ chromu na namnażanie bakterii w podłożach sztucznych. 9(2): 165-174.

Wyszkowska J., Kucharski J., Jastrzębska E., Zaborowska M. – Rola wapnowania i szczepienia Nitraginą w przywracaniu równowagi biochemicznej gleby zanieczyszczonej chromem(VI). 9(4): 857-868.

Wyszkowski M. – Wpływ magnezu i niklu na zawartość makropierwiastków w łubinie żółtym. 9(3): 509-514.

Wyszkowski M., Wyszkowska J. Wpływ zanieczyszczenia gleby cynkiem, niklem, miedzią i ołowiem na plonowanie i gospodarkę makropierwiastkami w owsie. 9(1): 61-70.

Zarzecka K., Mystkowska I. Wpływ wybranych herbicydów na zawartość potasu i fosforu w bulwach ziemniaka. 9(2): 175-182.

Żebrowska J., Jackowska I. – Porównanie zawartości jonów metali w roślinach z kultur tkankowych truskawki. 9(4): 877-882.

Żebrowska J., Jackowska I.– Interakcje między zawartością niektórych makro- i mikroelementów w roślinach z kultur in vitro. 9(4): 869-876.

 

PIERWIASTKI W ŚRODOWISKU – POTAS

(Suplement - pod redakcją Witolda Grzebisza)  

 

Grzebisz W. (Akademia Rolnicza w Poznaniu - Katedra Chemii Rolnej) – Potas w roślinie. 9(4) Suppl.: 7-16.

Diatta J. B. (Akademia Rolnicza w Poznaniu - Katedra Chemii Rolnej) – Geochemia potasu. 9(4) Suppl.: 17-26.

Grzebisz W.1, Bandurska H.2 (Akademia Rolnicza w Poznaniu - 1Katedra Chemii Rolnej, 2Katedra Fizjologii Roślin – Pobieranie potasu przez rośliny z gleby – mechanizmy, warunki. 9(4) Suppl.: 27-36.

Bandurska H.1, Grzebisz W.2, Farat R.3 (Akademia Rolnicza w Poznaniu - 1Katedra Fizjologii Roślin, 2Katedra Chemii Rolnej, 3Instytut Meteorologii Gospodarki Wodnej, Oddział w Poznaniu) – Potas a stresy abiotyczne – susza. 9(4) Suppl.: 37-48.

Grzebisz W. (Akademia Rolnicza w Poznaniu - Katedra Chemii Rolnej) – Potas a stresy biotyczne. 9(4) Suppl.: 49-56.

Szczepaniak W. (Akademia Rolnicza w Poznaniu - Katedra Chemii Rolnej) – Reakcja roślin uprawnych na nawożenie potasem. 9(4) Suppl.: 57-66.

Grzebisz W., Cyna K., Wrońska M. (Akademia Rolnicza w Poznaniu - Katedra Chemii Rolnej) – Zakłócenia biogeochemicznego cyklu potasu. 9(4) Suppl.: 67-78.

Grzebisz W. (Akademia Rolnicza w Poznaniu - Katedra Chemii Rolnej) – Regionalny bilans potasu w polskim rolnictwie. 9(4) Suppl.: 79-88.

Koc J., Glińska-Lewczuk K. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska) – Potas w wodach obszarów rolniczych i leśnych Polski. 9(4) Suppl.: 89-100.

Lipiński K., Tywończuk J. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej) – Potas w żywieniu zwierząt. 9(4) Suppl.: 101-108.

Pasternak K. (Akademia Medyczna w Lublinie - Wydział Lekarski - Katedra i Zakład Chemii Ogólnej) – Potas a człowiek. 9(4) Suppl.: 109-118.

 

 

2003

 

 

BOGUSZEWSKA A., PASTERNAK K., SZTANKE M. – Stężenie krzemu w osoczu krwi pacjentów ze świeżym zawałem mięśnia sercowego i stabilną chorobą niedokrwienną serca. 8(4):223-230.

GRZESZCZUK M. – Zawartość składników mineralnych w owocach wybranych odmian patisona. 8(2):57-63.

KOC J., SZYMCZYK S. – Wpływ intensyfikacji rolnictwa na odpływ wapnia i magnezu z gleb. 8(4): 231-238.

LUBKOWSKA M., WINIARSKA J., BRZEZIŃSKA M. – Poziom wybranych biopierwiastków w surowicy oraz hemoglobiny i hematokrytu we krwi koni w sezonie letnim. 8(4):239-245.

MAKARSKA E., MICHALAK M. – Wpływ systemu uprawy na zawartość i proporcje składników pokarmowych w ziarnie jęczmienia jarego. 8(2):65-74.

OROWICZ W., BRZEZIŃSKA M. – Czy sezon utrzymania i żywienia ma wpływ na zawartość biopierwiastków w surowicy krwi krów w okresie laktacji? 8(4):255-262.

OROWICZ W., BRZEZIŃSKA M. – Porównanie metabolizmu mineralnego i gospodarki lipidowej u jałówek oraz krów w pierwszej laktacji. 8(4):247-254

PAWLUS G., GUTOWSKA I., MACHOY Z., MACHALIŃSKI B. – Zależności ilościowe między magnezem i wapniem w zawiązkach i zębach ludzkich. 8(2):75-81.

PROŚBA-BIAŁCZYK U. – Wpływ nawożenia na nagromadzanie sodu w plonie buraka cukrowego. 8(2):83-96.

PROŚBA-BIAŁCZYK U. – Wpływ nawożenia na zawartość sodu i produkcyjność buraka cukrowego. 8(1):5-14.

RAĆ M., MACHOY Z., CHLUBEK D., JAKUBOWSKA K. – Biomonitoring zagrożeń ekologicznych związkami fluoru z wykorzystaniem ślimaków z rodzaju Helix jako biomarkera. 8(2):97-106.

RUMASZ-RUDNICKA E. – Wpływ deszczowania wodą zasoloną na zawartość magnezu w glebie i wy- branych warzywach. 8(4):263-269.

SEIFERT M. – Stront: ocena narażenia człowieka. 8(4):297-308

SEIFERT M., ARNHOLD W., JARITZ M., HOLZINGER S., ANKE M. – Strontiumausscheidung und - bilanz erwachsener.Strontium excretion and balance of adults. 8(1):15-22.

SIENKIEWICZ S., WRÓBEL E., KRZEBIETKE S., ŻARCZYŃSKI P. – Wpływ sposobu nawożenia i dawki azotu na zawartość niektórych makroelementów w bulwach trzech odmian ziemniaka jadalnego. 8(1):23-30.

STEFAŃSKA E., KARCZEWSKI J., OSTROWSKA L., CZAPSKA D. – Zawartość magnezu i cynku w całodziennej racji pokarmowej studentów Akademii Medycznej w Białymstoku. 8(1):31-39.

STOLARSKA A., GREGORCZYK A., JANDA K. – Zawartość wybranych biopierwiastków w Folium plantaginis maior i Folium taraxaci. 8(4):271-279.

STRĄCZYK D., SOMERLIK U. – Bar w rzekach i potokach Podkarpacia. 8(2):107-110.

SZTANKE M., PASTERNAK K., BOGUSZEWSKA A. – Stężenie magnezu i kwasu askorbinowego u pacjentów ze świeżym zawałem mięśnia sercowego i stabilną postacią niedokrwiennej choroby serca. 8(4): 281-288.

WROŃSKA-TYRA J., PASTERNAK K. – Związki wanadu i ich działanie przeciwcukrzycowe. 8(2):111-119.

WÓJCIK-STOPCZYŃSKA B. – Zawartość wybranych metali ciężkich w sałatkach warzywnych nisko przetworzonych. 8(4):289-295.

ZARZECKA K. – Wpływ zróżnicowanej pielęgnacji na zawartość miedzi i cynku w bulwach ziemniaka. 8(1):41-48.  

 

PIERWIASTKI W ŚRODOWISKU – FOSFOR

(Suplement - pod redakcją Witolda Grzebisza)  

 

GAJ R., GRZEBISZ W. (Akademia Rolnicza w Poznaniu) – Fosfor w roślinie. 8(3), Suppl.: 5-18.

GRZEBISZ W. (Akademia Rolnicza w Poznaniu) – Mechanizmy pobierania fosforu przez roślinę. 8(3), Suppl.: 33-46.

GRZEBISZ W., POTARZYCKI J. (Akademia Rolnicza w Poznaniu) – Czynniki kształtujące pobieranie fosforu przez rośliny. 8(3) Suppl.: 47-59.

GASSNER A. (Federal Agriculture Reasearch Centre,Braunschweig –Niemcy), GRZEBISZ W. (Akademia Rolnicza w Poznaniu) – Nawozy fosforowe. 8(3) Suppl.: 61-75.

GAJ R. (Akademia Rolnicza w Poznaniu) – Zużycie nawozów fosforowych w Polsce. 8(3) Suppl.: 77-82.

GRZEBISZ W., POTARZYCKI J., BIBER M., SZCZEPANIAK W. (Akademia Rolnicza w Poznaniu) – Reakcja roślin uprawnych na nawożenie fosforem. 8(3) Suppl.: 83-93.

GRZEBISZ W., SZCZEPANIAK W. (Akademia Rolnicza w Poznaniu) – Systemy nawożenia. 8(3) Suppl.: 95-107.

GRZEBISZ W., DIATTA J.B., CYNAN K. (Akademia Rolnicza w Poznaniu) – Fosfor a środowisko. 8(3) Suppl.: 109-128.

KOC J., SKWIERAWSKI A. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) – Fosfor w wodach obszarów wiejskich, skutki i zapobieganie. 8(3) Suppl.: 129-141.

LIPIŃSKI K., TYWOŃCZUK J. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) – Fosfor w żywieniu zwierząt. 8(3) Suppl.: 143-150.

POTARZYCKI J. (Akademia Rolnicza w Poznaniu) – Fosfor w glebie. 8(3) Suppl.: 19-32.

SKIBNIEWSKA K. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) – Fosfor w żywieniu człowieka. 8(3) Suppl.: 151-158.

 

2002

BARŁÓG P. – Wpływ magnezu oraz nawozów azotowych na zawartość alkaloidów i poliamin w nasionach słodkich odmian łubinu wąskolistnego (L.angustifolius). 7(3):183-195.

BARTNIK W. – Walory przyrodnicze,turystyczne i gospodarcze powiatu olszytyńskiego.
7(4):324-327.

CADDEL J., L. – The apparent impact of gestational magnesium (Mg) deficiency on the sudden infant death syndrome (SIDS). 7(3):227-239.

GRZEBISZ W., GÓRSKI D., BARŁÓG P. – Skład mineralny korzeni i liści jako kryterium dojrzałości technologicznej buraków cukrowych. Cz.I. Plon korzeni. 7(4):247-258.

GRZEBISZ W., GÓRSKI D., BARŁÓG P. – Skład mineralny korzeni i liści jako kryterium dojrzałości technologicznej buraków cukrowych. Cz.II. Jakość technologiczna korzeni. (4):259-269.

