Kloszart

Data: 
poniedziałek, 08/09/2014

Teatr kloszART powstał we wrześniu 2006 roku w Pałacu Młodzieży w Olsztynie. Od października 2010 roku rozpoczął współpracę z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, stając się jedną z agend kulturalnych działających pod egidą Akademickiego Centrum Kultury.
Teatr ma za sobą wiele przedsięwzięć, jak wieczory poetyckie, spektakle, warsztaty teatralne czy projekty kulturalne (m.in. Noce Teatralne im. Krystyny Spikert).
Od 2016 roku pole działań agendy poszerzyło się o działania artystyczne wykraczające poza teatr. Od 2017 roku funkcjonuje jako Kloszart.

 

Kontakt:

e-mail: teatrkloszart@gmail.com

https://www.facebook.com/kloszart.teatr