PRACOWNICY
dr Czesław Kiński

Instytut Językoznawstwa

Katedra Języka Angielskiego

wykładowca

Pracownia Językoznawstwa Angielskiego

Centrum Nauk Humanistycznych, pokój 324

telefon: 89 524 5752

e-mail: czeslaw.kinski@uwm.edu.pl 

konsultacje

 

 

 

PRZEBIEG PRACY NAUKOWO-DYDAKTYCZNEJ

1996 - tytuł licencjata w Nauczycielskim Kolegium Języka Angielskiego w Olsztynie.

2000 - uzyskanie tytułu magistra filologii angielskiej na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Gdańskiego. Tytuł pracy magisterskiej: Political Correctness in English Language Teaching. Promotor pracy magisterskiej prof. dr hab. Ryszard Wenzel

Wrzesień 1996 - sierpień 1999 - nauczyciel w II Liceum Ogólnokształcącym w Olsztynie.

Od września 1997 - lektor w English Perfect.

Od grudnia 2000 - egzaminator w University of Cambridge ESOL Examinations.

Od października 2006 - Zastępca Dyrektora Metodycznego w English Perfect.

Od 2007 - asystent w Katedrze Filologii Angielskiej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Od 2010 - współpracownik wydawnictwa Macmillan w zakresie prowadzenia szkoleń metodycznych dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich

Od czerwca 2011 do grudnia 2012 - dyrektor programu EPIC - English Perfect International Curricula przygotowującego studentów międzynarodowych do studiów medycznych

2019 - uzyskanie tytułu doktora nauk humanistycznych na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Tytuł rozprawy doktorskiej: Teacher-student relationship and the student's subjective well-being in the foreign language education proces. Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Przemysław Gębal, prof. UW.

 

 

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Prowadzone kursy:

 • PNJA - gramatyka praktyczna
 • PNJA - pisanie
 • PNJA - konwersacje z leksyką
 • PNJA - czytanie z leksyką
 • PNJA - gramatyka tekstu
 • Dydaktyka przedmiotu
 • Elementy retoryki
 • PNJA - fonetyka z intonacją

 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Zainteresowania badawcze: Językoznawstwo stosowane, w szczególności zastosowanie językoznawstwa w nauczaniu języka angielskiego, nauczanie gramatyki oraz, motywacja i wpływ nowych technologii na uczenie się.

 

Publikacje:

 1. '(T)error correction.' Kiński Czesław, Łagun Jacek, The Teacher, Maj 2011
 2. 'Warm-ups of the Lambs.' Kiński Czesław, Łagun Jacek, The Teacher, Sierpień/Wrzesień 2011
 3. 'On functional-kinaesthetic evolution for 4th graders.' Kiński Czesław, Łagun Jacek, The Teacher, Kwiecień 2012
 4. 'Happy, happy little people: maximising positive learning experience of 6- and 7-year-olds.' Kiński Czesław, Łagun Jacek, The Teacher, Listopad 2012
 5. Banter / ritual insult as a means of gaining and maintaining positive face as illustrated in 'all in the family' by korn w:  Towards the Ecology of Human Communication, red. M. Bogusławska-Tafelska, A. Drogosz, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne 2015, str. 63-80. (współutor Jacek Łagun.
 6. „Szybko - zanim się zorientują, że to niegrzeczne!" Postrzeganie komunikatów w serialu Pingwiny z Madagaskaru w świetle teorii niegrzeczności. - rozdział w monografii pt. SERIALE W KONTEKŚCIE KULTUROWYM WIDZOWIE - FANI - TWÓRCY Wydawca: Instytut Polonistyki i Logopedii Numer ISBN 978-83-942720-3-6. Rok wydania 2016 (współautor Jacek Łagun)
 7. "Nihil Novi - Content and Language Integrated Learning in England and the English" by Władysław Kospoth-Pawłowski", Neofilolog nr 50/1  (2018), 159-169. (współautor Jacek Łagun)

 

WSPÓŁAUTOR PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH (wszystkie pozycje na liście są podręcznikami zatwierdzonymi przez MEN lub elementami dodatkowymi do w/w podręczników):

