X DNI 2009

X DNI INTERDYSCYPLINARNE
Wydziału Teologii UWM w Olsztynie

Interdyscyplinarna Konferencja Międzynarodowa

pt. O godności pracy ludzkiej

26-27 września 2009

 

Organizatorzy:
Katedra Katolickiej Nauki Społecznej i Prawa Kanonicznego Wydziału Teologii  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Zob. Godność pracy ludzkiej, pr. zb. pod red. Jana Cymbały, Olsztyn 2010