GRZEBISZ W., GÓRSKI D., BARŁÓG P. – Skład mineralny korzeni i liści jako kryterium dojrzałości technologicznej buraków cukrowych. Cz.III. Plon cukru białego. 7(4):270-279.

GRZESZCZUK M., FALKOWSKI J. – Ocena zawartości składników mineralnych w różnych fazach dojrzałości owoców patisona. 7(3):196-203.

JAKUBOWSKI K., BOBRZECKA D., PROCYK Z. – Dynamika przyrostu masy roślinnej oraz pobierania cynku przez szarłat (Amaranthus cruentus L.). 7(2):95-104.

KARCZEWSKI J., LEWKO J., SMORCZEWSKA-CZUPRYŃSKA B. – Badanie wpływu żywienia na zawartość magnezu we włosach dzieci szkół podstawowych województwa podlaskiego. 7(2):105-114.

KARCZEWSKI J., SZYWAŁA L., GOŁDOWSKA E., STEFAŃSKA E. – Aktywność enzymów antyoksydacyjnych a poziom cynku we krwi dzieci i młodzieży z terenu woj.śląskiego. 7(4):280-287.

KISS S.A., ZAVACZKI Z., SZOLLOSI J., KOLOSZAR S., CSIKKEL-SZOLNOKI A. – Wpływ reaktywnych form tlenu (ROS) na komórki spermy ludzkiej: rola zawartości magnezu i cynku w plazmie nasienia. 7(2):115-122.

KOCJAN R., SOWA I., BLICHARSKA E. – LiChroprep RP-8 modyfikowany kwasem oranżowym 7 jako sorbent w analizie śladowej jonów metali. 7(2):123-131.

KOZIELEC T., KOTKOWIAK L., BRODOWSKI J., KARAKIEWICZ B., HORNOWSKA I. – Stężenie frakcji zjonizowanej magnezu w populacji osób dorosłych z terenu miasta Szczecina. 7(2):133-139.

KOZIELEC T., SAŁACKA A., PÓŹNIAK J., SAŁACKI A., KARAKIEWICZ B. – Występowanie kadmu i cynku w populacji ludzi dorosłych z terenu miasta Szczecina. 7(2):141-145.

KOZIELEC T.,STRECKER D.,DURSKA G.–Ocena zawartości ołowiu we włosach chorych na reumatoidalne zapalenie stawów a wybrane parametry hematologiczne. 7(1):5-14.

MOLESTAK E., WOLSKA-MITASZKO B. – Właściwości inwertazy z Medicago sativa. 7(4):288-293.

MROCZKOWSKA-JUCHKIEWICZ A., PAWŁOWSKA-KAMIENIAK A., PAPIERKOWSKI A. – Stężenie magnezu w surowicy krwi i płynie mózgowo-rdzeniowym u dzieci po drgawkach gorączkowych. 7(1):15-22.

MUSIK I., PASTERNAK K., KIŁCZYKOWSKA M. – Wpływ organicznych związków selenu na stężenie magnezu w wybranych tkankach oraz wskaźniki krwi myszy. 7(4):316-323.

OLSZEWSKA B. – Środowisko naturalne Olsztyna. 7(2):167-174.

PAWŁOWSKA-KAMIENIAK A., MROCZKOWSKA-JUCHKIEWICZ A., PAPIERKOWSKI A. – Poziom magnezu w surowicy krwi i frakcyjne wydalanie magnezu u dzieci po napadzie padaczkowym. 7(1):23-34.

RUDZIŃSKI J., WALASEK L., JURGA M. – Rozpoznanie utajonego niedoboru magnezu z zastosowaniem zmodyfikowanych testów obciążenia magnezem. 7(1):35-47.

SAWICKI B. – Zawartość N,P,K,Ca i Mg w sianie z łąk obsianych mieszankami traw z udziałem różnych odmian kupkówki pospolitej (Dactylis glomerata L.). 7(3):204-210.

SKIBNIEWSKA A., PASTERNAK K. – Magnez a cukrzyca.7(3):216-226.

STEFANOVITS-BHNYAI E., BERTENYI-DIVINYI Zs., KISS A.S., BLHZOVICS A., KOCZKA N. NOEMI – Porównanie zawartości wapnia,magnezu,potasu i sodu w liściach Ginko biloba L.pochodzących z Węgier. 7(1):49-56.

STRĄCZYK D. – Żelazo w środowisku glebowym oraz roślinności Bieszczadów Zachodnich. 7(2): 147-151.

STRĄCZYK D., SOMERLIK U. – Mangan w glebach oraz w śmiałku darniowym z Połoniny Wetlińskiej. 7(3):211-215.

TRUCHLIŃSKI J., PASTERNAK K. – Metalotioneiny – właściwości i ich rola w organizmie. 7(1):72-84.

WOLSKA-MITASZKO B., MOLESTAK E. – Mg  – ATP w regulacji aktywności trehalazy z Medicago sativa. 7(4):294-299.

WYSZKOWSKI M. – Kształtowanie się relacji między makroelementami w owsie w zależności od zanieczyszczenia gleby ołowiem. 7(4):300-308.

WYSZKOWSKI M. – Relacje jonowe pomiędzy składnikami w łubinie żółtym w zależności od zanieczyszczenia gleby kadmem i nawożenia magnezem. 7(1):57-71.

ZARZECKA K., GĄSIOROWSKA B. – Zawartość Mg,Ca,Na w bulwach ziemniaka w warunkach stosowania różnych sposobów pielęgnacji. 7(2):153-160.

