XIII DNI 2012

XIII DNI INTERDYSCYPLINARNE
Wydziału Teologii UWM w Olsztynie

 Interdyscyplinarna Konferencja Międzynarodowa

pt. Mózg – umysł – dusza. Teologia, filozofia i nauki empiryczne w sporze o adekwatną antropologię

12-13 listopada 2012

Organizatorzy
Katedra Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej WT UWM w Olsztynie

we współpracy z
Association of Bioethicists in Central Europe
Komitetem Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk
Zakładem Etyki, Bioetyki i Filozofii Przyrody WH UWM w Olsztynie
Zakładem Filozofii Chrześcijańskiej WT UAM w Poznaniu
Katedrą Bioetyki i Etyki Społecznej WT UO w Opolu
Katedrą Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej UPJPII w Krakowie

Zob. Mózg, umysł, dusza: spór o adekwatną antropologię, pr. zb. pod red. Karola Jasińskiego, Zdzisława Kieliszka, Mariana Machinka, Olsztyn 2014.