 1. Interface 4, Macmillan Publishers Limited 2014 (dostosowanie podręcznika do potrzeb polskiego systemu edukacji)
 2. New Voices 1 Macmillan Publishers Limited 2015 (dostosowanie podręcznika do potrzeb polskiego systemu edukacji)
 3. New Voices 1 Workbook Macmillan Publishers Limited 2015 (dostosowanie podręcznika do potrzeb polskiego systemu edukacji)
 4. New Voices 1 Teacher's Resource Files Macmillan Publishers Limited 2015 (dostosowanie do nowej wersji podręcznika)
 5. New Voices 1 Tests, Macmillan Publishers Limited 2015
 6. New Voices 2 Teacher's Resource Files Macmillan Publishers Limited 2015 (dostosowanie do nowej wersji podręcznika)
 7. New Voices 3 Macmillan Publishers Limited 2016 (dostosowanie podręcznika do potrzeb polskiego systemu edukacji)
 8. New Voices 3 Workbook Macmillan Publishers Limited 2016 (strony egzaminacyjne)
 9. New Voices 3 Teacher's Book Macmillan Publishers Limited 2016 (dostosowanie do nowej wersji podręcznika)
 10. New Voices 3 Teacher's Resource Files Macmillan Publishers Limited 2016 (dostosowanie do nowej wersji podręcznika)
 11. New Voices 4 Macmillan Publishers Limited 2017 (dostosowanie podręcznika do potrzeb polskiego systemu edukacji)
 12. New Voices 4 Workbook Macmillan Publishers Limited 2017 (strony egzaminacyjne)
 13. New Voices 4 Teacher's Book  Macmillan Publishers Limited 2017 (dostosowanie do nowej wersji podręcznika)
 14. New Voices 4 Macmillan Publishers Limited 2017 testy
 15. New Voices 4 Teacher's Resource File Macmillan Publishers Limited 2017 (dostosowanie do nowej wersji podręcznika)
 16. Brainy 4 Workbook Macmillan Publishers Limited 2017 (część zeszytu ćwiczeń poświęcona kulturze oraz przygotowaniu do egzaminu ósmoklasisty)
 17. Brainy 4 Macmillan Publishers Limited 2017 (ćwiczenia do filmów wideo będących składową częścią podręcznika)
 18. Brainy 7 Workbook Macmillan Publishers Limited 2020 (część zeszytu ćwiczeń zawierająca próbny egzamin ósmoklasisty)

 


Udział w konferencjach:

 1. Forfiter - It's beautiful: Próba analizy popularności amatorskiego filmu Alligator Attack in ILLINOIS! w kontekście teorii grzeczności, Mody w literaturze i kulturze popularnej, 13-15 kwietnia 2011, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. (współautor dr Jacek Łagun)
 2. The paradox of positive politeness - banter / ritual insult as a means of gaining and maintaining positive face, Olsztyn Linguistic Conference 2013 "Post-Newtonian models of the world and new paradigms in language and communication studies, 2-3 września 2013, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. (współautor dr Jacek Łagun)
 3. Niegrzeczny House - analiza strategii komunikacyjnych Gregory House'a w kontekście Teorii (Nie)Grzeczności w oparciu o serial Dr House, Seriale w kontekście kulturowym - w poszukiwaniu ideału i straconego czasu, 7-9 kwietnia 2014, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. (współautor dr Jacek Łagun)
 4. Szybko - zanim się zorientują, że to niegrzeczne! Postrzeganie komunikatów w serialu "Pingwiny z Madagaskaru" w świetle Teorii Niegrzeczności, Seriale w kontekście kulturowym - po dwóch stronach ekranu, 7-9 maja 2015, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. (współautor dr Jacek Łagun)
 5. Understanding the effect of teacher variables on student well-being, Badania nad językiem i językami: dyscypliny i interdyscyplinarność, 30 maja - 1 czerwca 2019, Uniwersytet Warszawski.
 6. Reducing Foreign Language Classroom Anxiety or Boosting Foreign Language Enjoyment: towards balanced pedagogical implications of research into student well-being, Topics in applied linguistics: Classroom-oriented research, 23 - 25 września 2019, Uniwersytet Opolski.

