menu:

Zalecenia, wytyczne i procedury zapewniające bezpieczeństwo studentów, doktorantów i pracowników UWM w Olsztynie podczas pandemii
Postępowanie w sytuacji stwierdzenia zakażenia pracownika koronawirusem


Zarządzenia i decyzje Rektora dotyczące BHP
Druki do pobrania
Pierwsza pomoc z użyciem defibrylatora


Maksymalne stawki zakupów odzieży roboczej
CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA PRACY
Informacja o czynnikach rakotwórczych
Informacja o czynnikach biologicznych
Wykaz substancji rakotwórczych
Wykaz czynników lub procesów rakotwórczych
Wykaz czynników biologicznych

www.uwm.edu.pl/bhp

Witamy na stronie BHP. Dostępne tu są zarządzenia i decyzje Rektora oraz informacje dotyczące spraw BHP.

Badania lekarskie pracownika lub studenta zranionego ostrym narzędziem i kontaktem z krwią lub innym potencjalnie zakaźnym materiałem biologicznym, zgodnie z umową 110/2019/SS/S, wykonywane są całodobowo w WSS ul. Żołnierska 18, SKOR tel: 89/538-65-68 i 89/538-62-89

Punkt Pralniczy dla jednostek UWM mieści się w budynku przy ul.Prawocheńskiego 13/7A , I piętro (dawny blok 23).
Godziny otwarcia: każda środa 9 – 13,
telefon w godzinach otwarcia (089) 523-39-09.


do góry | strona Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie | kontakt | Artneo