AKTUALNE PROBLEMY NAUKOWO – BADAWCZE W INŻYNIERII LĄDOWEJ

Ogólnopolska konferencja naukowo – techniczna, Olsztyn 19-21 października 2017

    

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za udział w konferencji wszystkim uczestnikom. Mamy nadzieję, że prezentacje i dyskusje naukowe w trakcie obrad spełniły Państwa oczekiwania.

Dziękujemy recenzentom za wkład pracy związany z oceną publikacji konferencyjnych. Państwa opinie przyczyniły się do zachowania wysokiego poziomu merytorycznego spotkania.

Konferencja zgromadziła ponad 70 osób z różnych ośrodków akademickich. Gościliśmy naukowców z takich uczelni jak: Akademia Techniczno – Humanistyczna Bielsko – Biała, Politechnika Białostocka, Politechnika Częstochowska, Politechnika Gdańska, Politechnika Koszalińska, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska. Poza tym w konferencji uczestniczyli przedstawiciele: Instytutu Techniki Budowlanej – Warszawa, firmy GEO-SYSTEM Sp. zoo, Śląskiej Rady Naczelnej Organizacji Technicznej, FSNT Oddział w Katowicach. Dużą grupę uczestników stanowili pracownicy Wydziału organizującego spotkanie. Do grona uczestników dołączył również gość z uczelni zagranicznej: Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTECH, Hiszpania.

W konferencji uczestniczyli sponsorzy – przedstawiciele przemysłu. Swoją ofertę przedstawiły firmy: Cement – Ożarów, DAN – WOOD, MAPEI, Quick – Mix,

Na konferencję zgłoszono ponad 60 referatów, które zostały wygłoszone i przedyskutowane podczas 10 sesji naukowych. Większość referatów została opublikowana w czasopismach branżowych: Materiały Budowlane, Open Engineering, Civil and Environmental Engineering Reports, Geodesy and Cartography, Real Estate Management and Valuation, Acta Scientiarum Polonorum Administratio Lokorum oraz wydwnictwo naukowe WAT. Streszczenia wszystkich wystąpień zostały zawarte w zeszycie streszczeń ISBN 978-83-948487-1-2.

Dziękując wszystkim uczestnikom i osobom zaangażowanym w organizację konferencji, serdecznie zapraszamy na następną w 2019r.

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego apnb’2017 dr inż. Elżbieta Szafranko

w-ce Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego apnb’2017 dr inż. Joanna A. Pawłowicz

.

.

.

ORGANIZATOR:

Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

Przy współudziale:

Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Olsztynie,

Warmińsko-Mazurskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Towarzystwa Urbanistów Polskich Oddział w Olsztynie,

Stowarzyszenia Geodetów Polskich

oraz Zakładu Usług Wodnych w Dobrym Mieście

mają zaszczyt zaprosić do udziału

w Ogólnopolskiej konferencji dotyczącej problemów badawczych w inżynierii lądowej.

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń oraz przedstawienie wyników badań związanych z szeroko rozumianą inżynierią lądową oraz integracja środowiska naukowego.

W konferencji przewidziany jest udział pracowników jednostek naukowo badawczych oraz studentów uczestniczących w badaniach.

Patronat Honorowy:

Prezydenta Miasta Olsztyna

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Logotyp_MIB_pio-stz&-KRZYWE& Patronat Honorowy Ministra Infrastruktury i Budownictwa - Andrzeja Adamczyka

Patronat Medialny:

Materiały Budowlane

De Gruyter

Uwaga! Wybrane artykuły o wysokiej wartości merytorycznej i naukowej będą rekomendowane do publikacji w czasopismach OPEN ENGINEERING oraz JOURNAL OF GEODETIC SCIENCE

WAŻNE TERMINY
 • 15 marca 2017                    - termin nadsyłania zgłoszeń i streszczeń
 • 31 marca 2017                    - potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia
 • 31 maja 2017                      - termin nadsyłania referatów
 • 15 czerwca 2017                - potwierdzenie przyjęcia referatu
 • 30 czerwca 2017                - termin uiszczenia opłaty konferencyjnej
 • 15 września 2017               - przesłanie komunikatu nr 2
 