ZARZECKA K., GUGAŁA M., GĄSIOROWSKA B., MAKAREWICZ A. – Fluktuacja magnezu i wapnia w bulwach ziemniaka pod wpływem stosowania herbicydów i ich mieszanek. 7(4):309-315.

 

2001  

 

BADORA A., GRENDA A. – Wpływ obecności kadmu w środowisku glebowym na akumulację K, Mg, Ca i Cd w pszenicy twardej (Triticum turgidum L.var.durum) na tle zastosowanych środków wiążących. 6(4):457-465.

BARANIAK B., NIEZABITOWSKA M. – Porównanie składu mineralnego koncentratów białkowych otrzymanych różnymi metodami z grochu. 6(3):191-198.

BEDNAREK A., KARSKA M., FLORIAŃCZYK B. – Stężenie magnezu w surowicy krwi u dzieci chorych na zapalenie płuc lub obturacyjne zapalenie oskrzeli w zależności od formy hospitalizacji. 6(4):466-474.

BEDNAREK W., TKACZYK P. – Wpływ nawożenia mineralnego na zawartość wapnia w glebie i kupkówce pospolitej. 6(3):199-205.

BERTRANDT J., KŁOS A., ROZMYSŁ E. – Zawartość magnezu w racjach pokarmowych planowanych w żywieniu żołnierzy polskich pełniących służbę w misjach pokojowych poza granicami kraju. 6(3):206-212.

BIELAK E., PASTERNAK K., KIEŁCZYKOWSKA M. – Wpływ niektórych metali w pożywieniu szczurów z doświadczalną cukrzycą na tkankowe stężenie magnezu i wapnia. 6(3):213-220.

BIK D. Interakcje pomiędzy selenem,jodem i magnezem a hormony tarczycy u owiec. 6(4):475-482.

BIRKNER E., GRUCKA-MAMCZAR E., FARACIK M. – Aktywność amylazy w surowicy i trzustce szczura po ostrym zatruciu NaF. 6(2):105-109.

BŁAZIAK J., SKOWROŃSKA M. – Zawartość boru i molibdenu w roślinach w warunkach stosowania odpadów z rolnictwa,przemysłu drzewnego i rolno-spożywczego. 6(4):495-503.

BŁĄDEK K., PIETRZAK I., BULIKOWSKI W. – Porównanie stężenia magnezu, cynku i i miedzi we krwi chorych przewlekle dializowanych. 6(4):483-494.

BOBER E., PASTERNAK K. – Hipermagnezemia i jej implikacje kliniczne u pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek przewlekle dializowanych. 6(3):431-442.

BOROWSKA J., KOWALSKA M., MARKIEWICZ E., ZADERNOWSKI R. – Skład mineralny przecieru z marchwi poddanego maceracji enzymatycznej. 6(3):221-226.

BRODOWSKA M.S., KACZOR A. – Zmiany w składzie anionowym w liściach topoli i wierzby nawadnianych ściekami miejskimi. 6(4):504-511.

BRZEZIŃSKA M., OROWICZ W., UDAŁA J. – Analiza zależności pomiędzy wapniem i magnezem a wybranymi parametrami gospodarki lipidowej u owiec. 6(3):227-234.

BRZOZOWSKI I., PASTERNAK K., WIELBA E., SEMCZUK M. Ocena stężenia magnezu w łożyskach,w porodach czasowych i przedwczesnych. 6(3):235-239.

CHAŁAS R., BACHANEK T., STACHURSKA J., KLIJER M. – Poziom magnezu w ślinie osób chorych na stwardnienie rozsiane. 6(1):5-10.

CHLUBEK D., SIKORA M., KWIATKOWSKA B., GRONKIEWICZ S. – Badania składu mineralnego powierzchniowych warstw szkliwa zębów ludzkich pochodzących z wykopalisk archeologicznych przy użyciu kwasowej biopsji szkliwnej. 6(2):110-117.

CHWIL S. – Wpływ dolistnego i doglebowego stosowania magnezu na wielkość i strukturę plonu pszenicy ozimej. 6(2):118-124.

CZECZKO R., MIKOS-BIELAK M. – Modyfikacja zawartości potasu,wapnia i magnezu w wybranych gatunkach warzyw pod wpływem syntetycznego stymulatora wzrostu Atonik-Asahi. 6(4):512-517.

DECHNIK I., WIATER J. – Oddziaływanie uciążliwych odpadów organicznych na stopień wysycenia kompleksu sorpcyjnego gleby kationami zasadowymi. 6(3):240-247.

DŁUGASZEK M., GRACZYK A. – Możliwość zastosowania wybranych bioflawonów w kompleksowaniu glinu. 6(3):248-252.

DOŁĘGOWSKA B., MACHOY Z., CHLUBEK D. – Dynamika zmian zawartości wapnia,magnezu i fosforanów w kościach udowych kurcząt. 6(2):125-134.

DOMAŃSKA J. – Zawartość Ca i Mg w roślinach w zależności od rodzaju gleby, pH oraz dawek Cd i Pb. 6(2):135-142.

DZIAMBA S., STARCZYNOWSKA R, SMELKOWSKA B., TRUCHLIŃSKI J. – Wpływ przedsiewnego zaprawiania nitraginą oraz naświetlania światłem nasion lędźwianu siewnego na ich skład chemiczny. 6(1):11-17.

DZIAMBA SZ., JACKOWSKA I. – Następczy wpływ warunków reprodukcji materiału siewnego na skład chemiczny nasion odmian pszenżyta. 6(4):518-523.

FELSMANN*M.Z., SZAREK J., MARKIEWICZ K., FELSMANN M., PRZEŹDZIECKA D. – Koncentracja kadmu w wątrobie młodych kaczek krzyżówek (Anas platyrhynchos) w zależności od ich miejsca gniazdowania. 6(2):143-149.

FIDECKI M., FILIPEK T .– Wpływ nawożenia organicznego osadem ściekowym z mleczarni i obornikiem oraz wapnowania na wysycenie gleby kationami. 6(4):524-530.

GABRYSZUK M., BARANOWSKI A., CZAUDERNA M., KLEWIEC J., KOWALCZYK J. – Zawartość składników mineralnych we krwi i wełnie owiec rasy Booroola i merynos polski. 6(3):253-259.

GROMYSZ-KAŁKOWSKA K., UNKIEWICZ-WINIARCZYK A., SZUBARTOWSKA E. – Zawartość Ca, Mg i Fe w ciele makrosaprofagów ściółkowo-glebowych w warunkach zakwaszenia środowiska. 6(4):531-535.

GRUSZECKA D., MAKARSKA E., PRACZYK M., MIĄC A. – Wpływ komponentów rodzicielskich na zawartość składników mineralnych translokacyjnej formy żyta z wykorzystaniem Dasypyrum villosum (KRYM, USSR). 6(3):260 267.

GRZYWNOWICZ I. – Intensywność uwalniania potasu na drodze wymiany K z Ca przy zastosowaniu równania Gapona w górskich glebach łąkowych. 6(3):268-275.

HALASOWA M. – Wpływ fizykochemicznych właściwości gleby na biodostępność manganu. 6(3):276-280.

ISKRA M., MAJEWSKI W. – Aktywności wybranych enzymów miedziozależnych oraz stężenia miedzi w ścianie tętniczej i surowicy krwi w miażdżycy tętnic i tętniakach aorty. 6(4):536-541.

JACKOWSKA I., PIOTROWSKI J. – Metale ciężkie w roślinach z osadów dolomitowanych. 6(4):542-548.

KACZANOWSKA-TARASZKIEWICZ E., SZUBARTOWSKA E. – Zmiany zawartości Ca, Mg i Zn w kościach kończyn przepiórki w cyklu życiowym. 6(3):281-286.

KLESZCZEWSKA E., ABŁAŻEWICZ B. – Techniki badania i metody wyznaczania stałych trwałości kompleksów witaminy C z metalami (II). 6(1):18-27.

KLIKOCKA H. – Akumulacja magnezu przez bulwy ziemniaka i chwasty w warunkach stosowania różnych sposobów uprawy roli i pielęgnowania. 6(4):549-556.

KŁOBUKOWSKI J., WIŚNIEWSKA-PANTAK D., CIBORSKA J., ŁAGUN I. – Wpływ spożycia diet z dodatkiem kakao na wykorzystanie białka w organizmie szczurów. 6(4):557-564.

KOCJAN R., SOWA I., BLICHARSKA E. – Lichroprep RP 8 modyfikowany cynkonem w analizie śladowej jonów magnezu. 6(4):565-573.

KOTOWSKA J., MACIEJEWSKA M. – Wpływ wapnowania i nawożenia NPK gleby bardzo kwaśnej na zawartość i stosunki ilościowe makroskładników w bulwach ziemniaków oraz ziarnie jęczmienia. 6(4):574-581.

KOZŁOWSKA J. – Bezpośredni i następczy wpływ nawożenia siarką oraz wapnowania na zawartość i pobranie magnezu przez rośliny. 6(3):287-294.

LAZOR P., TOMA´S. J., VOLLMANNOVA´A., TÓTH P. – Pomiary ilościowe emisji siarki metodą sorpcyjno-kumulacyjną w okolicach Nitry w Republice Słowacji. 6(4):709-714.

LIGOCKI P., TARNOWSKI A., WALASEK L. – Ocena wpływu niedoboru magnezu na wykładniki stresu u personelu latającego wojsk lotniczych. 6(4):582-588.

MACHOY-MOKRZYŃSKA A., MAJDANIK S., BOROWIAK K. – Zatrucia związkami metali w materiałach pracowni toksykologii klinicznej Zakładu Medycyny Sądowej PAM w Szczecinie. 6(4):589-593.

MACIEJEWSKA M., KOTOWSKA J. – Zawartość mikroelementów w sianie w warunkach zróżnicowanego nawożenia NPK. 6(3):295-303.

MAJDANIK S., BOROWIAK K., OROWICZ W. – Stężenia wybranych biopierwiastków w moczu osób znajdujących się w chwili śmierci w stanie upojenia alkoholowego. 6(4):594-598.

MAKARSKA E., KOWALCZYK A., RACHOŃ L. – Zawartość mineralnych składników pokarmowych w ziarnie wybranych linii pszenicy twardej (Triticum durum Desf.) w warunkach zróżnicowanego nawożenia azotem i ochrony chemicznej. 6(1):28-35.

MAKARSKI B., POLONIS A. – Wpływ dodatku mieszanki ziołowej na zawartość elementów mineralnych w krwi i tkankach indyków. 6(3):304-309.

MITUNIEWICZ T., IWAŃCZUK-CZERNIK K. – Badania nad gospodarką magnezową u bydła mięsnego rasy Limousine w okresie żywienia pastwiskowego. 6(2):150-158.

MOLESTAK E., WOLSKA-MITASZKO B. – Regulacja aktywności trechalazy z kiełków i nasion lucerny siewnej Medicago sativa. 6(4):599-606.

MURAWSKA B., SPYCHAJ-FABISIAK E., JANOWIAK J. – Wpływ czynników przyrodniczych i antropogenicznych na zubożenie gleby w magnez. 6(4):607-615.

NOGALSKA A., CZAPLA J. – Wpływ kwasu indolilo-3-masłowego (IBA) i nawożenia magnezem na plonowanie i gospodarkę mineralną gryki. 6(1):36-44.

NOWAK W., DRASZAWSKA-BOZAN B. – Zawartość makroelementów w życicy trwałej pod wpływem stosowania nawozów wieloskładnikowych. 6(3):310-315.

OGRODNIK W., PASTERNAK K. – Udział wapnia w tworzeniu cholesterolowych kamieni żółciowych. 6(4):715-723.

OGRYCZAK D., JUREK A., KLECZKOWSKI M., KLUCIŃSKI W., SITARSKA E., SIKORA J., KASZTELAN R., SHAKTUR A. Charakterystyka aktywności dysmutazy ponadtlenkowej we krwi krów o różnym zaopatrzeniu mineralnym. 6(4):616-622.

OROWICZ W., BRZEZIŃSKA M., MAJDANIK S. – Ocena stężenia magnezu i wapnia w surowicy krwi ludzi w zależności od płci i wieku. 6(3):324-330.

OROWICZ W., BRZEZIŃSKA M., SUSKA M. – Czy warunki żywienia i utrzymania mają wpływ na zawartość wapnia, fosforu i magnezu u krów przed porodem? 6(3):316-323.

OROWICZ W., BRZEZIŃSKA M., ŻUKOWSKA B. – Analiza zależności między stężeniem magnez i wapnia a poziomem triglicerydów w surowicy krwi ludzi. 6(1):45-50.

PASTERNAK K., BONER E., BORZĘCKI A., OGRODNIK W. – Wpływ ochratoksyny A na stężenie magnezu w wybranych tkankach szczurzyc i ich potomstwa. 6(4):623-628.

PERUCKA I. – Skład chemiczny liści herbaty. 6(3):443-451.

PIETRUSZKA B. – Zmiany w spożyciu magnezu w formie suplementów przez osoby dorosłe w latach 1994-1999. 6(4):629-634.

PIETRZAK I., BŁĄDEK K., BULIKOWSKI W. – Aktywność układu antyoksydacyjnego a zawartość cynku, miedzi i selenu we krwi u chorych w okresie schyłkowej niewydolności nerek leczonych powtarzaną hemodializą. 6(3):331-339.

PROŚBA-BIAŁCZYK U., MYDLARSKI N. – Nagromadzanie magnezu przez buraki cukrowe w zależności od nawożenia i odmian. 6(3):340-349.

RAHNAMA M., BŁONIARZ J., ZARĘBA S., TOMASZEWSKI T. – Zmiany poziomu wapnia w zębach szczura w doświadczalnie wywołanej osteoporozie polekowej. 6(1):51-58.

ROGÓŻ A. – Zawartość i pobranie pierwiastków śladowych przy zmiennym odczynie gleby w trzyletnim doświadczeniu wazonowym. 6(3):350-359.

RUDZIŃSKA-MĘKA L., MIKOS-BIELAK M. – Zasobność bulw ziemniaka w magnez, w warunkach stosowania syntetycznych regulatorów wzrostu. 6(1):59-65.

RUTKOWSKA B., SZULC W., ŁABĘTOWICZ J. – Wpływ trwałego niezrównoważonego nawożenia mineralnego na zawartość magnezu w roślinach uprawnych. 6(3):360-366.

SAWICKI B., JACKOWSKA I., KLUSEK G. – Zmienność ekotypów Lolium perenne L. pod względem zasobności w niektóre mikroelementy. 6(3):367-371.

SKOWRON P., FILIPEK T. – Wpływ intensywnego nawożenia organicznego na zawartość potasu, wapnia i magnezu w wodach drenarskich. 6(3):372-379.

SORAL-ŚMIETANA M., ŚWIGOŃ A., MARKIEWICZ K. – Eksperymentalny produkt z mąki
pszennej o obniżonej zawartości sodu a wzbogacony w wapń i magnez.
6(2):165-175.

STARCZYNOWSKA R., TRUCHLIŃSKI J., PRYSZCZ Z. – Wpływ odchwaszczania mechanicznego i chemicznego na zawartość wybranych elementów mineralnych w pszenżycie na dwóch poziomach nawożenia. 6(1):66-71.

SUCHORSKA-ORŁOWSKA J., JURGIEL-MAŁECKA G. – Zawartość N-NO3-, magnezu i wapnia  kapuście głowiastej białej nawożonej saletrą amonową. 6(4):643-649.

SZPETNAR M.,PASTERNAK K.–Wpływ kwercetyny i rutyny na poziom magnezu i wapnia w surowicy krwi i tkankach szczurów intoksykowanych wybranymi metalami. 6(3):380-386.

SZULC P., WEJNEROWSKA G., DROZDOWSKA J., GACA J. – Wpływ nawożenia siarką na zmianę zawartości wybranych kwasów tłuszczowych w nasionach rzepaku jarego. 6(1):72-79.

SZULC W., RUTKOWSKA B., ŁABETOWICZ J. – Wpływ nawożenia osadem ściekowym na zawartość magnezu w glebie i w roślinach. 6(4):650-656.

ŚMIECHOWSKA M., NEWERLI-GUZ J. – Zawartość cynku i manganu w wybranych warzywach z upraw ekologicznych w województwie pomorskim. 6(2):159-164.

ŚMIGEIEL-PAPIŃSKA D., GAWĘCKI J., WÓJCIAK R.W., KREJPCIO Z. – Udział wód mineralnych i wody pitnej w podaży magnezu w CRP dorosłych mieszkańców Poznania. 6(4):635-642.

TOMA´S. J., LAZOR P., VOLMANNOVA´A., TOTH T., HALA´SOVA ´M. – Zastosowanie zmielonej skały magnetyzowej jako nawóz magnezowy. 6(3):387-395.

TRUCHLIŃSKI J., PASTERNAK K., GRELA E.R. – Wpływ dodatku fitazy na poziom magnezu i wapnia w tkankach świń. 6(4):657-663.

VOLLMANNOVA ´A., TOMA ´S. J. – Ograniczenie możliwego fitotoksycznego działania manganu w układzie gleba-roślina. 6(4):664-670.

WIATER J., WESOŁOWSKI M. – Wpływ nawożenia mineralno-organicznego na skład chemiczny plonów zbóż uprawianych w monokulturach. 6(4):671-681.

WIELEBA E., PASTERNAK K., BRZOZOWSKI I., DARDZIŃSKA I., KOTOWSKA I. – Powysiłkowe zmiany stężenia magnezu w surowicy krwi i erytrocytach sportowców. 6(3):396-404.

WILCZEK M., ĆWINTAL M. – Zawartość makro-i mikroelementów w rzepaku jarym na tle różnych poziomów uwilgotnienia gleby wodą pościekową oraz pitną. 6(1):80-87.

WILCZEK M., ĆWINTAL M., ANDRUSZCZYSZYN K. – Wpływ nawożenia PK oraz terminu zbioru na zawartość makro- i mikroelementów w komonicy zwyczajnej (Lotus corniculatus L.). 6(4):682-690.

WIŚNIOWSKA-KIELIAN B., STĘPIEŃ-OLKUSIK S. – Zmiany zawartości makroelementów w runi pastwiskowej w ciągu okresu wegetacyjnego. 6(4):691-699.

WOJCIECHOWSKA B., BOBRZECKA D., PROCYK Z. – Dynamika przyrostu masy roślinnej oraz pobierania miedzi przez szarłat (Amaranthus cruentus L.). 6(1):88-97.

WOJCIESZCZUK T., NIEDŹWIEDZKI E., MELLER E. – Zawartość wapnia,magnezu i sodu w przesączach glebowych w zależności od zastosowanej dawki popiołu. 6(3):405-410.

WOŹNIAK L., STRĄCZYK D., KUD K., DZIEDZIC S. – Magnez i potas oraz lit i rubid w ekosystemach południowo-wschodniej Polski. 6(3):411-416.

WÓJCIK W. – Zmiany składu mineralnego liści fasoli indukowane produktami biodegradacji ściany komórkowej patogenów grzybowych. 6(3):417-421.

WSZELACZYŃSKA E. – Wpływ nawożenia magnezem na wartość odżywczą bulw ziemniaka odmiany jadalnej Mila. 6(3):422-430.

WYSZKOWSKI M. – Zmiany pobrania makroskładników przez pszenżyto jare w zależności od nawożenia mineralnego. 6(4):700-708.  

 

2000

 

BADORA A. – Selen pierwiastek znany i nieznany. 5(3):214-221.

BADORA A., GRENDA A. – Wpływ kwasów huminowych i krzemu na toksyczność glinu i manganu w środowisku. 5(4):231-239.

BARANIAK B., GORDON D., ROGOWSKA A. – Wpływ wybranych konserwantów na skład mineralny konserwantów flokulowanych z soku liści topinamburu (Helianthus tuberosus L.). 5(4):240-246.

BEDNAREK W., ŁABUDA S. – Wpływ wapnowania na skład mineralny koniczyny czerwonej. 5(4):247-252.

BIRKNER E., GRUCKA-MAMCZUR E., TARNAWSKI R., POLANIAK R. – Wpływ fluorku sodu na aktywność dehydrogenazy sorbitolowej wątroby szczura. 5(4):253-258.

BŁASZCZYK W.H., DUDYS K. – Zmiany odczynu i zasobności w magnez, potas oraz fosfor gleb brunatnych kwaśnych. 5(2):77-83.

BOJARSKI K., PASTERNAK K., JARZĄBEK K., ZAJĄCZKOWSKI K. – Cynk i miedź w doświadczalnym ostrym zapaleniu trzustki. 5(1):5-11.

BRZEZIŃSKA M., MALINOWSKI E., OROWICZ W., GRYKA-NOWACZYK D., ŻUKOWSKA B.  – Wpływ suplementacji mineralno-witaminowej na wybrane parametry hematologiczne i elektrolity krwi krów z dodatnim wynikiem testu na BLV. 5(4):259-271.

CHWIL M. – Wrażliwość trzech gatunków roślin na wzrastające dawki chlorku ołowiu w podłożu. 5(3): 135-142.

CHWIL S. – Nawożenie jako czynnik zwiększający zawartość magnezu w glebie. 5(4):272-277.

CHWIL S. – Wpływ intensywności nawożenia mineralnego na plon pszenicy ozimej oraz zawartość magnezu w glebie i roślinie. 5(4):278-283.

CZAPLA J., NOGALSKA A. – Wpływ kwasu α-naftylooctowego (NAA) i nawożenia magnezem na plonowanie i gospodarkę mineralną jęczmienia jarego. 5(3):143-151.

CZAPLA J., NOGALSKA A. – Wpływ triacontanolu (TRIA) i nawożenia magnezem na plonowanie oraz gospodarkę mineralną owsa. 5(1):12-21.

DECHNIK I., FILIPEK T. – Oddziaływanie powierzchniowej erozji wodnej na akumulację kationów zasadowych w glebach. 5(3):152-158.

JACKOWSKA I., GŁASZCZ U. – Zawartość i łatwo rozpuszczalne formy metali w osadzie pościekowym. 5(3):159-163.

