menu:

Zarządzenia i decyzje Rektora dotyczące BHP
Druki do pobrania
Pierwsza pomoc z użyciem defibrylatora


Maksymalne stawki zakupów odzieży roboczej
CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA PRACY
Informacja o czynnikach rakotwórczych
Informacja o czynnikach biologicznych
Wykaz - rakotwórcze
Wykaz - biologiczne

Instrukcje obsługi:

Branża budowlana:

Branża chemiczna:

Branża drzewna:

Branża elektroenergetyczna:

Branża instalacyjna (wod-kan, CO):

Branża poligraficzna:

Branża spożywcza:

Szkolnictwo:

Branża transportowa:

Instrukcje przeciwpożarowe:

Obsługa maszyn i urządzeń:

Ogólne:

Wzory instrukcji:
do góry | strona Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie | kontakt | Artneo