TEMATYKA

Tematyka konferencji obejmuje różne problemy związane z inżynierią lądową podzielone na sekcje:

Budownictwo:

 • architektura
 • budownictwo ogólne
 • budownictwo energooszczędne
 • diagnostyka i zabezpieczenie budowli,
 • fizyka budowli
 • geotechnika
 • inżynieria komunikacji
 • inżynieria materiałów budowlanych
 • inżynieria przedsięwzięć budowlanych
 • mechanika konstrukcji i materiałów
 • konstrukcje betonowe
 • konstrukcje metalowe

Geodezja i Fotogrametria:

 • teoretyczne podstawy pomiarów geodezyjnych
 • metody analizy i interpretacji wyników pomiarów geodezyjnych
 • geodezja inżynieryjna
 • monitoring konstrukcji inżynierskich i budowlanych
 • fotogrametria inżynieryjna
 • geodezyjne monitorowanie środowiska i atmosfery
 • nowoczesne technologie pomiarowe
 • skaning laserowy
 • metody pozycjonowania satelitarnego GNSS
 • teledetekcja satelitarna

 Inżynieria Przestrzenna:
 • systemy informacji geograficznej
 • geoinformacja
 • ochrona i kształtowanie środowiska
 • ocena, ochrona i kształtowanie krajobrazów
 • modelowanie przestrzeni z wykorzystaniem narzędzi GIS
 • rozwój zrównoważony i ład przestrzenny
 • urbanizacja i suburbanizacja
 • kontinuum miejsko-wiejskie
 • technologie pozyskiwania danych przestrzennych

Oraz:

 • problematyka kształcenia i zdobywania umiejętności zawodowych
 • zagadnienia dydaktyczne we współczesnych realiach
 • nowoczesne technologie i innowacje w inżynierii lądowej
 • badania laboratoryjne i pomiarowe, budowa stanowisk badawczych i inne….
KOMITET NAUKOWY

Przewodniczący: prof. dr hab. Paweł Wielgosz

 

Sekcja: Budownictwo

Sekcja: Geodezja i Fotogrametria

Sekcja: Inżynieria Przestrzenna

Przewodniczący:

Dr hab inż. Piotr E. Srokosz

Członkowie:

Prof. dr hab. Chi Tran

Dr hab. inż. Marek J. Ciak

Dr hab. inż. Leszek Małyszko

Dr hab inż. Robert Wójcik

Przewodniczący:

Dr hab. inż. Marek Mróz

Członkowie:

 Prof. dr hab. Waldemar Kamiński

Dr hab. inż. Elżbieta Lewandowicz

Dr hab. inż. Jacek Rapiński

Dr hab. inż. Piotr Sawicki

Przewodniczący:

Dr hab. inż. Adam Senetra

Członkowie:

Prof. dr hab. inż. Tomasz Bajerowski

Prof. dr hab. inż. Ryszard Cymerman

Prof. dr hab. inż. Sabina Źróbek

Prof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodniczący:

dr inż. Elżbieta Szafranko

Wiceprzewodniczący:

dr inż. Joanna A. Pawłowicz dr inż. Marek Ogryzek

Sekretarze:

dr inż. Piotr Bilko, mgr Grażyna Grzyb

Członkowie:

dr inż. Szymon Sawczyński, dr inż. Marta Figurska, dr inż. Iwona Krzywnicka, dr inż. Wioleta Błaszczak – Bąk, dr inż. Magdalena Mleczko, dr inż. Joanna Janicka, dr inż. Jacek Zabielski

Biuro konferencji:

 •   (89) 523 47 28
 •   10-724 Olsztyn, ul. Heweliusza 4, p. 3.16
KOMITET NAUKOWY - RECENZENCI
 • prof. dr hab. inż. Hoła Jerzy, Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. arch. Kazhar Nina, Politechnika Częstochowska
 • dr hab. inż. Ciak Marek, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr hab. inż. Hulimka Jacek, prof. Pol. Śl., Politechnika Śląska
 • dr hab. inż. Srokosz Piotr, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr hab. Ulewicz Małgorzata, prof. PCz, Politechnika Częstochowska
 • dr hab. inż. Wójcik Robert, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr inż. Antonowicz Ryszard, Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Bilko Piotr, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr inż. Bogacz Piotr, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr inż. Harasymiuk Jolanta, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr inż. Kadela Marta, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
 • dr inż. Kozakiewicz Ryszard, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • dr inż. Krentowski Janusz, Politechnika Białostocka
 • dr inż. Krupa Anna, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach
 • dr inż. Kurpińska Marzena, Politechnika Gdańska
 • dr inż. Małaszkiewicz Dorota, Politechnika Białostocka
 • dr inż. Nakielska Magdalena, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • dr inż. Pawłowicz Joanna A., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr inż. Respondek Zbigniew, Politechnika Częstochowska
 • dr inż. Rudziński Andrzej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Dr inż. Sawczyński Szymon, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr inż. Szafranko Elżbieta, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr inż. Szeląg Romuald, Politechnika Białostocka
 • dr inż. Sztubecka Małgorzata, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • dr inż. arch. Tokajuk Andrzej, Politechnika Białostocka
 • dr inż. Wasilewska Marta, Politechnika Białostocka
 • dr inż. Zabielski Jacek, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

KONTAKT

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa, 10-724 Olsztyn Ul. Heweliusza 4, p. 3.16, Tel: (89) 523 47 28

OPŁATY

Miejsce konferencji: Hotel Park w Olsztynie, Obiekty WGIPB UWM w Olsztynie

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 1000 zł. W ramach opłaty jest przewidziany udział w obradach, przerwy na kawę, noclegi, pełne wyżywienie w czasie trwania konferencji, udział w imprezach towarzyszących, materiały konferencyjne oraz publikacja jednego referatu.

Artykuły przyjęte przez komitet naukowy będą opublikowane w następujących czasopismach:

- Materiały budowlane,  j. polski – 8 pkt. na liście MNiSW (dopłata 200zł), 
- Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), j. angielski – 9 pkt. na liście MNiSW (bez dopłaty), 
- Geodesy and Cartography, j. angielski – 13pkt. na liście MNiSW (publikacja bez dopłaty po spełnieniu wymogów czasopisma), 
- Real Estate Management and Valuation, j. angielski - 12 pkt. na liście MNiSW (dopłata 500zł),
- Acta Scientiarum Polonorum Administratio Lokorum, j. polski i angielski – 9pkt. na liście MNiSW (dopłata 250zł).

Opłatę prosimy wnieść przelewem na konto Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego:    

13 1030 1986 2700 0000 2888 0006

z dopiskiem: apnb'2017 i nazwisko uczestnika.

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

19. 10. 2017r. (czwartek)                                                                                 .

12.00 – 15.00     Przyjazd gości do hotelu. Obiad dla gości hotelowych

15.30 – Uroczyste otwarcie konferencji

16.00 – 17.00 sesja 1

17.00 - 17.15 przerwa kawowa

17.15 - 18.00 – sesja 1

19.00 – Uroczysta kolacja

20.10.2017r. (piątek)                                                                                        .

7.00 – 9.00 śniadanie

 9.00 –  9.45 sesja 2 i 3

9.45 – 10.00 - przerwa kawowa

10.00- 10.45 – sesja 2 i 3

10.45 – 11.00 – przerwa kawowa

11.00 – 12.15 sesja 4 i 5

12.30 – 13.30 – Obiad

13.30 –  14.15 – sesja 6 i 7

14.15 – 14.30 – przerwa kawowa

14.30 - 15.15 – sesja 6 i 7

16. 00 – wyjazd na zwiedzanie olsztyńskiej starówki i zamku, kolacja koleżeńska w starym browarze (18. 00 – 22.00)

21.10.2017r. (sobota)                                                                                       .