KARCZEWSKI J., STEFAŃSKA E. – Próba oceny zawodowego narażenia na ołów na podstawie zawartości magnezu we włosach. 5(1):22-29.

KLESZCZEWSKA E., KACZOROWSKI W. – Badanie kompleksów niklu(II) z  kwasem l-askorbinowym metodą spektrofotometryczną.

5(4):284-296.

KLESZCZEWSKA E., KACZOROWSKI W. – Rola biologiczna, właściwości i metody oznaczania niklu. 5(2):84-95.

KLIKOCKA H., KOMISARCZUK K. – Akumulacja magnezu przez pszenżyto jare w warunkach stosowania różnych sposobów uprawy roli i nawożenia azotem. 5(3):164-170.

KOSTRZEWSKA-KUCZUMOW J., WERYSZKO-CHMIELEWSKA E. – Reakcja trzech gatunków roślin uprawnych na nadmierne stężenia cynku. 5(4):297-303.

KOSTRZEWSKA-KUCZUMOW J., WERYSZKO-CHMIELEWSKA J. – Zmiany histologiczne w łodygach grochu (Pisum sativum L.) w warunkach nadmiaru cynku. 5(1):30-36. 

LIPIŃSKI W. – Czynniki kształtujące występowanie arsenu i rtęci w glebach użytków rolnych Lubelszczyzny. 5(1):37-43.

LIPIŃSKI W. – Ocena zanieczyszczenia roślin uprawnych pierwiastkami śladowymi  – As, Hg, Cd,  Pb. 5(1):44-50.

MAKARSKA E., GRUSZECKA D. – Wpływ pszenżytnich form rodzicielskich na zawartość mineralnych składników pokarmowych w mieszańcowych ziarniakach X Triticosecale Wittmack  z Aegilops sp. 5(3):171-176.

MICHAŁEK W. – Akumulacja magnezu w sałacie w zależności od dawki i formy glinu w podłożu. 5(1):51-55.

PASTERNAK K., BIELAK E., BULIKOWSKI W., LINGAS W. – Wpływ podawania ołowiu w pożywieniu na stężenia wybranych metali w skórze szczurów. 5(1):56-61.

PASTERNAK K., BIELAK E., SZPETNAR M., KIEŁCZYKOWSKA M. – Wybrane elementy układu antyoksydacyjnego szczurów intoksykowanych kadmem. 5(3):177-185.

PASZKO T. – Desorpcja Cu2+ ,Co2+ i Cr3+ kationami Mg2+ w glebach płowych. 5(3):186-191.

PASZKO T.,  GĄSZCZYK R., MUSZYŃSKI P. – Badanie efektywności desorpcji Cu2+, Co2+  i Cr3+ kationami NH4+ w glebach mineralnych o kwaśnym odczynie. 5(1):62-67.

PROŚBA-BIAŁCZYK U., MYDLARSKI M. – Wpływ nawożenia i odmiany na zawartość magnezu w buraku cukrowym. 5(4):304-315.

RAHNAMA M., ZAREBA S., BŁONIARZ J., BARTOSZCZE-TOMASZEWSKA M. – Wpływ podawania dużych dawek hyrokorytazonu na poziom magnezu w zębach szczurów. 5(3):192-198.

SAWICKA B.– Fluktuacja magnezu i żelaza w częściach nadziemnych Helianthus tuberosus L. pod wpływem nawożenia azotem. 5(4):316-325.

SAWICKA B. – Następczy wpływ stosowania defoliacji na zawartość magnezu i wapnia w bulwach ziemniaka. 5(4):326-333.

SAWICKI B. – Zawartość K, Ca i Mg w ekotypach kostrzewy trzcinowej (Festuca arundinacea Schreb.). 5(4):334-338.

SZPETNAR M., PASTERNAK K. – Wpływ suplementacji magnezowej na stężenie magnezu i wapnia oraz aktywność aminotransferaz w surowicy krwi i tkankach szczurów. 5(2):96-102.

USTYMOWICZ-FARBISZEWSKA J., KARCZEWSKI J., SMOLIŃSKA A., LEWKO J. – Zawartość magnezu we włosach u pacjentów z udarem mózgu. 5(2): 103-111.

USTYMOWICZ-FARBISZEWSKA J., SMORCZEWSKA-CZUPRYŃSKA B., KARCZEWSKI J. – Porównanie zawartości magnezu w racjach pokarmowych dzieci szkół podstawowych z Białegostoku i okolic. 5(4): 339-347.

WILCZEK M., ĆWINTAL M., KOŚCIELCKA D. – Wpływ odmian i pokosów na zawartość niektórych makroelementów (K,Ca,Mg) w koniczynie perskiej. 5(3): 199-204.

WILCZEK M., ĆWINTAL M., KOŚCIELECKA D. – Wpływ odmian i pokosów na zawartość niektórych mikroelementów (Cu,Mn,Zn) w koniczynie perskiej. 5(4): 348-354.

WOJNOWSKA T., SIENKIEWICZ S., GRONOWICZ Z., MOZOLEWSKI W., KRZEBIETKE S. – Zmiany zawartości składników mineralnych w bulwach ziemniaka w zależności od techniki nawożenia polifoską. 5(3): 205-213.

WYSZKOWSKI M. – Reakcja kukurydzy na nawożenie magnezem stosowane we współdziałaniu z azotem, fosforem i potasem. 5(2): 112-123.  

 

 Ostatnia aktualizacja: 2011-06-29

Autor strony: 
dr inż. Sławomir Krzebietke

slawomir.krzebietke@uwm.edu.pl