Udział w konferencjach dydaktycznych:

 1. 'I'll be there 4 U - 'Friends' by the friends', 12th International IATEFL Poland Conference, 19-21 września 2003, Wrocław. (współautor dr Jacek Łagun)
 2. 'How to Offend Your Students and Get Away With It - wykorzystanie kontrowersyjnych tematów do dyskusji w dydaktyce nauczania języka angielskiego ', 13th International IATEFL Poland Conference, 17-19 września 2004, Radom. (współautor dr Jacek Łagun)
 3. 'It's Alive!!! It's Alive!!! - sposoby, prezentowania uczniom naturalnego języka', 14th International IATEFL Poland Conference, 16-18 września 2005, Toruń. (współautor dr Jacek Łagun)
 4. ‘Cambridge's 14 - techniki zdawania oraz kryteria oceniania egzaminów Cambridge ESOL, 16th International IATEFL Poland Conference, 21-23 września 2007 Łódź. (współautor dr Jacek Łagun)
 5. 'How U doin'? - sposoby angażowania ucznia w proces dydaktyczny od pierwszych chwil lekcji', 17th International IATEFL Poland Conference, 19-21 września 2008, Łódź. (współautor dr Jacek Łagun)
 6. 'Bore'em or board'em? - efektywne wykorzystanie tablicy w nauczaniu języka angielskiego, 18th International IATEFL Poland Conference, 11-13 września 2009, Poznań. (współautor dr Jacek Łagun)
 7. 'Jim Henson's Chesky and Yatzek Go Positive or How to Make Animal, the Swedish Chef and Gonzo the Great Get Along in One Room - budowanie dynamiki grupy w dydaktyce języka angielskiego', 19th International IATEFL Poland Conference, 9-11 września 2010, Bydgoszcz. (współautor dr Jacek Łagun)
 8. ‘Inter@ctively board? Real hands on interactive whiteboards', XII Międzynarodowa Konferencja PASE 2011, 13-14 Maja 2011, Warszawa. (współautor dr Jacek Łagun)
 9. ‘Inter@ctively board? Real hands on interactive whiteboards - wykorzystanie nowych technologii w dydaktyce języka', 20th IATEFL Poland Conference, 09 - 11 września 2011, Warszawa. (współautor dr Jacek Łagun)
 10. ‘Sleep, run, study', Kongres Języków Obcych PASE 2013, 11-13 maja 2013, Warszawa. (współautor dr Jacek Łagun).
 11. ‘Change your mind to change their mind? - praktyczne zastosowania zasad nauczania przyjaznych mózgowi w procesie nauczania języka obcego', Kongres Języków Obcych PASE 2014, 09-11 maja 2014 Warszawa. (współautor dr Jacek Łagun)
 12. ‘Millennium Falcons - teaching the millennials in a no-nonsense way', 26th IATEFL Poland Conference, 16-18 września 2017, Bielsko-Biała. (współautor dr Jacek Łagun)
 13. ‘Straight to speaking success at Cambridge First/Advanced', 26th IATEFL Poland Conference, 16-18 września 2017, Bielsko-Biała. (współautor dr Jacek Łagun)
 14. ‘Let it go - how to make your (young) adult students active agents of their learning', 26th IATEFL Poland Conference, 20-23 września 2019, Gdańsk (współautor dr Jacek Łagun)

 

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA

 1. Członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej 2008
 2. Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej 2010
 3. Czynny udział w Dniu Otwartych Drzwi (9.04.2013), wygłoszenie referatu pt. Śpij, biegaj, ucz się - o technikach efektywnego uczenia się.
 4. Czynny udział w Dniach Wydziału Humanistycznego „Dni Humana" (24.04.2013) - wygłoszenie referatu.
 5. Udział w Miedzywydziałowych Rozgrywkach Koszykówki Pracowników o Puchar Rektora w roku akademickim 2009/2010 - I miejsce.
 6. Udział w Miedzywydziałowych Rozgrywkach Koszykówki o Puchar Rektora w roku akademickim 2012/2013 - III miejsce.
 7. Sekretarz Wydziałowej Komisji rekrutacyjnej 2014
 8. Członek Zespołu ds. Promocji Wydziału Humanistycznego UWM 2014 -
 9. Czynny udział w Czwartkach z Humanistyką 2014
 10. Czynny udział w Dniu Otwartych Drzwi 2014
 11. Czynny udział w Czwartkach z Humanistyką 2015
 12. Czynny udział w Dniu Otwartych Drzwi 2015
 13. Czynny udział w Czwartkach z Humanistyką 2016
 14. Czynny udział w Czwartkach z Humanistyką 2017
 15. Czynny udział w programie 50 Shades of English 2017
 16. Administrator Profil KFA na Facebooku 2017-
 17. Czynny udział w Czwartkach z Humanistyką 2018
 18. Czynny udział w programie 50 Shades of English 2018
 19. Czynny udział w Czwartkach z Humanistyką 2019

 

Zainteresowania i hobby
Sport, w szczególności maraton i triathlon. Muzyka, od muzyki dawnej po heavy metal - najlepiej kiedy dobrze brzęczy struna ;-).