XVI DNI 2015

XVI DNI INTERDYSCYPLINARNE
Wydziału Teologii UWM w Olsztynie

Interdyscyplinarna Konferencja Międzynarodowa

pt. Misja teologii w Uniwersytecie

9-10 czerwca 2015

 

Organizatorzy
ks. prof. dr hab. Jacek Pawlik, ks. dr Marek Jodkowski, dr Maria Piechocka-Kłos

 

Zob. Misja teologii w Uniwersytecie, pr. zb. pod red. Marka Jodkowskiego, Aleksandry Nalewaj, Marii Piechockiej-Kłos, Olsztyn 2015