7.00 – 9.00 śniadanie

9.00 –  9.45 - sesja 8 i 9

9.45 – 10.00 - przerwa kawowa

10.00 – 10.45 – sesja 8 i 9

10.45 – 11.00 – przerwa kawowa

11.00 – 11.45 podsumowanie i zamknięcie konferencji

12.00 – 13.30 – Obiad

Wyjazd gości konferencyjnych z hotelu do godz. 14.00

Tematyka zaplanowanych sesji:

 • 1.       Konstrukcje budowlane
 • 2.       Materiały budowlane
 • 3.       Przygotowanie inwestycji budowlanych
 • 4.       Geodezja
 • 5.       Inżynieria przestrzenna
 • 6.       Gospodarka nieruchomościami
 • 7.       Inne problemy w Inżynierii Lądowej
 

GALERIA

dsc_7693 dsc_7692 dsc_7690 dsc_7689 dsc_7688 dsc_7687 dsc_7686 dsc_7685 dsc_7684 dsc_7683 dsc_7682 dsc_7681 dsc_7680 dsc_7679 dsc_7678 dsc_7677 dsc_7676 dsc_7675 dsc_7673 dsc_7672 dsc_7671 dsc_7670 dsc_7669 dsc_7668 dsc_7667 dsc_7666 dsc_7665 dsc_7664 dsc_7663 dsc_7662 dsc_7660 dsc_7659 dsc_7658 dsc_7657 dsc_7655 dsc_7654 dsc_7652 dsc_7651 dsc_7650 dsc_7649 dsc_7648 dsc_7647 dsc_7646 dsc_7645 dsc_7644 dsc_7643 dsc_7642 dsc_7641 dsc_7640 dsc_7638 dsc_7637 dsc_7635 dsc_7633 dsc_7632 dsc_7631 dsc_7629 dsc_7627 dsc_7626 dsc_7625 dsc_7624 dsc_7623 dsc_7622 dsc_7621 dsc_7620 dsc_7619 dsc_7618 dsc_7617 dsc_7616 dsc_7615 dsc_7614 dsc_7613 dsc_7612 dsc_7611 dsc_7610 dsc_7609 dsc_7608 dsc_7605 dsc_7604 dsc_7603 dsc_7602 dsc_7601 dsc_7600 dsc_7599 dsc_7598 dsc_7597 dsc_7596 dsc_7595 dsc_7594 dsc_7593 dsc_7592 dsc_7591 dsc_7590 dsc_7589 dsc_7588 dsc_7587 dsc_7586 dsc_7585 dsc_7582 dsc_7581 dsc_7578 dsc_7577 dsc_7576 dsc_7575 dsc_7574 dsc_7573 dsc_7572 dsc_7571 dsc_7570 dsc_7569 dsc_7568 dsc_7567 dsc_7566 dsc_7565 dsc_7564 dsc_7563 dsc_7562 dsc_7559 dsc_7558 dsc_7557 dsc_7556 dsc_7555 dsc_7554 dsc_7552 dsc_7551 dsc_7550 dsc_7549 dsc_7548 dsc_7547 dsc_7545 dsc_7544 dsc_7543 dsc_7542 dsc_7540 dsc_7539 dsc_7538 dsc_7537 dsc_7535 dsc_7534 dsc_7533 dsc_7532 dsc_7528 dsc_7527 dsc_7526 dsc_7525 dsc_7524 dsc_7523 dsc_7521 dsc_7520 dsc_7519 dsc_7518 dsc_7517 dsc_7516 dsc_7515 dsc_7514 dsc_7513 dsc_7512 dsc_7511 dsc_7510 dsc_7509 dsc_7508 dsc_7507 dsc_7506 dsc_7505 dsc_7504 dsc_7503 dsc_7502 dsc_7501 dsc_7500 dsc_7497 dsc_7496 dsc_7495 dsc_7494 dsc_7493 dsc_7488 dsc_7487 dsc_7486 dsc_7485 dsc_7484 dsc_7483 dsc_7482 dsc_7481 dsc_7480 dsc_7479 dsc_7478 dsc_7477 dsc_7476 dsc_7474 dsc_7473 dsc_7472 dsc_7471 dsc_7470 dsc_7469 dsc_7468 dsc_7467 dsc_7466 dsc_7465 dsc_7464 dsc_7463 dsc_7462 dsc_7461 dsc_7460 dsc_7459 dsc_7458 dsc_7457 dsc_7456 dsc_7455 dsc_7454 dsc_7453 dsc_7452 dsc_7451 dsc_7450 dsc_7449 dsc_7448 dsc_7447 dsc_7446 dsc_7445 dsc_7444 dsc_7443 dsc_7441 dsc_7440 dsc_7439 dsc_7438 dsc_7437 dsc_7436 dsc_7435 dsc_7434 dsc_7433 dsc_7432 dsc_7430 dsc_7429 dsc_7428 dsc_7427 dsc_7426 dsc_7425 dsc_7424 dsc_7422 dsc_7421 dsc_7420 dsc_7419 dsc_7418 dsc_7417 dsc_7415 dsc_7414 dsc_7413 dsc_7412 dsc_7411 dsc_7410 dsc_7409 dsc_7408 dsc_7407 dsc_7406 dsc_7405 dsc_7404 dsc_7403 dsc_7401 dsc_7400 dsc_7399 dsc_7398 dsc_7397 dsc_7396 dsc_7395 dsc_7394 dsc_7393 dsc_7392 dsc_7391 dsc_7390 dsc_7389 dsc_7388 dsc_7387 dsc_7386 dsc_7385 dsc_7384 dsc_7383 dsc_7382 dsc_7381 dsc_7380 dsc_7379 dsc_7378 dsc_7377 dsc_7376 dsc_7375 dsc_7374 dsc_7372 dsc_7371 dsc_7370 dsc_7369 dsc_7368 dsc_7367 dsc_7366 dsc_7365 dsc_7364 dsc_7363 dsc_7362 dsc_7361 dsc_7360 dsc_7359 dsc_7358 dsc_7357 dsc_7356 dsc_7355 dsc_7354 dsc_7353 dsc_7352 dsc_7351 dsc_7350 dsc_7349 dsc_7348 dsc_7347 dsc_7346 dsc_7345 dsc_7344 dsc_7343 dsc_7342 dsc_7341 dsc_7340 dsc_7339 dsc_7338 dsc_7337 dsc_7336 dsc_7335 dsc_7333 dsc_7332 dsc_7331 dsc_7330 dsc_7329 dsc_7328 dsc_7327 dsc_7326 dsc_7325 dsc_7324 dsc_7323 dsc_7322 dsc_7321 dsc_7320 dsc_7319 dsc_7318 dsc_7317 dsc_7316 dsc_7315 dsc_7314 dsc_7313 dsc_7312 dsc_7311 dsc_7310 dsc_7309 dsc_7307 dsc_7306 dsc_7304 dsc_7303 dsc_7302 dsc_7299 dsc_7298 dsc_7297 dsc_7296 dsc_7295 dsc_7294 dsc_7293 dsc_7292 dsc_7291 dsc_7290 dsc_7289 dsc_7287 dsc_7286 dsc_7285 dsc_7284 dsc_7283 dsc_7282 dsc_7281 dsc_7280 dsc_7279 dsc_7278 dsc_7277 dsc_7276 dsc_7275 dsc_7274 dsc_7273 dsc_7271 dsc_7270 dsc_7269 dsc_7267 dsc_7265 dsc_7264 dsc_7261 dsc_7260 dsc_7258 dsc_7257 dsc_7256 dsc_7255 dsc_7254 dsc_7253 dsc_7252 dsc_7251 dsc_7250 dsc_7249 dsc_7248 dsc_7247 dsc_7244 dsc_7243 dsc_7242 dsc_7241 dsc_7240 dsc_7236 dsc_7235 dsc_7234 dsc_7233 dsc_7232 dsc_7231 dsc_7230 dsc_7229 dsc_7225 dsc_7224 dsc_7222 dsc_7221 dsc_7220 dsc_7219 dsc_7218 dsc_7217 dsc_7216 dsc_7215 dsc_7214 dsc_7213 dsc_7212 dsc_7211 dsc_7210 dsc_7209 dsc_7208 dsc_0088 dsc_0084 dsc_0083 dsc_0082 dsc_0080 dsc_0079 dsc_0076 dsc_0075 dsc_0072 dsc_0070 dsc_0069 dsc_0066
logo_pzitb logo_mb_czerwone_01 logo_sgp logo_tup logo_zuw jogs_banner eng_banner logo-piib