Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego

 

Adres:
ul. Romana Prawocheńskiego 9, 10-719 Olsztyn
tel. 89 523 38 94, 89 523 38 36
e-mail: srrc@uwm.edu.pl
strona domowa www.srrc.uwm.edu.pl

Space Radio-Diagnostics Research Centre

address:
ul. Romana Prawocheńskiego 9, 10-719 Olsztyn
tel. 89 523 38 94, 89 523 38 36,
e-mail: srrc@uwm.edu.pl
home page: www.srrc.uwm.edu.pl

Kierownik (Head)

prof. dr hab. inż. Andrzej Krankowski, prof. zw.

tel.  89 523 38 36, 89 523 38 94
e-mail: kand@uwm.edu.pl

 

Sekretariat (Secretariat)

mgr Sylwia Błaszkiewicz

tel.  89 523 38 36
e-mail: sylwia.blaszkiewicz@uwm.edu.pl
            srrc@uwm.edu.pl