Publikacje książkowe

Sukcesja i urząd biskupa. Perspektywa polskokatolicka i rzymskokatolicka, red. P. Rabczyński, Olsztyn 2018.

Antoni Jucewicz, Program Anonimowych Alkoholików w perspektywie teologicznomoralnej, Olsztyn 2018.

Matka Boża Gietrzwałdzka w wierze, pobożności, teologii i sztuce – dawniej i dziś. Perspektywa uniwersalna i regionalna, red. K. Parzych-Blakiewicz, St. Kuprjaniuk, Olsztyn 2018, ss. 316.

Święci w wierze, tradycji, literaturze i sztuce. Inspiracje do badań hagiologicznych, red. K. Parzych-Blakiewicz, Olsztyn 2017, ss. 327.

W służbie Bogu bogatemu w miłosierdzie w archidiecezji i metropolii warmińskiej, Księga jubileuszowa Księdza Arcybiskupa dra Wojciecha Ziemby Metropolity Warmińskiego i Wielkiego Kanclerza Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w okazji 50-lecia święceń prezbiteratu i 35-lecia sakry biskupiej, red. K. Parzych-Blakiewicz, J. Pawlik, P. Rabczyński, M. Żmudziński, Olsztyn 2017, ss. 515.

Melchior Cano, O źródłach teologii, przełożył bp Julian Wojtkowski, Olsztyn 2016. [pdf]

Święta Katarzyna Aleksandryjska w wierze, pobożności, teologii i sztuce – dawniej i dziś. Perspektywa uniwersalna i regionalna, red. J. Jezierski, K. Parzych-Blakiewicz, P. Rabczyński, Olsztyn 2016.

Katarzyna Parzych-Blakiewicz, Teologia dialogu, Olsztyn 2016.

Tomasz Czura, Symbol Boga Ojca w świetle teologii historii Brunona Fortego, Olsztyn 2016.

Ks. Jan Wiśniewski, Wyposażenie świątyń diecezji pomezańskiej świadectwem pobożności wiernych (XVII-XVIII w.), Olsztyn 2016.

Ks. Jan Wiśniewski, Biskup pruski Chrystian w Zantyrze (Sącierz): jego misja ewangelizacyjna wśród Prusów, Kraków 2016.

Św. Maria Magdalena w wierze, pobożności, teologii i sztuce – dawniej i dziś. Perspektywa uniwersalna i regionalna, red. J. Jezierski, K. Parzych-Blakiewicz,  P. Rabczyński, Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne: Olsztyn 2015, ss. 390 [książkę można nabyć w księgarni WWD: www.wwd.enet.pl ; niebawem także e-book, w księgarniach: www.zinamon.pl i www.ravelo.pl ]

Cor dioecesis. 450 lat Warmińskiego Seminarium Duchownego „Hosianum” (1565-2015), red. A. Kopiczko, P. Rabczyński, Olsztyn 2015.

Vivat Pomesania. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. dr. hab. Janowi Wiśniewskiemu dziejopisowi Pomezanii w 40-lecie święceń kapłańskich i 65. Urodzin, red. S. Ewertowski, M. Karczewski, M. Żmudziński, Olsztyn 2015.

Tomasz Czura, Piękno jako problem teologiczny w świetle wybranych dzieł literackich, Olsztyn 2015.

Tomasz Czura, Jezus Chrystus jako jedyny i uniwersalny Zbawiciel w ujęciu Jeana Galota, Stalowa Wola 2015.

Veritatis Christi liberat. Księga pamiątkowa  ku czci Księdza Biskupa Jacka Jezierskiego w 65. Rocznicę urodzin, 40. rocznicę kapłaństwa i 20. Rocznicę biskupstwa, red. K. Parzych-Blakiewicz, P. Rabczyński, J.M. Wojtkowski, Olsztyn 2014.

Akta procesu kanonizacyjnego Doroty z Mątów od 1394 do 1521, przełożył bp Julian Wojtkowski, Olsztyn 2014.

Ks. Jan Wiśniewski, Poczet biskupów pomezańskich (1243-1525), Olsztyn 2014. [do nabycia: www.azymut.pl]

Piotr Lombard, Cztery księgi sentencji. Księga III-IV, tom. 2, przełożył bp Julian Wojtkowski, Olsztyn 2015. [pdf]

Św. Mikołaj Biskup Myry w wierze, pobożności, teologii i sztuce – dawniej i dziś, red. K. Parzych-Blakiewicz, Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne: Olsztyn 2014, ss. 315. [książkę można nabyć w księgarni WWD: www.wwd.enet.pl ; e-book, w księgarniach: www.zinamon.pl i www.ravelo.pl ]

Księga o świętach mistrza Jana z Kwidzyna. Objawienia błogosławionej Doroty z Mątów. Z krytycznego wydania przełożył bp Julian Wojtkowski, Olsztyn 2013.

Dzieje malborskiej rezydencji Towarzystwa Jezusowego 1647-1744. Z rękopisu przełożył bp Julian Wojtkowski, Olsztyn 2013.

Piotr Lombard, Cztery księgi sentencji. Wstęp. Księga I-II, tom. 1, przełożył bp Julian Wojtkowski, Olsztyn 2013. [pdf]

Ks. Jan Wiśniewski, Uposażenie kościołów, duchowieństwa i służby kościelnej w diecezji pomezańskiej (XVI-XVIII w), Olsztyn 2013. [do nabycia: www.fkwj.pl; www.azymut.pl]

Święty Antoni z Padwy w wierze, kulcie, teologii i sztuce. Perspektywa regionalna i uniwersalna, red. K. Parzych-Blakiewicz, Olsztyn 2013. [książkę można nabyć w księgarni WWD: www.wwd.enet.pl ; e-book, w księgarniach: www.zinamon.pl i www.ravelo.pl ]

Ks. St. Kozakiewicz, Stanisława Hozjusza nauka o zbawieniu w Kościele Katolickim. Rozwój wybranych eklezjologicznych i soteriologicznych myśli Hozjusza w relacji osiągnięć teologii współczesnej, Olsztyn 2013.

K. Parzych-Blakiewicz, Development of the Eve-Mary Antithesis since the Catechism Of The Council Of Trent until the Catechism Of The Catholic Church (1566-1992), Olsztyn 2013. – [e-book, w księgarniach: www.zinamon.pl i www.ravelo.pl ]

Ks. M. Żmudziński, Apologia Kościoła katolickiego w Listach Episkopatu Polski 1945-1970, Olsztyn 2013.

Jan z Kwidzyna, Siedmiolilie Doroty z Mątów, przełożył bp Julian Wojtkowski, Olsztyn 2012.

Mary and Joseph at the origins of Christina culture, red. K. Parzych-Blakiewicz, J. Wojtkowski, Olsztyn 2012. [książkę można nabyć w księgarni WWD: www.wwd.enet.pl ; e-book, w księgarniach: www.zinamon.pl i www.ravelo.pl ] [książkę można nabyć w księgarni WWD: www.wwd.enet.pl ; e-book, w księgarniach: www.zinamon.pl i www.ravelo.pl ]

„Prodesse ausis”. Warmińscy Księża Profesorowie, red. K. Parzych-Blakiewicz, Olsztyn 2012.

Św. Józef w wierze, kulcie, teologii i sztuce. Perspektywa regionalna i uniwersalna, red. J. Jezierski, K. Parzych-Blakiewicz, R. Rabczyński, Olsztyn 2012. [książkę można nabyć w księgarni WWD: www.wwd.enet.pl ]

Jan z Kwidzyna, Żywot Doroty z Mątów, przełożył bp Julian Wojtkowski, Olsztyn 2011.

Matka Boża w wierze, kulcie, teologii i sztuce. Perspektywa regionalna i uniwersalna, red. J. Jezierski, K. Parzych-Blakiewicz, Olsztyn 2011. [książkę można nabyć w księgarni WWD: www.wwd.enet.pl]

Bp Julian Wojtkowski, Ut honorificetur Deus. Wybór pism, wybór tekstów J. Jezierski, Lublin 2010.

Ignacy Krasicki, Setnik bajek. Wybór K. Stasiewicz, Olsztyn 2010.

Teoria ewolucji a wiara chrześcijan. Red. E. Wiszowaty, K. Parzych-Blakiewicz, Wydawnictwo UWM Olsztyn 2010, ss. 181. [książka dostępna: http://wydawnictwo.uwm.edu.pl/sklep ]

Zbawienie w nadziei. Wokół encykliki „Spe salvi” Benedykta XVI. Red. K. Parzych-Blakiewicz, Biblioteka Wydziału Teologii UWM nr 48, Olsztyn 2010, ss. 273.

Katedra we Fromborku. Zdjęcia ks. Jacek Maciej Wojtkowski. Tekst s. Janina Bosko, Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, ss. 156.

J. Obłąk, A. Kopiczko, Historia Diecezji i Archidiecezji Warmińskiej, Wydział Duszpasterski Kurii Metropolitalnej w Olsztynie, Olsztyn 2010, ss. 264.

Stanisław Hozjusz, O postępowaniu z odłączonymi, przełożył bp Julian Wojtkowski, Olsztyn 2009.

Stanisław Reszka, Żywot Księdza Stanisława Hozjusza…. Przekład i komentarz s. Jadwiga Ambrozja Kalinowska OSB, Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, Olsztyn 2009, ss. 351.

J. Obłąk, Z. Jaroszewicz-Pieresławcew, J. Wojtkowski, Katalog inkunabułów biblioteki Wyższego Seminarium Duchowego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2007.

Jan Leo, Dzieje Prus, przełożył bp Julian Wojtkowski, „Gutgraf” Olsztyn 2008.

Kardynał Stanisław Hozjusz (1504-1579). Osoba, myśl, dzieło, czasy, znaczenie, red. S. Achremczyk, J. Guzowski, J. Jezierski, Olsztyn 2005.

Pius II, Pamiętniki, przełożył bp Julian Wojtkowski,  Michalineum 2005.

Stanisław Hozjusz, Odparcie przedłożeń Brencjusza o uciśnionym Słowie Bożym, przełożył bp Julian Wojtkowski, Olsztyn 2001.

Stanisław Hozjusz, Chrześcijańskie wyznanie wiary katolickiej, przełożył bp Julian Wojtkowski, Olsztyn 1999.