XI DNO 2010

XI DNI INTERDYSCYPLINARNE
Wydziału Teologii UWM w Olsztynie

 Interdyscyplinarna Konferencja Międzynarodowa

pt. Rytuał: od etologii do teologii

 25-26 października 2010

Organizatorzy:
Katedra Filozofii i Kultury Chrześcijańskiej Wydziału Teologii  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie