Pracownicy

Profesorowie:
Ks. prof. dr hab. Marian Machinek info  (www)
Dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, prof. UWM info (www) – kierownik
Ks. dr hab. Marek Żmudziński, prof. UWM info

Adiunkci:
Ks. dr Jan Guzowski info
Ks. dr Antoni Jucewicz info
Ks. dr Paweł Rabczyński info

 

Doktoranci:
Ks. mgr lic. Piotr Kaczmarczyk
Specjalność: teologia fundamentalna
Opiekun naukowy: ks. dr hab. Marek Żmudziński, prof. UWM

Mgr lic. Leszek Mysiewicz
Specjalność: teologia fundamentalna
Promotor: ks. dr hab. Marek Żmudziński, prof. UWM

Ks. mgr lic. Juliusz Krawiecki
Specjalność: teologia fundamentalna
Promotor: ks. dr hab. Marek Żmudziński, prof. UWM

Doktoraty obronione a Katedrze Teologii Dogmatycznej i Fundamentalnej:

Dr Anna Rondomańska
Temat rozprawy: Kerygmatyczna koncepcja teologii według ks. Wincentego Granata
Specjalność: teologia dogmatyczna
Promotor: dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, prof. UWM
Promotor pomocniczy: dr Maria Piechocka-Kłos
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 11 czerwca 2015 r. Data obrony: 31 października 2018 r.
Data obrony: 31 listopada 2018 r.

Dr Tomasz Czura
Temat rozprawy: Symbol Boga Ojca w świetle teologii historii Brunona Fortego
Specjalność: teologia dogmatyczna
Promotor: dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, prof. UWM
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 9 maja 2013 r.
Data obrony: 26 października 2016 r.

Ks. dr Karol Sokołowski
Temat rozprawy: Teologiczne aspekty humanizmu chrześcijańskiego w nauczaniu Benedykta XVI
Specjalność: teologia dogmatyczna
Promotor: dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, prof. UWM
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 9 lutego 2012 r.
Data obrony: 7 października 2015 r.