I Studencki Wielosztuk Kulturalny

Data: 
sobota, 04/06/2016

Studencki Wielosztuk Kulturalny – Olsztyn 2016 odbędzie się w dniach 4-5 czerwca 2016 roku. Festiwal kultury studenckiej organizowany jest przez Akademickie Centrum Kultury Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Stowarzyszenie MCA Group. Patronat honorowy objęli: Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz i Rektor UWM prof. dr hab. Ryszard J. Górecki. Do współpracy zaprosiliśmy również olsztyńskie instytucje kulturalne i edukacyjne m.in. Biuro Wystaw Artystycznych, Miejską Bibliotekę Publiczną, Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Olsztynie oraz Miejski Ośrodek Kultury.Wielosztuk jest przedsięwzięciem o charakterze ogólnopolskim, adresowanym zarówno do młodzieży, studentów, oraz innych mieszkańców Olsztyna. „Nowy” festiwal zbudowany jest na fundamencie wyróżnianego wielokrotnie Studenckiego Ogólnopolskiego Festiwalu Teatralnego „Theatrum Orbis Terrarum”, który nieprzerwanie odbywał się w naszym mieście w latach 2000-2015, przy współpracy z Urzędem Miasta w Olsztynie. Doświadczenia artystyczne i organizacyjne nabyte podczas organizacji SOFT-u, a także potrzeba dalszego eksplorowania kultury skłoniły nas do wykreowania nowego festiwalu rozszerzającego teatr o nowe formy ekspresji artystycznej m. in. muzykę, taniec, fotografię.

W wybranych przestrzeniach Olsztyna zaprezentują się wiodące zespoły artystyczne oraz indywidualni artyści z nurtu alternatywnego. Całość przedsięwzięcia zawiera się w czterech obszarach: Strefa ruchu, Galeria Chwili, Muzyczne wędrówki i Teatralne podwórza. Olsztyn reprezentować będą m. in. Zespół Pieśni i Tańca Kortowo, Chór im. prof. Wiktora Wawrzyczka, Teatr Kokon i Teatr Studencki Cezar, oraz Studencka Agencja Fotograficzna Jamnik, a także artyści indywidualni, m.in. Marta Wasilewska-Frągnowska i Mirosława Roznerska. W kolejnych latach wielosztuk będzie trzydniowym festiwalem, na który składać się będzie festiwal tańca i dźwięku, festiwal teatralne podwórza oraz festiwal obrazu.

Mamy nadzieję, że wydarzenie to na stałe wpisze się w pejzaż naszego Uniwersytetu i Olsztyna, promując stolicę Warmii i Mazur jako miejsce przyjazne mieszkańcom i turystom, jako miejsce sprzyjające rozwojowi lokalnych tradycji i społeczeństwa obywatelskiego.